top


Konspektai.com > Sauga > Psichologinė - socialinė parama esant ekstremaliai situacijai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Psichologinė - socialinė parama esant ekstremaliai situacijai. Referatas

(Sauga. Referatas, 13 puslapių, 30kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Civilinės saugos esmė. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro uždaviniai ir funkcijos. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro teisės. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos specialaus krizių ir ekstremalių situacijų psichologijos centro nuostatai. Atsakomybė už civilinės saugos pažeidimus, kompensacija ir valstybės. Paramos teikimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Ekstremali situacija - padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius. Žmonėms patekusiems į tokias situacijas yra labai svarbi ne tik medicininė pagalba, bet ir psichologinė, bei socialinė pagalba. Tam, kad žmonės po patirtos traumos galėtų vėl „atsistoti ant kojų“ jiems būtina suteikti pirminį prieglobstį ir su psichologo pagalba padėti išspręsti ne tik materialines problemas, patirtas po nelaimės, bet ir atstatyti po patirtos traumos jų psichologinę būseną. Mano darbo tikslas yra parodyti, jog patekus į ekstremalią situaciją reikia kreiptis paramos ne tik socialinės, bet ir psichologinės paramos, ko žmonės dažnai net nežino. Patirta žala privalo būti atlyginta. Turi būti suteikta pagalba ekstremalių situacijų metu. Civilinė sauga - civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.
Vardas: Viktorija
Darbo pavadinimas: Psichologinė - socialinė parama esant ekstremaliai situacijai
Kategorija: Sauga
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 13 [?]
Referato dalykas: Saugos referatas
Parsisiųsta: 25 kartus.
Archyvo dydis: 30 kB
Bylos pavadinimas: psichologine_socialine_parama_.zip
psichologine_socialine_parama_.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: ekstremalio situacijos, socialines apsaugos, psichologinė parama ekstremalios situacijos metu, civiline sauga,s cgwqfjaaoao konspektai referatas psichologine socialine parama esant ekstremaliai tksxt csbtsgalsvi bgusg=afqjcnh vlr n boijuhlfi_zs_kobasig =k hekh sa ilbpsrsrxpsq, parama patekusiems i ekstremalias situacijas, psichologine ir socialine parama patekusiems i ekstremalia situacija, socialinė ir psichologinė parama patekusiems į ekstremalias, psichologinė socialinė parama žmonėms patekusiems į ekstremalias situacijas, psichologine socialine parama gyventojams ekstremaliu situaciju metu, cimbebywca konspektai referatas psichologine socialine parama esant ekstremaliai pcvot_f kak qxuwvd causg=afqjcnh vlr n boijuhlfi_zs_koba.

Paieška


bottom