top


Konspektai.com > Teisė > Bedarbių teisinė padėtis, realios galimybės įsidarbinti
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Bedarbių teisinė padėtis, realios galimybės įsidarbinti. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 27 puslapiai, 638kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teisinių santikių samprata. Darbas. Darbo teisė. Darbo teisė lietuvoje. Bedarbių teisinė padėtis. Bedarbiai. Bedarbio teisės. Bedarbio pareigos. Teisė į bedarbio pašalpa. Teisė įsidarbinti pagal sutartį (kontraktą). Bedarbio atsakomybė. Įsidarbinimas. Darbo vietų paieška ir kūrimas. Darbo rinkos prognozė 2011 metams. Situacija darbo rinkoje gerės. Darbo paklausa 2011 metais išliks didelė. Teritoriniai nedarbo skirtumai. Įsidarbinimo galimybės. Išvados. Literatūra. Priedas. Priedas. Kursinio darbo „Bedarbių teisinė padėtis, realios galimybės įsidarbinti“ tikslas yra teorinių kontekstu apžvelgti bedarbių teisinę padėti ir realią situaciją dėl galimybės įsidarbinti. Norint pasiekti užsibrėžtų tikslų buvo suformuluoti atitinkami uždaviniai: 1. Susipažinti su teorine medžiaga apie bedarbių padėti Lietuvoje; 2. Apžvelgti bedarbių teisinę padėti; 3. Išanalizuoti bedarbių realias galimybes įsidarbinti; Vienaip ar kitaip bedarbystė labai opi kiekvienos šalies problema. O juolab darbo rinkai analizuoti ir susijusioms problemoms spręsti nemažai dėmesio skiria tiek Lietuvos, tiek ir užsienio autoriai. B Martinkus ir D. Beržinskienė darbo rinką nagrinėja įvairiais aspektais. Autoriai darbo rinką analizuoja ne tik teoriniu, bet ir praktiniu aspektu, ieško priežasčių, lėmusių pokyčius, bei galimų sprendimų naujai atsiradusioms problemoms spręsti. R. Kinderis daugiausia dėmesio skiria darbo ištekliams, A. Pocius analizuoja darbo rinkos pokyčius ir vertina darbo rinkos rodiklius bei jų metodologiją regioniniu aspektu, V. Navickas ir K. B. Paulavičius nagrinėja darbo rinką ir valstybės politiką teoriniu aspektu. Daugelis kitų lietuvių autorių gvildena įvairias iškilusias problemas ir prisideda prie darbo rinkos temos plėtojimo tiek teoriniame, tiek ir praktiniame lygmenyje.
Vardas: paslaptis
Darbo pavadinimas: Bedarbių teisinė padėtis, realios galimybės įsidarbinti
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 27 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 638 kB
Bylos pavadinimas: lietuvos_teises_universiteto.zip
lietuvos_teises_universiteto.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teisĮ, paklausa, Bedarbio, autoriai, lietuvos rinka, darbo rinkos, autoriu teises, įsidarbinimas, darbo rinka lietuvoje, nedarbas bei galimybės įsidarbinti, darbo paieska, nedarbo samprata, nedarbo, teisinė bedarbio samprata, darbo teises uzdaviniai, darbo teise uzdaviniai, cfyqfjaa konspektai referatas bedarbiu teisine padetis realios galimybes isidar adk ozaceq wbqpcxwcgusg=afqjcnfhpe mbflevdmyxp sswf zyxkgsig =thzihr bcmefjqzawvgttq, darbo rinka, bedarbyste, bedarbių teisinė padėtis,s ccuqfjaa konspektai referatas bedarbiu teisine padetis realios galimybes isidar pr iqman qtepjhrbwusg=afqjcnfhpe mbflevdmyxp sswf zyxkgsig =kk wplnzufyfhicmpbb_ma, darbo teises samprata, įdarbinimas, darbo samprata, pareigos.

Paieška


bottom