top


Konspektai.com > Teisė > Daiktinė teisė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Daiktinė teisė. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 50 puslapių, 106kB)
Darbe esantys žodžiai: Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės rūšys. uzufrukto teisę. Daiktinės teisės objektas. Nekilnojamieji daiktai. Kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Be šio daiktų skirstymo daiktus galima skirstyti dar į dvi dideles rūšis – pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Daiktinės teisės ir prievolinės teisės santykis. 17.5. Šių teisų skirtumai. Nuosavybės teisės vieta daiktinės teisės sistemoje. Daiktinės teisės reikšmė. Nuosavybės teisė. bendrieji nuosavybės teisės nuostatai. Nuosavybės formos ir rūšys. Privačios nuosavybės teise. Mišri nuosavybė. Teisinės nuosavybės santykių reglamentavimas. Objektyvioji nuosavybės teisė. Savininko teisės jų turinys ir įgyvendinimas. Nuosavybės teisės objektai. Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas kaip nuosavybės teisės objektai. nuosavybės turinys CK projekte išdėstomas sekančiai. Nuosavybės teisės įgijimas ir pasibaigimas. Nuosavybės teisės įsigijimo būdų klasifikavimas ir atskirų būdų charakteristika. Be savininko valios nuosavybės teisė prarandama. Nuosavybės teisės į turtą pagal sutartį atsiradimo įgijėjui momentas. Viešoji nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Subjektinė viešosios nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Viešosios subjektinės teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešosios nuosavybės teisės subjektas. Valstybinės subjektinės nuosavybės teisės turinys. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Patikėjimo teisė kaip ekonominė kategorija. 20.2. Jos reglamentacija. Subjektinė patikėjimo teisė. Valstybinės ar savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos atitinkamą valstybės ar savivaldybių turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis, vadovaudamosi savo įstatais (nuostatais). Patikėjimo teisė kaip valstybinių, savivaldybių organizacijų teisinis turtinio savarankiškumo pagrindas. Patikėjimo teisės subjektai. Teisinė turto, priskirto įmonių padaliniams, padėtis. Patikėjimo teisės objektai. Privatinės nuosavybės teisė. Privati nuosavybė ir nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės sąvoka ir jos ypatumai. Asmenų daugeto privačios nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimo ir pasibaigimo pagrindai. Pradiniai nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Išvestiniai nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Nuosavybės teisės praradimo pagrindai. Privačios nuosavybės teisės turinys. Privačios nuosavybės teisės objektai. Įmonė kaip privačios nuosavybės teisės objektas. Gyvenamas namas ar butas kaip privačios nuosavybės teisės objektas. Privačios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai ir ribos. Bendrosios nuosavybės teisės sąvoka. Vidiniai ir išoriniai bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys ir ypatumai. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės gynimas. Nuosavybės teisės gynimo būdai. Turto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo. Atsiskaitymai grąžinant turtą iš svetimo neteisėto valdymo. rūšių nuosavybės teisės gynimo lygybė. Valdymo teisės pasibaigimas. valdymo teisės gynimas. Servitutai. Servitutų ekonominė reikšmė. Servitutų nustatymo tvarka. Servitutų pasibaigimas. Teisės į servitutą gynimas. Uzufruktas. Uzufrukto ekonominė reikšmė. Uzufrukto nustatymo pagrindai. Uzufrukto pasibaigimas. Teisės į uzufruktą gynimas. IPOTEKA. Ipotekos sudarymo ir perdavimo tvarka. Skolos išieškojimas ipotekos kreditoriaus naudai. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Emphyteuzis.
Darbo pavadinimas: Daiktinė teisė
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 50 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 50 kartų.
Archyvo dydis: 106 kB
Bylos pavadinimas: daiktine_teise.zip
daiktine_teise.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: daiktu formos, daiktine teisė, viešosios nuosavybes teises subjektai, kreditoriaus teisiu gynimas, daiktu rusys, uzufruktas, viešoji, skolos, uzufrukto teisė, nuosavybes teises pasibaigimas, servituto ir uzufrukto skirtumai, daiktinė teisė konspektas, imoniu teisinis reglamentavimas, nuosavybes teise objektas, daiktinė teisė rusys, uzufrukto ir servituto skirtumai, daiktinės teisės rūšys, daiktinė teisės rūšys, uzufrukto ekonomine reiksme, teises subjektai, daiktinė teisė konspektai, daiktines ir prievolines teises santykis, viešosios nuosavybės įgijimo būdai, viesoji nuosavybes igyvendinimas,s ce qfjag konspektai referatas daiktine teise k j t_ qkyjlswbywki afqjcnhzvdcy c narxxj _rgppkutiu wsig =mqi ya hdu nnmcfda, cdcqfjacob konspektai referatas daiktine teise fknzt uvemmd gsf dgusg=afqjcnhzvdcy c narxxj _rgppkutiu wsig =osluthqcwyeqbiqslaxa q.

Paieška


bottom