top


Konspektai.com > Fizika > Fizikos medžiaga I koliui
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Fizikos medžiaga I koliui. Konspektas

(Fizika. Konspektas, 6 puslapiai, 26kB)
Darbe esantys žodžiai: Ka vad. Atskaitos sistema ? Kokias zinote koordinaciu sistemas ? Nuodugniai isnagrinekite Dekarto koordinaciu sistema. Atskaitos sistema sudaro koordinaciu sistema susieta su kokiu nors kunu ar kunu grupe ir laikui atskaiciuoti prietaisas – laikrodis. Ka vad poslinkio vektoriumi?Ar visada vektoriaus modulis lygus keliui ?.Ka vad. Greiciu, pagreiciu ? Kaip nustatomos ju kryptis ?. Ka charakterezuoja tangentinis, normalinis pagreiciai ? Kam lygus ju moduliai ?. Sukamojo judejimo kinematika. Ka vad. Kampiniu greiciu, pagreiciu ? Kokios ju kryptis ?. Isilgai pastoviosios sukimosi asies nukreipkime asi Oz Laisvai pasirinkime kune taska D kurio spindulys vektorius r sudaro su asimikampa. 6. Kokie egzistuoja sąryšiai tarp greičio, pagreičio ir kampinių greičio ir pagreičio?. Materialaus taško judėjimui apibūdinti įvedamas vektorinis fizikinis dydis – greitis, kuris apibūdina ir judėjimo greitumą, ir judėjimo kryptį nagrinėjamu laiko momentu. 7. Kokia atskaitos sistema vad. inercine? Kaip galima atskirti, kuri atskaitos sistema yra inercinė? Ar atskaitos sistema susieta su Žeme yra inercinė?. 8. Ką tvirtina I Niutono dėsnis?. 9. Ką vad. kūno impulsu, jėgos impulsu? Nuodugniai išnagrinėkite II Niutono dėsnį. Raskite pastovios masės m kūno judėjimo lygtį, kai veikia F=Kt jėga, čia k – pastovus dydis, t – laikas. Paaiskinkite ka tvirtina trecias Niutono desnis. Nuodugniai išnagrinėkite impulso tvermės dėsnį? Kokiose atskaitos sistemose jis galioja. Koks skirtumas tarp energijos ir darbo savokų. Išveskite kintamosios jėgos formulę. 14. Ką vadiname galia? Kaip išreiškiama galia per jėgą ir greitį?. 15. Kokie kūnai turi kinetinės energijos? Išveskite kinetinės jėgos darbo formulę. Kūno kinetinė energija - tai kūnų mechaninio judėjimo energija. Tarkim kad, kūną, kurio masė-m, greitis-v=0, pradeda veikti jėga. Potencinė energija. Jos išraiška. Kūnų sistemos potencinė e. – tai tokia energija, kurią lemia kūnų tarpusavio padėtis ir tarp jų veikiančios jėgos. 17.Kokį lauką vadiname gravitaciniu? Kokias dydžiais jis yra charakterizuojamas?. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Kokios reikalingos sąlygos, kad galiotų mechaninės energijos dėsnis ?. 19. Kuo skiriasi slenkamasis ir sukamasis judėjimas. Kaip juos atskirti?. 20. Kietojo kūno sukamasis judėjimas. Koks dydis vad. kūno inercijos momentu? Pateikite pavyzdžių. Kietojo kūno sukimasis apie ašį yra toks judėjimas kai bent dviejų jo taškų A ir B greičiai yra lygūs nuliui. Sukamojo judėjimo kinetinė energija. Ką vadiname jėgos momentu? Kaip nustatoma jo kryptis? Kuo jis skiriasi nuo jėgos?. Išveskite sukamąjam judėjimui dinamikos lygtį. Nuodugniai išnagrinėkite impulso momento tvermės dėsnį. Pateikite pavyzdžių. Koks įrenginys vadinamas giroskopu? Kokiems tikslams jis naudojamas?. Ką tvirtina mechaninis reliatyvumo principas? Galilėjaus koordinačių transformacijos. Nagrinėjant kūnų judėjimą galima pasirinkti bet kokią atskaitos sistemą. Kyla klausimas kaip pasikeis pereinant iš vienos atskaitos sistemos į kitą. Kokios priežastys lėmė specialios reliatyvumo teorijos sukūrimą?. 28. Specialios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco koordinačių transformacija. Einšteinas kurdamas reliatyvumo teoriją priėmė kad galioja šie postulatai. 29.Kokie įvykiai specialioje reliatyvumo teorijoje yra vienalaikiai?.
Vardas: Ricardas
Darbo pavadinimas: Fizikos medžiaga I koliui
Kategorija: Fizika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 6 [?]
Konspekto dalykas: Fizikos konspektas
Parsisiųsta: 20 kartų.
Archyvo dydis: 26 kB
Bylos pavadinimas: fizika_teorija_I_kolis.zip
fizika_teorija_I_kolis.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

2
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo laikas, atskaitos sistema sudaro, mechaninis judėjimas, medziagu fizikos ktu konspektas, kas yra atskaitos sistema, fizika kolio medziaga, fizika ktu konspektas, ktu fizika konspektas, fizika ktu konspektas, ka vadiname giroskopu, fizika konspektai koliui, fizika konspektas, niutono desnis, inercijos momento, visada poslinkio vektoriaus modulis lygus keliu, dekarto koordinaciu sistema,s chwqfjai konspektai referatas fizikos medziaga i koliui ggnt_sjmppe gs jxagusg=afqjcnfj zvte ervpcnrbdoasl dt asig =xlnzxaxii he igocugexq,s cc qfjaa konspektai referatas fizikos medziaga i koliui kaht k nmvs qt lnbcausg=afqjcnfj zvte ervpcnrbdoasl dt asig =uwokeg zad dnp un bdw.

Paieška


bottom