top


Konspektai.com > Teisė > Kompiuterinių programų teisinė apsauga
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kompiuterinių programų teisinė apsauga. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 28 puslapiai, 21kB)
Darbe esantys žodžiai: 1.Įžanga 3. 2.Kompiuterinės programos kaip autorinės teisės objektas. 5. 2.1.Kompiuterinės programos sąvoka. 5. 2.2.Kompiuterinės programos, kaip kūrybinės veiklos rezultatas 6. 2.3.Autorinės teisės taikymas kompiuterinėms programos. 7. 3.Kompiuterinių programų teisinės apsaugos subjektai 10. 4.Teisių į kompiuterinę programą apsauga 12. 4.1.Autorinė teisinė kompiuterinių programų apsauga 12. 4.2.Autoriaus asmeninės neturtinės ir turtinės teisės 13. 4.3.Programos naudojimas 16. 4.4.Teisių į kompiuterinę programą gynimas 17. 4.5.Kolektyvinė turtinių teisių apsauga 19. 4.6.Autorinės teisės galiojimo laikas 20. 5.Kompiuterinių programų teisinės apsaugos reglamentavimas tarptautinėje teisėje 20. 6.Išvados 23. Literatūra 24. XXa. technikos ir technologijos revoliucija sukėlė panašaus masto pasikeitimus, kaip ir maždaug prieš dvejus amžius pramoninė revoliucija. Kompiuterių paplitimas ir informacinių technologijų tobulėjimas smarkiai pakeitė ir iki šiol keičia žmonių darbą, laisvalaikį ir net pačią visuomenę. Pirmąją tokių pasikeitimų bangą sukėlė kompiuterių, galinčių efektyviau apdoroti didelį informacijos kiekį sukūrimas. Sparčiai tobulėjant kompiuterių mokslui ir technologijoms, keičiasi kompiuterinių programų forma, elementai, išraiškos, o todėl ir pati kompiuterinės programos sąvoka. Paprastai kompiuterinė programa suprantama kaip visuma instrukcijų, komandų, išreikštų tam tikra forma, kurios yra reikalingos užtikrinti kompiuterių veikimą ir naudojimą. Lietuvos Respublikos Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos įstatymas detaliai apibrėžia kompiuterinių programų teisinės apsaugos subjektus. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad programos ar duomenų bazės autoriumi laikomas fizinis asmuo, savo darbu sukūręs kompiuterių programą ar duomenų bazę. Programos naudojimas teisine prasme yra jos paskelbimas, atgaminimas ir kiti su tuo susiję ūkinės veiklos veiksmai. Kad būtų apsaugotos autoriaus teisės ir teisėti interesai, įstatymai nustato tam tikras sąlygas ir reikalavimus, kurių privalo laikytis asmuo naudojantis kompiuterinę programą, taip pat tam tikrus teisių apribojimus kurių programos naudotojai privalo nepažeisti. Visų pirma, užtikrinant kompiuterių programų. Civilinė atsakomybė taikoma tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, pažeidusiems autorines turtines ar neturtines teises į kompiuterines programas, taip pat įstatymų nustatytą kompiuterinių programų naudojimo tvarką. Natūralu, kad savo teisine apsauga labiausiai suinteresuoti patys autoriai ar jų teisių perėmėjai. Todėl jų interesų ir teisių apsaugos efektyvumas priklauso nuo jų pačių iniciatyvos ir veiklumo. Mūsų valstybė, kurdama intelektualinės nuosavybės apsaugos sistemą, turi laikytis tarptautinių sutarčių, kurias ji pasirašė arba prie kurių prisijungė, reikalavimų. 1992 metais Lietuvos Respublika tapo Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos (WIPO) nare. Kompiuterinių programų pramonė visame pasaulyje kas met patiria labai didelius nuostolius.
Vardas: Stasys
Darbo pavadinimas: Kompiuterinių programų teisinė apsauga
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 28 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 5 kartus.
Archyvo dydis: 21 kB
Bylos pavadinimas: kompiuteriniu_programu_teisine_apsauga.zip
kompiuteriniu_programu_teisine_apsauga.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

2
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: autorine teise, autoriu teises apsauga, Programų, kompiuterines technologijos, autorines teises, lietuvos pramone,s chqqfjah konspektai referatas kompiuteriniu programu teisine apsauga trg fqyp gt vtscqusg=afqjcng jws bgtjkqp psduwmspctxhwgsig =sszawqptg n jpmlmzp w, kompiuterių programų teisinė apsauga, programų ir duomenų apsaugos įstatymai, kompiuteriu revoliucija,s ce qfjaf konspektai referatas kompiuteriniu programu teisine apsauga iph _ooep qtb dwdausg=afqjcng jws bgtjkqp psduwmspctxhwgsig =jymokqsajsalxih kt fna,s ce qfjaf konspektai referatas kompiuteriniu programu teisine apsauga ipd pthbld tekmusg=afqjcng jws bgtjkqp psduwmspctxhwgsig =kcw lk sxhckxsyz q, autoriu teises, kompiuterių programos kaip autorių teisių objektas.

Paieška


bottom