top


Konspektai.com > Apskaita > UAB Vilniaus Vandenys finansinė analizė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

UAB Vilniaus Vandenys finansinė analizė. Kursinis

(Apskaita. Kursinis, 22 puslapiai, 63kB)
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Įmonės veikla. Finansinė analizė. Finasų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis. Finansinės analizės kryptys ir rūšys. Finansų analizės šaltiniai ir jų rūšys. Uab„ vilniaus vandenys“ finansinė analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Išvados. Literatūra. Finansų analizė, kaip reikšminga įmonės finansinės būklės aiškinimo ir gerinimo bei jos valdymo racionalizavimo priemonė yra svarbi įmonės veiklos kontrolės forma. Remiantis finansų analizės duomenų baze, galima daryti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą ir jos perspektyvumą apibūdinančias išvadas bei remiantis jomis kurti ir diegti naujus projektus. Tik savalaikė ir objektyvi finansų analizė sudaro galimybę įvairių lygių vadovams parengti alternatyvius savo veiklos modelius ir priimti racionalesnius valdymo aprendimus tam tikram laikotarpiui. Šio darbo tema - UAB „Vilniaus Vandenys“ finansinė analizė. Pagrindinis darbo tikslas – atlikti UAB „Vilniaus Vandenys“ finansinę įmonės būklės analizę. Šiam tikslui įgyvendinti, buvo suformuluotos šios užduotys: išnagrinėti įmonės balansą; atlikti pelno(nuostolio) ataskaitos analizę. Darbo uždaviniai: Atlikti įmonės finansinę analizę remiantis įmonės vidiniais dokumentais (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita) ir išskirti rodiklių kitimų tendencijas. Apskaičiuoti įmonės mokumo, pelningumo, turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodiklius. Atlikti turto pelningumo analizė pagal Du Ponto piramidę remiantis lietuviška atskaitomybe ir pavaizduoti ją grafiškai. Apskaičiuoti galimą bankroto tikimybę įmonėje.
Vardas: Svecias
Darbo pavadinimas: UAB Vilniaus Vandenys finansinė analizė
Kategorija: Apskaita
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 22 [?]
Kursinio dalykas: Apskaitos kursinis
Parsisiųsta: 17 kartų.
Archyvo dydis: 63 kB
Bylos pavadinimas: vilniaus_vandenys.zip
vilniaus_vandenys.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: mokumo bankroto, imones bankroto analize, vandenų apsauga, imones pelningumo rodikliu analize, pelno analizė įmoneje, mokumo, imones veiklos efektyvumo analizė, horizontalioji analize, uab imones veiklos analize, uab balansas, finansu analize rusys, vandenų įmonės analizė, finansine analize kursinis nemokamas, uab finansine analize, vilniaus vandenys kursinis, imones balanso ataskaitos analize, įmonės balanso vertikali horizontali analizė, imones veiklos kryptys, vilniaus vandenys finansinės būklės analizė, pelno pelningumo analize, darbo laiko analize, horizontalioji vertikalioji analize, imones balansas, balanso analize, finansine analize tema, turto pelningumo piramidės analizė,s cc qfjab konspektai referatas uab vilniaus vandenys finansine analize krult bxb ee gtfr tncqusg=afqjcnfrz dyqlwvmxb ku yekh mz orwsig =aihc bmwjhlycl qlilnpg, vilniaus vandenys finansine ataskaita, uždaroji akcine bendrove finansų analizė.

Paieška


bottom