top


Konspektai.com > Vadyba > Personalo atrankos sistemos įtaka žmogiškųjų išteklių valdymui smulkiame ir vidutiniame versle
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Personalo atrankos sistemos įtaka žmogiškųjų išteklių valdymui smulkiame ir vidutiniame versle. Diplominis

(Vadyba. Diplominis, 72 puslapiai, 556kB)
Darbe esantys žodžiai: Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Personalo atrankos vaidmuo žmogiškųjų išteklių valdyme. Žmogiškųjų išteklių valdymo teorinis vertinimas. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių valdymo reikšmė, kuriant konkurencinį organizacijos pranašumą. Personalo atrankos sistema žmogiškųjų išteklių valdyme. Personalo atrankos proceso problemos. Personalo poreikio planavimo problemų įtaka. Personalo verbavimo teoriniai aspektai. Personalo atrankos metodų taikymo problemos. Personalo atrankos proceso tyrimas smulkiose ir vidutinöse įmonöse. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodų parinkimas ir pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka (anglų kalba). Literatūra. Priedai. Nemažai vadovų mano, kad įmonė kuria darbuotoją, tačiau yra priešingai. Joks verslas negali egzistuoti bei būti pelningas be tinkamų, perspektyvių darbuotojų. Juk įgyvendinti savo užsibržėtus tikslus organizacija gali tik turėdama reikalingų žmonių, o didelį veiklos našumą galima pasiekti tik atrenkant tinkamiausius tam tikrai darbo vietai naujus darbuotojus. Norint pritraukti tuos vertingus žmogiškuosius išteklius, pirmiausia reikia tinkamai vykdyti personalo atranką. Įmonei tam tikrais momentais gali prireikti daugiau ar mažiau darbuotojų bei vadovų, tada yra vykdoma personalo atranka, kuri turi įtakos įmonės konkurencingumui, reputacijai, užima svarbią vietą žmogiškųjų išteklių valdyme, tuo pačiu veikdama ir kitas sistemos dalis. Be to, atsirenkant tinkamiausius tam tikrai darbo vietai naujus darbuotojus, galima pasiekti didelio veiklos efektyvumo. Personalo atrankos sprendimai ypač svarbūs dar ir dėl to, jog jie individams, kurie nori būti įdarbinti, pateikia pradinę nuomonę apie organizaciją. Vadinasi, tinkamai vykdoma personalo atranka yra susijusi su įmonės veiklos sėkme.
Vardas: Kristina
Darbo pavadinimas: Personalo atrankos sistemos įtaka žmogiškųjų išteklių valdymui smulkiame ir vidutiniame versle
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Diplominis
Puslapių skaičius: 72 [?]
Diplominio dalykas: Vadybos diplominis
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 556 kB
Bylos pavadinimas: personalo_atranka_zmogiskuju_istekliu_valdyme.zip
personalo_atranka_zmogiskuju_istekliu_valdyme.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo išteklių analizė, personalo poreikio planavimo analizė, imones problemos analize, personalo atrankos sistema, personalo atrankos itaka, žmogiškųjų išteklių atranka, personalo atranka, valdymo proceso analize, imones personalo valdymo sistema, personalo samprata, naujų žmogiškųjų išteklių atrankos samprata, žmogiškųjų išteklių, zmogiskuju istekliu vertinimas, darbuotoju vertinimas, imones veiklos problemos, personalo atrankos analize, cgeqfjah konspektai referatas personalo atrankos sistemos itaka zmogiskuju istekliu valdymui smulkiame ir vidutiniame versle nhupt vlobh qsfov cqusg=afqjcnekko wfmrjvy rsv n alpxqsig = gmlyhuwrcjuznecgrnlq.

Paieška


bottom