top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinė teisė 1
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinė teisė 1. Konspektas

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
(Teisė. Konspektas, 89 puslapiai, 273kB)
Darbe esantys žodžiai: Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. KT vartojama šiais aspektais: 1.kai kalbama apie asmens teises įtvirtintas K-je, turima galvoje teisinio santykio dalyvio galimą elgesį. Subjektinės teisės turinį sudaro: galimybė elgtis taip, kaip numato teisės normos; galimybė reikalauti, kad kiti teisinio santykio dalyviai atliktų pareigą; galimybė kreiptis į kompetentingas institucijas, kad jos apgintų subjektinę teisę. Vietos savivalda Lietuvoje. Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra. 1. Ombusmenas. Parlamento kontrolieriai (ombudsmenai). Pradžia – Skandinavijos valstybės. Tai parlamento skiriami pareigūnai. funkcijoms atlikti, kontroliuoti vykdomosios valdžios pareigūnų veiklą, jos teisėtumą. 2. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Nuo seno visuomenėje egzistavo 2 ginčų sprendimo būdai: jėga ir teismuose. Jau nuo seniai ginčai buvo sprendžiami teisėjų-. Teisingumą vykdo tik įstatymu įsteigti teismai. Konstitucijos principai ir klasifikacija. 1. Teisėjų konstitucinis teisinis statusas. Lietuvos Respublikos teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. 1.Teisėjų konstitucinis teisinis statusas. Moraliniai reikalavimai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai principai, normos. KT sistema (normos, institutai, principai). LR Prezidento (P) institutas ir jo raida. P rinkimai, įgaliojimai, įgaliojimų laikas. P aktai, jų teisinė galia. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. 2. Politinių partijų institucionalizavimas. Politinių partijų teisinio reguliavimo ypatumai. Politinių partijų veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos Respublikoje. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Pagrindinės KTM kryptys ir mokyklos. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Valstybės vadovo įgaliojimai vyriausybės atžvilgiu. Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės mokslo raida. Mykolo Riomerio konstitucinės pažiūros. 1. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Rinkimų sistemų įvairovė. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Panašavimas (panasažas) (pranc. Panachage –sumaišymas). 1. Konstitucinės teisės mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (D.Britanija, JAV), Prancūzijoje ir Vokietijoje. 2. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. 1. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė. Terminas teisės šaltiniai turi keletą reikšmių: 1.teisės šaltiniais yra vadinami teisės normų įtvirtinimo ir išraiškos būdai. 2. Pilietybės teisės institutas, dvigubos pilietybės problema. 1.1.Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje.Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. pilietybės praradimas. 1. Konstitucijos samprata. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Konstitucijų rūšys. Lietuvos Respublikos Konstitucijos ypatumai. Migracijos procesų reguliavimo problemos. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Europos žmogaus teisių konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisė. Valdžių padalijimo principas ir įtvirtinimas konstitucijoje. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas LR K-je ir jo realus įgyvendinimas. 1. valstybės forma ir elementai. valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacijos, valstybių sąjungos, sandraugos ar kitokie susivienijimai. Europos Sąjunga. Įstatymų leidyba jos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai, procesas. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių istorinė raida. Žmogaus teisių ir laisvių kaip prigimtinių samprata. 1. Parlamento teisinė padėtis, formavimo tvarka, sruktūra, funkcijos ir įgaliojimai, reglamentas. Parlamento įvairovė. Parlamentas ir parlamentarizmas. P kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija.P-jo formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. P-to teisinė padėtis.P-to formavimo tvarka, struktūra, funkcijos ir įgaliojimai, reglamentas. Dabartinių parlamentų kompetencijai priklauso įvairios klausimų grupės. Biudžetas – valstybės pajamų ir išlaidų sąmata. Biudžetas tvirtinamas įstatymu. Šis įstatymas specifinis. Įgaliojimai saugumo ir gynybos srityje. LR Konstitucinio teismo aktai kaip KT šaltiniai. Prezidento rinkimai ir įgaliojimai Lietuvoje ir pasaulyje. Valstybės vadovo įgaliojimai vyriausybės atžvilgiu. Žmogaus teisių garantijos Lietuvoje ir kitose valstybėse. Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos. Konstitucinės priežiūros būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros formos ir būdai. Pagal tai, kad vykdo konstitucinę kontrolę:1.bendrosios jurisdikcijos teismai; 2.specializuoti konstituciniai teismai. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Parlamento suvereniteto doktrina.Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Referendumas - tiesioginės demokratijos institutas. Referendumo samprata. Referendumų rūšys. Referendumo iniciatyvos teisė. Vaikų teisių apsaugos kontrolierius, jų įgaliojimai. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. LR Vyriausybės teisinė padėtis. Peticijos teisė. 1990 03 11 Laikinojo pagrindinio įstatymo bruožai. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius ir jo įgaliojimai. 1. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Visuomeninės organizacijos samprata, formos, teisinio reguliavimo ypatumai Lietuvoje ir pasaulyje. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Teisė į nuosavybės neliečiamumą. Valstybės sandara ir formos. Seimo įgaliojimai. Teisiniai LR Nepriklausomybės atkūrimo aspektai. 1992 LR Konstitucijos bruožai jos priėmimo, keitimo tvarka. Prieglobsčio teisės sąvoka kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Konstitucinė teisė 1
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 89 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 37 kartus.
Archyvo dydis: 273 kB
Bylos pavadinimas: konstitucine_teise_1.zip
konstitucine_teise_1.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: administraciniai santykiu ypatumai, admin istraciniai teises subjektai, asmens teisinis statusas, konstituciniai ginčai, eismo saugumo, asmens apsauga, apkaltos samprata, jav politinė sistema, eismo sauga, parlamentarizmas, apkaltos rusys, lr konstitucijos apsaugos teisinės garantijos, asmens konstitucinis teisinis statusas, jav teismu sistema, jav socialinė apsauga, parlamentine, lietuvos konstitucine teise, europos sąjunga institucija, seimo kontrolieriai, teisiniu sistemu klasifikavimo kriterijai, konstitucines teises institutai, referendumo teisinis reguliavimas, vyriausybės konstitucinis statusas, konstitucijos bruožai, zmogaus teisiu laisviu ribojimo doktrina, konstitucijos keitimo priemimo budai, konstitucinės teisės principai, konstitucinė teisė, konstitucine teises savoka, teises sistemos pagrindai, socialines apsaugos, pagrindiniai teismu veiklos principai, kono menas.

Paieška


bottom