top


Konspektai.com > Teisė > Europos sąjungos teisė 2007
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Europos sąjungos teisė 2007. Konspektas

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
(Teisė. Konspektas, 28 puslapiai, 65kB)
Darbe esantys žodžiai: Europos Sąjungos atsiradimas. Po antro pasaulinio karo pagrindinis Europos valstybių tikslas buvo atstatyti nuniokotas valstybes ir užkirsti kelią bet kokiam naujam konfliktui, todėl pagrindinis dėmesys buvo skiriamas valstybių politiniam ir ekonominiam bendradarbiavimui. m. balandžio d. Vašingtono sutartimi buvo įkurta NATO. m. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Schumanas ir atsakingas už Prancūzijos ekonomikos atstatymą po II pasaulinio karo Jeanas Monnet pasiūlė planą, pagal kurį Prancūzijos ir Vokietijos anglies ir plieno produkcija turėtų būti tvarkoma bendros institucijos. Plano iniciatorių nuomone tai padėtų valstybėms o ypač Vokietijai politiškai ir ekonomiškai atsistatyti ir užkirsti kelią naujam karui. Steigiamųjų sutarčių revizijos ir ES Konstitucija. Vieningas Europos aktas. Europos Sąjungos sutartis. Mastrichto sutartis - tai ES sutartis, kurią m. vasario d. Nyderlandų mieste Mastrichte pasirašė valstybių – Airijos, Belgijos, Danijos, Dž. Britanijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos ir Vokietijos – įgaliotieji atstovai. ES pilietybė. ES pilietybė buvo įvesta m. priėmus Mastrichto sutartį. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Buvo pakeistas vietų padalijimas Parlamente. ES reforma po Nicos sutarties: Lakeno deklaracija. Konvento dėl ES ateities sušaukimas ir Konvento tikslai. ES institucijų sistema. Pagrindinės ir papildomos institucijos. Ministrų taryba vykdo šias pagrindines funkcijas. Europos Parlamentas. Europos Parlamento pirmtakė yra Europos Parlamentinė asamblėja. Ombudsmeno institucija Europos Parlamente. Europos Ombudsmenas angl. European Ombudsman, pranc. Mediateur europeen, vok. Europaische Burgerbeauftragte yra Europos Parlamento skiriamas ES pareigūnas. Ombudsmeno pareigybė įsteigta pagal Europos Sąjungos sutartį Mastrichto sutartį. Europos Teisingumo Teismas. Reikalavimai teisėjams. Europos Teisingumo Teismo struktūra. Pagrindiniai uždaviniai ir kompetencija. Generaliniai advokatai. Pirmosios instancijos teismas – tai nepriklausomas teismas, veikiantis prie Teisingumo Teismo. Siekiant padėti Teisingumo Teismui susidoroti su jam tenkančiu krūviu ir pagerinti piliečiams siūlomą teisinę apsaugą. ES Tarnautojų Teismas. Audito rūmai. europos viršūnių taryba. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. ES teisės sistema ir pagrindiniai šaltiniai. Pirminė teisė. Antrinė teisė. Bendrieji teisės principai. Europos Teisingumo Teismo sprendimai. Tarptautinės sutartys. Europos Bendrijų sprendimų priėmimo procedūros. Es sprendimų priėmimas pagal komitologijos procedūrą. ES teisės ir jos valstybių narių nacionalinės teisės santykis. Kompetencijos pasidalijimas tarp ES ir valstybių narių. Laisvas prekių judėjimas. Muitų mokesčių panaikinimas ir muitų sąjunga. Fiskaliniai laisvo prekių judėjimo apribojimai. Rinkliavos, turinčios muitams lygiavertį poveikį. Rinkliavos nelaikomos draudžiamomis. Laisvas asmenų judėjimas. Darbuotojo teisės. Išimtys dėl laisvo asmenų judėjimo viešoji tvarka, visuomenės saugumas, visuomenės sveikata. Bendra diplomų pripažinimo sistema. Diplomų pripažinimas reiškia, kad kiekviena ES valstybė narė abipusio pasitikėjimo pagrindu įsipareigoja pripažinti kitos valstybės ES narės piliečio diplomą, kuris galiotų tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir priimančiosios valstybės piliečio diplomas. Laisvas kapitalo judėjimas. Konkurencijos teisė. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi.
Darbo pavadinimas: Europos sąjungos teisė 2007
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 28 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 8 kartus.
Archyvo dydis: 65 kB
Bylos pavadinimas: europos_sajungos_teise_2007.zip
europos_sajungos_teise_2007.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: airijos ekonomik, audito naud, eismo saugumas, europos sąjunga institucija, italijos mokesciu sistema, europos sajungos muitu taryba, prancuzijos konstitucija, bendrieji europos sajungos teises principai, kono menas, europos sajungos teise, nacionaline, viešoji teise, centrinis bankas, konkurencijos teises tikslai, europos sajungos konstitucija, mastrichto sutarties iniciatoriai, fiskaliniai laisvo prekiu judėjimo apribojimai, muitu teise, europos teisingumo, europos sajungos pirmine teise, mastrichto europos sąjungos sutartis, laisvas asmenų judėjimas, sprendimu priėmimas es, rinkliavos, tp search, nicos sutartis, valstybės taryba, fiskaliniai laisvo prekių judėjimo apribojimai, es muitu sajunga, mastrichto sutartis darbai, tarptautinė teisės uzdaviniai, tarptautine viesoji teise, es teise, europos sajungos valstybiu teismu instituciju bend, europos sajungos taryba, prancuzijos teismu sistema.

Paieška


bottom