top


Konspektai.com > Teisė > Civilinė teisė bendroji dalis 3
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilinė teisė bendroji dalis 3. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 54 puslapiai, 118kB)
Darbe esantys žodžiai: Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilines teises funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Privatinė ir civilinė teisė. Civiliniai įstatymai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės, asmenų atžvilgiu. Užsienio valstybių civilinės ir prekybinės teisės bendra charakteristika. Pagrindinės užsienio šalių teisinės sistemos. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio sąvoka ir ypatumai. Civilinių teisiniu santykiu atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės rūšys. Daiktinės teisės objektas. Nekilnojamieji daiktai. Kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. vertę turintys daiktai. Pagrindiniai daiktai. Antraeiliai daiktai. Daiktinės teisės ir prievolinės teisės santykis. 17. 5. Šių teisų skirtumai. Nuosavybės teisės vieta daiktinės teisės sistemoje. Daiktinės teisės reikšmė. Nuosavybės teisė. Bendrieji nuosavybės teisės nuostatai. Teisinės nuosavybės santykių reglamentavimas. Objektyvioji nuosavybės teisė. Nuosavybės teisė objektyviąja prasme. Subjektyvinė nuosavybės teisė. Savininko teisės jų turinys ir įgyvendinimas. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Nuosavybės teisės objektai. Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas kaip nuosavybės teisės objektai. Žemės nuosavybės teisė. Žemės nuosavybės turinys CK projekte išdėstomas sekančiai. Nuosavybės teisės įgijimas ir pasibaigimas. Nuosavybės teisės įsigijimo būdų klasifikavimas ir atskirų būdų charakteristika. Be savininko valios nuosavybės teisė prarandama. Nuosavybės teisės praradimo. Perleidžiamų daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika. Viešoji nuosavybė. Viešoji nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Lietuvos Respublikos Konstitucija apie viešąją nuosavybę. Objektyvioji viešosios nuosavybės teisė. Subjektinė viešosios nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Viešosios subjektinės teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešosios nuosavybės teisės subjektas. Valstybinės subjektinės nuosavybės teisės turinys. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Patikėjimo teisė kaip ekonominė kategorija. Subjektinė patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip valstybinių, savivaldybių organizacijų teisinis turtinio savarankiškumo pagrindas. Patikėjimo teisės turinys. Šį turinį sudarančių teisių charakteristika. Patikėjimo teisės ir viešosios nuosavybės teisės santykis. Civilinis teisinis santykis. Daiktinės teisės rūšys. Kilnojamieji daiktai. Daiktinės teisės reikšmė. Nuosavybės teisė. Bendrieji nuosavybės teisės nuostatai. Nuosavybės formos ir rūšys. Teisinės nuosavybės santykių reglamentavimas. Objektyvioji nuosavybės teisė. Subjektyvinė nuosavybės teisė. Savininko teisės jų turinys ir įgyvendinimas. Nuosavybės teisės objektai. Žemės nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įsigijimo būdų klasifikavimas ir atskirų būdų charakteristika. Be savininko valios nuosavybės teisė prarandama:. Nuosavybės teisės į turtą pagal sutartį atsiradimo įgijėjui momentas. Perleidžiamų daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika. Viešoji nuosavybė. Patikėjimo teisė. Privati nuosavybė ir nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės sąvoka ir jos ypatumai. Asmenų daugeto privačios nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimo ir pasibaigimo pagrindai. Pradiniai nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Nuosavybės teisės praradimo pagrindai:. Privačios nuosavybės teisės turinys. Privačios nuosavybės teisės objektai. Įmonė kaip privačios nuosavybės teisės objektas. Gyvenamas namas ar butas kaip privačios nuosavybės teisės objektas. Privačios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai ir ribos. Privačios nuosavybės teisę savininkas gali įgyvendinti:. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės sąvoka. Vidiniai ir išoriniai bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys ir ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai. Bendrosios nuosavybės teisės objektai. Bendroji dalinė nuosavybė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Gyvenamojo namo ar buto bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių teisių pasikeitimas. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. 22. 13. Šios nuosavybės teisės objektai, nuosavybės teisės turinys ir jos įgyvendinimo ypatumai. Ūkinių bendrijų narių bendrosios nuosavybės teisės ypatumai. Nuosavybės teisės gynimas. Nuosavybės apsaugos reikšmė. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Nuosavybės teisės gynimo būdai. taikomi atvejais, kai pažeidžiamos NT į daiktą dėl kurio šalys sueina į sutartinius santykius. Turto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo (vindikacinis ieškinys). Atsiskaitymai grąžinant turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės teisės gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu. Visų rūšių nuosavybės teisės gynimo lygybė. Valdytojo, nesančio savininku, teisių gynimas. Kiti nuosavybės teisės civilinio teisinio gynimo būdai. Valdymo teisės sąvoka. Valdymo teisės subjektai ir objektai. Sąžiningas ir nesąžiningas daikto valdymas. Valdymo teisės įgijimas. Valdymo teisės pasibaigimas. Valdymo teisės gynimas. Servitutų nustatymo tvarka. Servitutų pasibaigimas. Teisės į servitutą gynimas.
Darbo pavadinimas: Civilinė teisė bendroji dalis 3
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 54 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 118 kB
Bylos pavadinimas: civiline_teise_3.zip
civiline_teise_3.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

5
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: savoka funkcijos sistema, konstitucija, daiktu rusys, esp sistema, civilinių teisių įgyvendinimas gynimas, savivaldybių rinkimų teisė, civiliniu teisu igyvendinimas gynimas, daiktinė teisės rūšys, daiktines teises reguliavimo dalykas, Civilinė teisė, civilinė teisė, teisinio reguliavimo objektas, istatymu galiojimas laiko erdves asmenu atž, esp metodas, istatymu galiojimas laiko erdves asmenu, lietuvos teisė sistema, daiktinės teisės teisinio reguliavimo dalykas, bendrosios nuosavybės teisės pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai, viešosios nuosavybės teisė jos įgyvendinimo ypatumai, daiktu formos, viesosios nuosavybes igyvendinimas, viešoji teise, savivaldybiu funkcijos,s cfeqfjag konspektai referatas civiline teise bendroji dalis yjn svlkrl qtdrycibausg=afqjcnhenjurvouhtgdjvhbztvvyv k aasig =u wklmfj xozvo lpzz sa, civiliniu teisiu objektas imone, civilinės teisės sąvoka, civilinių teisinių santykių atsiradimo.

Paieška


bottom