top


Konspektai.com > Fizika > Elektrostatinis laukas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Elektrostatinis laukas. Konspektas

(Fizika. Konspektas, 17 puslapių, 1289kB)
Darbe esantys žodžiai: Ekeltrostatinis laukas vakuume. Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Krūvių sąveika ir kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Lauko stipris. Lauko grafinis vaizdavimas. Taškinio kūvio elektrinis laukas. Elektrostatinių laukų superpozicijos principas. Elektrinis dipolis. Dipolio sukurto elektrinio lauko stiprio skaičiavimas (be išvedimo geometrinė schema). Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Gauso dėsnis. Begalinės tolygiai įelektrintos plokštumos elektrostatinio lauko stiprio apskaičiavimas taikant gauso dėsnį. Darbas atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Krūvio elektrostatiniame lauke potencinė energija. Elektrostatinio lauko potencialas, potencialų skirtumas. Ekvipotencialinis paviršius. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. (brezinys). Elektrostatinis laukas dielektrike. Dielektrikai. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Poliniai ir nepoliniai dielektrikai. Poliarizacijos vektorius. Elektroninė dielektrikų poliarizacija. Polinė molekulė elektriniame lauke. Orientacinė poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Santykinė dielektrinė skvarba. Gauso dėsnis dielektrikui. Eiektrinė slinktis. Segnetoelektrikai ir supratimas apie pjezoelektrikus, piroelektrikus. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. -viduje laidininko, patalpinto elektriniame lauke, elektrinio. Lauko stipris. Elektrostatinė apsauga. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai. Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa. Įelektrinto kondensatoriaus energija. Elektrinio lauko energijos turinis tankis. Nuolatinė elektros srovė. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris, tankis. Srovės tankio ir krūvininkų koncentracijos ryšys. Omo dėsnis.elektrovara. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektrinė varža. Savitoji varža. -srovės darbas ir galia. -klasikinės elektroninės laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. -elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Nesavaiminis išlydis dujose. Išlydžio voltamperinė charakterisitka. Savaiminio išlydžio tipai. Žėrintis (rusenantis), jam susidaryti reikiamos sąlygos. Dujų plazmos samprata. Svarbiausios plazmos savybės. -reikalingos sąlygos srovės tekėjimui vakuume. Termoelektroninė emisija. Ričardsono ir dašmeno formulė. Svarbiausios magnetinio lauko charakteristikos. Magnetinė indukcija. Magnetinės indukcijos linijos. Srovės elemento sukurtas magnetinis laukas. Bio ir savaro dėsnis. Magnetinio lauko stipris. -magnetinio lauko superpozicijos principas. Tiesiu laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Magnetinio lauko sūkuriškumas. Visuminės srovės dėsnis laidumo srovėms. -visuminės srovės dėsnio taikymas. Solenoido magnetinis laukas. Magnetinis srautas. Gauso dėsnis magnetiniam laukui. Magnetinio lauko ir elektros srovės sąveika. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Rėmelis, kurio teka srovė, vienalyčiame magnetiniame lauke. Magnetinių jėgų sukimo momentas. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke. Lorenco jėga. -lorenco jėgos praktinio taikymo pavyzdžiai. Holo reiškinys.
Vardas: LG
Darbo pavadinimas: Elektrostatinis laukas
Kategorija: Fizika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 17 [?]
Konspekto dalykas: Fizikos konspektas
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 1289 kB
Bylos pavadinimas: fizika_konspektas.zip
fizika_konspektas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: elektros srov C vakuume, car, elektros ene, judėjimas, ampero jega, dujos, solenoido skaiciavimas, molek, segnetoelektrikai, srovės stiprio tankio ir krūvininkų koncentracijos ryšys, ampero desnis, magnetinio lauko sukuriskumas, rusenantis išlydis, žėrintis išlydis, dielektriku poliarizacija, ampero jegos, elektronines, kulono desnis, srovės rėmelis magnetiniame lauke, elektros srovė vakuume, srovė vakuume,s chuqfjai konspektai referatas fizika by nba _kojt uvmqvp qsz jwvcqusg=afqjcnfoaarhwagwc kjai sqpuj xivvasig =m bjkmyboetim gm wvunq, elektrinis laukas,s cfcqfjajoao konspektai referatas fizika by nba gcmgt pcn kf gsuosgbawusg=afqjcnfoaarhwagwc kjai sqpuj xivvasig =igozuczksqu rwxlsjmapw.

Paieška


bottom