top


Konspektai.com > Ekonomika > Organizavimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Organizavimas. Kursinis

(Ekonomika. Kursinis, 51 puslapis, 126kB)
Darbe esantys žodžiai: Metinė gamybinė programa, tūkst. Vnt. Originalių detalių skaičius gaminyje, vnt. 52 ir jų paskirstymas pagal sudėtingumo. Grupes pateikiama 1 lentelėje. Originalių detalių pasiskirstymas. Veiklos technologinis procesas pagal darbų rūšis. Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma(1-as variantas). Daiktinė specializavimo forma(pertraukiamo veikimo srovinė linija -as variantas). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės veiklos patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkio. Įrankių ūkio. Sandėlių ir vidaus transporto organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Literatūra. Bet kuri veikla pagal savo pobūdį gali būti įvairiapusė, daugialypė, plati jungianti daugelio krypčių ir sričių veiklą (vienas kraštutinumas) ir labiau siaura, giliai specializuota (kitas kraštutinumas). Norint ją sklandžiai organizuoti būtina iš anksto numatyti ir duoti atsakymus į šiuos klausimus: kokią naują veiklą (produktą, paslaugą) kursime, koks tai produktas (paslauga), kiek reikės įdėti laiko (koks kūrimo darbo imlumas), jei jį patys kursime savo jėgomis (paruošime jo projektinę dokumentaciją ir pagal ją pradėsime naujo produkto ar paslaugų vykdymo technologiją), kiek reikės projektuotojų ir kokių; kokie konkretūs siekiai, tikslai (ko siekiama, kokiais mastais, apimtimi); galimi veiklos variantai; veiklos organizavimui reikalingus pagrindinius elementus, ko ir kiek mums reikia: mašinų, įrengimų, pastatų, žmonių, medžiagų, įvairių energijos rūšių ir kt.; kaip organizuosime pačią veiklą, kur, kada ir kiek (vietos, laiko ir apimčių atžvilgiu); veiklos gamybinės ir valdymo struktūros. Kursinio darbo metu daroma prielaida, kad gaminamas ,,N” gaminys, kurio metinė apimtis 7200 vnt. ,,N” gaminį sudaro 52 originalios detalės. Iš viso yra keturios originalių detalių sudėtingumo grupės, išskiriamos pagal technologinį pranašumą, todėl gamyboje galima organizuoti atskiras srovines linijas, t.y. kiekvienos originalios detalės grupės gamybai. Darbo metu pasirenkama technologinė gamybinės veiklos organizavimo forma, nes šiai formai reikia mažiau įrengimų. Užduotyje nenurodyti dydžiai pasirenkami. Darbo tikslas - pramonės gamybinio padalinio organizavimas. Darbo uždaviniai: Matematiniais skaičiavimais pagrįsti pramonės gamybinio padalinio organizavimą, naudojantis užduotyje pateiktais duomenimis; Grafinėmis priemonėmis pavaizduoti gamybinio padalinio organizavimą. Darbo objektas- pramonės gamybinis padalinys. Darbo metodas- matematinis skaičiavimas ir grafinis vaizdavimas.
Vardas: Asta
Darbo pavadinimas: Organizavimas
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 51 [?]
Kursinio dalykas: Ekonomikos kursinis
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 126 kB
Bylos pavadinimas: organizavimas.zip
organizavimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: masinu gamyba, gamybines veiklos organizavimas, padaliniu organizavimas kursinis, darbo grafiku, kontroles organizavimas, pramones gamybinio padalinio organizavimas, gamybine programa, sandelių dokumentacija, pramonės organizavimas kursinis, galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai, pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas, organizavimas kursinis, pramonės gamybinio padalinio organizavimas, gamybinio padalinio organizavimo,s cgmqfjah konspektai referatas organizavimas jd pt_a cure gsfh xfbausg=afqjcnhhma vvhxapirzo ldsqt_c_l uq, tp search, cdaqfjab konspektai referatas organizavimas aordt crmdsm gtc oc dwusg=afqjcnhhma vvhxapirzo ldsqt_c_l uqsig =spjdtkfauxff_twzhfa, gamybinės veiklos organizavimas, projektine veikla, mašinų detales, remonto darbu organizavimas, grafinis.

Paieška


bottom