top


Konspektai.com > Teisė > Civilinė teisė bendroji dalis 4
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilinė teisė bendroji dalis 4. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 42 puslapiai, 107kB)
Darbe esantys žodžiai: Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Privatinė ir civilinė teisė. Fizinių asmenų veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Sandorio, turint tikslą, žinomai priešingą valstybės ir visuomenės interesams, negaliojimas. Sandorio pripažinimo negaliojančiu pasekmės. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų). Terminai civilinėje teisėje. Ieškininė senatis. Subjektinis egzistavimo terminas. Termino praleidimas. Civilinių teisių gynimo terminai. Ieškininė senatis. Ieškininės senaties sąvoka ir reikšmė. Ieškininės senaties termino sustabdymas ir nutraukimas. Pažeistos teisės gynimo atvejai, ieškininei senačiai pasibaigus. Ieškininės senaties pasibaigimo pasekmės. Prievolių sistema civilinėje teisėje. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Ūkinės bendrijos. Individuali įmonė. Komanditinė ūkinė bendrija. Civilinių teisių objektai. Asmeninės neturtinės teisės, nesusijusios su turtinėmis, ir jų ginymas. Sandorių sąvoka ir rūšys civilinėje teisėje. Dvišaliai ir daugiašaliai sandoriai. Įprastiniai ir sąlyginiai sandoriai. Sandorių galiojimo sąlygos. Sandorio dalyvių veiksnumas. Sandorio turinio atitikimas įstatymo reikalavimams. Negaliojančių sandorių rūšys. Pripažinimas negaliojančiu pagal kitus požymius. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Atstovavimo rūšys. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Terminų rūšys. Terminų pasibaigimas. Ieškininės senaties terminų rūšys. Ieškininės senaties termino eigos pradžia. Reikalavimai, kuriems ieškininė senatis netaikoma. Prievolės įvykdymo ekonomiškumo principas. Realus prievolių įvykdymo principas. Įkeitimas, jo rūšys. Netesybų (baudų, delspinigių) rūšys. Skolininko atleidimo nuo atsakomybės pagrindai. Atsitiktinumas. Nenugalima jėga. Sutartinė atsakomybė.
Darbo pavadinimas: Civilinė teisė bendroji dalis 4
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 42 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 9 kartus.
Archyvo dydis: 107 kB
Bylos pavadinimas: civiline_teise_4.zip
civiline_teise_4.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: savoka funkcijos sistema, civilines atsakomybes rusys, asmens teises, civilinė atsakomybe, veiksnumas, prievolių uždaviniai, atstovavimo rūšys, juridiniu asmenu atsakomybe, nenugalimos jegos atribojimas nuo atsitiktinumo, atstovavimo teise,s cheqfjaj konspektai referatas civiline teise bendroji dalis leklt e fifnswbq n cwusg=afqjcnhnmw b hbsf gbhwdbmhepkkw bwsig = povjti oqqaep rstkitw, sandoriu terminu rusys, civiline teise ginymo terminai, civiline teise bendroji dalis uzdavinys, civiliniu terminu rusys, cvilinė teisė bendroji dalis, tp search, civilinės teisės terminai, asmenų pasikeitimas prievolėje, civilines teises pagrindai, uždaviniai terminas civilinėje teisėje, terminų rūšys civilinėje teisėje, civilinė teisė bendrosios dalies uždaviniai, civilines teises uždaviniai bendroji dalis, civiline teise uždaviniai bendroji dalis, civiline teise bendroji dalis, atstovavimas civilineje teiseje, prievoliu uždaviniai, civilinė teisė bendroji dalis konspektas, civilinės teisės terminų rūšys, imone civilineje teiseje.

Paieška


bottom