top


Konspektai.com > Teisė > Darbo sutartis ir darbo ginčai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Darbo sutartis ir darbo ginčai. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 78 puslapiai, 119kB)
Darbe esantys žodžiai: Teisinė ir ūkinė darbo sutarties reikšmė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties skiriamieji bruožai nuo civilinės teisės sutarčių. Darbo sutarties principai jų praktinis realizavimas. Tarptautinių darbo standartų: Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, rekomendacijų, Europos socialinės chartijos, Europos Sąjungos direktyvų vaidmuo reglamentuojant darbo sutarčių nuostatas. Ekonominė ir apsauginė darbo sutarties funkcijos. Darbo sutarties šalys. Darbuotojas – jo teisnumo pradžia ir pasibaigimas. Darbuotojų teisinis statusas. Darbuotojo veiksnumas. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės teisinė padėtis sudarant darbo sutartį. Įdarbinimo ir darbo sutarties sudarymo pagrindai. Darbdavys – jo darbinio teisinio subjektiškumo turinys. Įmonių darbinio subjektiškumo ypatumai. Įmonių filialai ir atstovybės – jų teisinio statuso ypatumai sudarant darbo sutartis. Darbdavio teisnumo įgyvendinimo subjektai. Darbdavio atstovai (administracija, kiti vykdomieji organai), jų teisinė padėtis. Darbo sutarties turinys ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties turinio sąvoka. Darbo sutarties būtinosios ir papildomos sąlygos. Darbuotojo darbo vietos, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo sąlygų samprata. Darbo sutarties nuostatų palyginimas su kitų šalių darbo sutarties nuostatomis. Išbandymo sudarant darbo sutartį, aptarnavimas ir teisinės pasekmės. Bendroji darbo sutarties sudarymo tvarka. Šios tvarkos skirtumai nuo tam tikros rūšies darbo sutarties sudarymo (pvz. Išrinkimo konkurso tvarka, su sezoniniais ir kitais darbuotojais). Dokumentai, kuriuos būtina pateikti priimant į darbą. Darbo sutarties rūšys. Nuolatinio darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis ir jos ypatumai. Ne viso darbo laiko sutartis. Tam tikrų darbuotojų darbo sutartys (namudininkų, dirbančių valstiečių ūkyje, papildomo darbo ir kt.). sutarties tipinė forma. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas: skirtumai ir jo ryšys su perkėlimu į kitą darbą. Perkėlimo į kitą darbą sąvoka ir rūšys. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio (administracijos) iniciatyva bei darbuotojo iniciatyva. Nuolatinis ir laikinas perkėlimas į kitą darbą. Garantijos perkėlimo į kitą darbą ar darbo sutarties sąlygų pakeitimo atvejais. Laikinas perkėlimas į kitą darbą ypatingais atvejais – skirtumai tarp jų. Nušalinimas nuo pareigų. Atšaukimas iš pareigų. Nušalinimo ir atšaukimo pasekmės. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikavimas. Darbo sutarties pasibaigimo skirtumai nuo darbo sutarties nutraukimo. Garantijos darbuotojams, atleistiems iš darbo, darbo sutarties pasibaigimo pagrindu. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, esant darbuotojo kaltei ir kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva ir darbdavio valia esminiai skirtumai. Papildomi pagrindai nutraukti darbo sutartį su kai kuriomis darbuotojų kategorijomis. Apribojimai, nutraukiant darbo sutartį su kai kuriomis darbuotojų kategorijomis. Garantijos darbuotojams išlaikyti darbo vietą. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas ir garantijos atleidžiant iš darbo. Darbo sutarties nutraukimo ribojimai reorganizuojant įmonę. Profesinės sąjungos organo sutikimas atleisti darbuotoją iš darbo. Darbo sutarties nutraukimo ribojimai, kai nėra darbuotojo kaltės ir atskirų darbuotojų kategorijoms (nėščioms moterims, motinai auginančiai vaiką iki 3 metų, su asmenimis, kuriems nustatytos įdarbinimo kvotos ir su darbuotojais, pašauktais atlikti krašto apsaugos tarnybą). Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimas. Išeitinė pašalpa. Išeitinė pašalpa, jos išmokėjimo dydis ir tvarka. Kitos išmokos atleidžiant darbuotoją iš darbo. Darbdavio pareiga atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Darbo ginčai kylantys dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo, perkėlimo į kitą darbą ir atleidimo iš darbo. Darbo ginčų žinybingumas. Sprendimų dėl grąžinimo į darbą skubus vykdymas. Atleidimo iš darbo priežasties formulavimo pakeitimas. Apmokėjimas už priverstinę pravaikštą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų senato nutarimų dėl darbo sutarties įstatymo taikymo civilinėse bylose apžvalga.
Darbo pavadinimas: Darbo sutartis ir darbo ginčai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 78 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 42 kartus.
Archyvo dydis: 119 kB
Bylos pavadinimas: darbo_sutartis_ir_darbo_gincai.zip
darbo_sutartis_ir_darbo_gincai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: butinosios darbo sutarties sąlygos, ginimas, darbo sutartys, darbo salygos, nusalinimas nuo darbo, darbo gincai del nusalinimo, piliet, teises taikymo, darbo sutarties apsauginė ir ekonominė funkcijos, tarptautine imone, ekonomines darbo sutarties funkcija, tarptautine teise principai, darbo sutarties konspektai, darbo teises subjektai, funkcijų, ekonomine darbo funkcija, darbo sutarties konspektas, apsuaigine ir ekonomine funkcija darbo sutarties, ekonomine apsaugine darbo sutarties funkcija, ekonomine darbo sutarties funkcija, ekonomines darbo sutarciu funkcijos, ekonomine ir apsaugine darbo funkcijos, ekonomine ir apsaugine darbo sutarties funkcija, civilines sutartys, darbo sutartis konspektas, civilines teises skiriamieji bruožai, darbo gincu konspektas, darbo gincai konspektas, ekonominė ir apsauginė darbo sutarties funkcija, darbo teises principai, darbo sutarties turinys.

Paieška


bottom