top


Konspektai.com > Politologija > Lietuvos veikla Jungtinių Tautų organizacijoje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Lietuvos veikla Jungtinių Tautų organizacijoje. Referatas

(Politologija. Referatas, 18 puslapių, 39kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Jungtinių tautų organizacija (jto). Lietuvos veikla jungtinėse tautose. Lietuvos veiklos jungtinėse tautose organizaciniai aspektai. Jungtinių tautų organizacijos lietuvoje. Finansų institucijos. Jungtinių tautų organizacijos švietimo, mokslo ir kultūros srityje. Jungtinių tautų organizacijos vaikams, vargstantiems, skurstantiems. Žmonių sveikata besirūpinančios organizacijos. Organizacijos, kuriančios saugesnę aplinką. Kitos organizacijos. Apibendrinimas. Literatūra. Po Antrojo Pasaulinio karo, 1945 m. spalio 24 d., buvo įkurta Jungtinių Tautų organizacija (JTO).Tuo metu pagrindinis šios organizacijos tikslas buvo stabilizuoti tarptautinius santykius ir sustiprinti visuotinės taikos pagrindus. Tuomet organizacija turėjo 51 šalį narę. Šiuo metu organizacijos veikloje dalyvauja bemaž visos pasaulio šalys – 192 valstybės. Pasaulio šalys, siekdamos užtikrinti savo gyventojams saugumą, jungiasi į įvairias tarpvalstybines organizacijas. Daugelyje šalių egzistuoja tos pačios problemos – karai, skurdas, mirtingumas, ligos, terorizmas, tarpvalstybiniai konfliktai, didelė atskirtis tarp vargingų ir skurdžių šalių, žmonių neraštingumas ir taip toliau. Todėl šiandien yra aktualu kalbėti apie vieningą pasaulį, nes bendromis jėgomis spęsti globalias problemas yra daug papraščiau. Būtent tiek Lietuva tiek ir kitos pasaulio valstybės yra aktyvios tarptautinių organizacijų narės. Lietuvos tikslai ir uždaviniai tarptautinėse organizacijose yra neatskiriami nuo bendrų užsienio politikos bei ilgalaikės valstybės raidos strategijos uždavinių: puoselėti euroatlantinį bendradarbiavimą regione ir užsienyje, tapti efektyviu Europos Sąjungos ir NATO nariu, stiprinti Lietuvos autoritetą pasaulyje, skleisti demokratijos, tolerancijos ir dialogo vertybes. Viena iš organizacijų, siekiančių įveikti globalines problemas ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą yra Jungtinių Tautų organizacija (JTO). Lietuva taip pat priklauso šiai organizacijai ir daugeliui veikiančių jos dukterinėms organizacijoms, komitetams ir sąjungoms. Taip Lietuva siekia apsaugoti ne tik savo šalies gyventojus, bet ir teikti pagalbą kitoms šalims. Šiuo metu, kai daugelis valstybių patyrė ekonomius nuosmukius ši veikla yra labai svarbi – vis daugiau žmonių netenka darbo, plinta ligos, vaikai negali lankyti mokyklų, kyla karai. Siekiant to išvengti, ar bent sumažinti padarinius, Jungtinių Tautų organizacijos narės aktyviai bendradarbiauja ir siekia įgyvendinti Jungtinių Tautų organizacijos tikslus. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos veiklą Jungtinių Tautų organizacijoje. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti pagrindinius Jungtinių Tautų organizacijos tikslus Lietuvoje; 2. Pateikti pagrindines Jungtinių Tautų organizacijas Lietuvoje.
Vardas: Erika
Darbo pavadinimas: Lietuvos veikla Jungtinių Tautų organizacijoje
Kategorija: Politologija
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 18 [?]
Referato dalykas: Politologijos referatas
Parsisiųsta: 5 kartus.
Archyvo dydis: 39 kB
Bylos pavadinimas: tarptautiniai_taisytas.zip
tarptautiniai_taisytas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: apie sveikata, skurdas, organizacijos vertybes, jungtiniu tautu organizacija, jto veiklos problemos, globalines problema, jungtinės tautos, esė apie lietuvos gyventojų sveikatą, tarptautine darbo organizacija, ese sveikata, referatas apie jto, jto ir lietuva, jto referatas, lietuva jto, lietuvių veikla jto, literatura apie jto, jungtinių tautų organizacija, jto rasto darbas, finansu institucijos, pasaulio šalys siekdamos užtikrinti savo gyventojams saugumą, jto lietuva, jto politologija, lietuva jungtiniu tautu organizacijoje, lietuva nato nare, jto lietuvoje, nato konfliktai, ese lietuvos svietimo problemos, lietuvos naryste jungtiniu tautu organizacijoje, jungtines tautos, cfsqfjai konspektai referatas lietuvos veikla jto ocfxt yucfdv qsuxljcdwusg=afqjcnei svcd vj inr av pw lkrpxjasig =jpgsjhgodaqrq _ ddt a, lietuvos veikla jto, tp search.

Paieška


bottom