top


Konspektai.com > Teisė > Europos Sąjungos šalių finansų teisės apžvalga
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Europos Sąjungos šalių finansų teisės apžvalga. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 34 puslapiai, 55kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Finansų teisė. Finansų teisės apibrėžimas, jos klasifikacija. Mokesčių teisės apibrėžimas, klasifikavimas. Biudžeto teisės apibrėžimas, jos struktūra. Muitų teisės apibrėžimas. Lietuvos, lenkijos ir airijos finansų teisės apžvalga. Mokesčių teisės apžvalga. Lietuvos mokesčių teisė. Lenkijos mokesčių teisė. Mokesčių teisė airijoje. Šalių mokesčių teisės palyginimas. Biudžeto teisės apžvalga. Lietuvos biudžeto teisė. Lenkijos biudžeto teisė. Airijos biudžeto teisė. Šalių biudžeto teisės palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Vienas iš nuostabiausių šiuolaikinės valstybės bruožų, ryškai skiriančių ją nuo ankstesniais laikais egzistavusių visuomenės politinių sąjungų - tai glaudus piliečių ryšys su valstybe. Kasdieniniame gyvenime, pasinėrę į daugybę asmeninių rūpesčių ir reikalų, šitą ryšį ne visada ir pastebime. Kiekviena valstybė turi savo pradžią, t.y. tą akimirką nuo kurios ji tapo visų pripažinta valstybe. Negali būti jokios abejonės, kad valstybė yra pagrindinė visų piliečių valdymo organizacija. Valstybėje kiekvienas žmogus tapdamas piliečiu įgyja visas teises dalyvauti valstybės veikloje, jos socialiniame, politiniame ir ekonominiame gyvenime. Aristotelis valstybę apibrėžia kaip piliečių bendrabūvio formą, kurioje piliečiai naudojasi esama politine santvarka ir laikosi įstatymų. Šiame projekte bus aprašoma viena iš svarbiausių viešosios teisės šakų – finansų teisė. Finansų teisė - visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, kylančius kuriant, renkant, kaupiant, paskirstant ir panaudojant įvairių subjektų (pvz., valstybės, savivaldybės) lėšas, kitą finansinę veiklą, taip pat nustatant pinigų ir finansų sistemos pagrindus bei reguliuojant atitinkamus santykius. Finansų teisė gali būti skirstoma į mokesčių, biudžeto, muitų, valiutų bei vertybinių popierių teisės šakas, tačiau svarbiausios yra pirmosios trys, todėl šiame projekte bus apžvelgiamos būtent jos. Tyrimo problema – ES šalių narių finansų teisės panašumai bei skirtumai. Darbo tikslas - palyginti Lietuvos, Lenkijos ir Airijos finansų teisę. Darbo uždaviniai:1. Aprašyti finansų teisę, jos struktūrą bei klasifikavimą; 2. Apžvelgti Lietuvos, Lenkijos ir Airijos mokesčių, biudžeto ir muitų teisę; 3. Palyginti Lietuvos, Lenkijos ir Airijos mokesčių, biudžeto ir muitų teisę bei pateikti išvadas. Darbo struktūra – darbo apimtis XXX puslapiai, projektas susideda iš šių pagrindinių dalių: įvadas; teorinė darbo dalis - kurią sudaro pirmas skyrius į kurį įeina keturių poskyriai. Teorinėje dalyje bus apibrėžiama finansų teisė, jos struktūra, klasifikavimo požymiai, taip pat bus atskirai apibūdinamos atskiros finansų teisės šakos: mokesčių, biudžeto ir muitų teisė; praktinė darbo dalis – ją sudaro antrasis šio rašto darbo skyrius, kuris susideda iš dviejų poskyrių. Šioje dalyje bus apžvelgiama trijų pasirinktų šalių finansų teisė, jų panašumai bei skirtumai; išvados;
Vardas: Joana
Darbo pavadinimas: Europos Sąjungos šalių finansų teisės apžvalga
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 34 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 3 kartus.
Archyvo dydis: 55 kB
Bylos pavadinimas: europos_sajungos_saliu_finansu_teises_apzvalga.zip
europos_sajungos_saliu_finansu_teises_apzvalga.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo teises uzdaviniai, finansų uždaviniai, namo projektas, europos sajungos finansu teises konspektai,s cdmqfjac konspektai referatas europos sajungos saliu finansu teises apzvalga gt kfiebhbjblliidusg=afqjcnhyganqa xwi fxjd zw nopijuqsig = fee xk c hiczz q, cfoqfjah konspektai referatas europos sajungos saliu finansu teises apzvalga n xt vgvde gtk nfbgusg=afqjcnhyganqa xwi fxjd zw nopijuq, es finansų teisė, es finansu teise, finansu teises rysys su mokesciu teise, tp search, lietuvos mokesciu sistemos palyginimas, lenkijos ir lietuvos biudžeto palyginimas, finansinės teisės kursiniai, finansų teisė kursinis, finansų teisės darbai, valstybiu biudzetu palyginimas, muitu teises savoka, es finansai, europos šalių finansų teisės apžvalga, europos sąjungos šalių finansinės teisės apžvalga, es saliu finansu teises apzvalga.

Paieška


bottom