top


Konspektai.com > Teisė > Civiline teise bendroji dalis 1
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civiline teise bendroji dalis 1. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 23 puslapiai, 55kB)
Darbe esantys žodžiai: Civilinės teisės samprata, tai teisės normų sistema, skirta reguliuoti nepavaldžių subjektų turtinius santykius, kurių objektas turi tiesiogiai išreikštą arba numanomą vertę, taip pat su turtiniais susijusius bei nesusijusius asmeninius turtinius santykius siekiant sukurti privačios nuosavybės teise pagrįsta visuomenės ekonominę bazę, kuri sudarytų sąlygas maksimaliai patenkinti fizinių ar juridinių asmenų poreikius. Viešosios ir privačiosios teisės apribojimas. Civilinės teisės santykių reguliavimo dalykas. Civilinių teisių santykių reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Reguliavimo funkcija. Apsaugos funkcija. Informavimo funkcija. Pagrindinis CT uždavinys. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Darbo teisės reguliavimo dalykas. Civilinių teisių aiškinimo principai. CT principo samprata ir reikšmė. Principų reikšmė. Nuosavybės neliečiamumo principas. Sutarties laisvės principas. Nesikišimo į privačius santykius principas – įtvirtina konstitucinį asmens, jo šeimos ir privataus gyvenimo apsaugą. Pirmiausia jis saugo asmens neturtines vertybes. Teisinio apibrėžtumo principas. Proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principas. Neleistinumo piktnaudžiauti teise principas. Neleistinumo apriboti Civilines teises kitaip, kaip tik įstatymo ar įstatymų numatytais atvejais principas. Civilinių teisių teišmininės gynybos principas. Teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai. CT šaltiniai. Įstatymų ir teisės analogija. Konstitucija kaip civilinės teisės šaltinis. Tarptautinės (TT) sutartys kaip civilinės teisės šaltiniai. ES teisės aktai kaip civilinės teisės šaltinis. Teismų praktikos reikšmė taikant ir aiškinant civilinius įstatymus. Civilinės teisės vienodinimas (unifikavimas) ir harmonizavimas. Užsienio teisės turinio nustatymas. Atgaliniai nukreipimai į trečiosios valstybės teisę. Kolizinių normų esmė ir rūšys. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisnumo ir veiksnumo sąvoka. Civilinių teisinių santykių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Teisiniai įvykiai. Fiziniai asmenys, kaip civilinės teisės subjektai. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji ir gyvenamoji vieta. Jos teisinė reikšmė. Specifinių asmenų teisės ir jų įgyvendinimas. Civilinės būklės aktai. Fizinio asmens paskelbimo nežinia kur esančio paskelbimas ir padariniai. Juridiniai asmenys, kaip CT subjektai. Juridinių asmenų esmės aiškinimo koncepcija CT moksle. Juridinio asmens teisinė forma. Juridinio asmens organai. Atsisakymas registruoti. Juridinio asmens registro duomenys. Juridinio asmens teisinė forma. Valstybės ar savivaldybės kaip juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės kaip Vš. JA. Kitų Vš. Ja bendra charakteristika. Asociacija. Profesinės sąjungos. Politinės partijos. Visuomeninė organizacija. Bažnyčios ir religinės bendruomenės. Sodininkų bendrijos. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Privačių JA teisinės formos.
Darbo pavadinimas: Civiline teise bendroji dalis 1
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 23 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 30 kartų.
Archyvo dydis: 55 kB
Bylos pavadinimas: civiline_teise_1.zip
civiline_teise_1.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

7
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo saugos, konstitucija, asmens teises, fiziniai juridiniai asmenys, teises šaku rušys charakteristika, teises aktai rusys, eimos teises, civilinės saugos samprata, darbo teises uzdaviniai, teisingumo protingumo saziningumo principas, civiline sauga, civiline teise bendroji dalis vadovelis, tarptautine imone, civilines teises pagrindai, civilines sutartys, tarptautine darbo organizacija, civiline darbo teise, partijos, tarptautine teise principai, poreikiu, civiline teise pdf, civiliniu teisiniu santykiu rušys, teisinio reguliavimo objektas, civiline darbo sauga, turtinių santykių rūšys, civilinės teisės vadovėlis pdf, civiline teise bendroji dalis, teises aiskinimo rusys, darbo sutarties pasibaigimo sąvoka pagrindai, civiline teise vadovelis pdf, civiline šeimos teise, civilines teises bendroji daliskonspektai, civilinė teisė bendroji dalis konspektas pagal programa.

Paieška


bottom