top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinė teisė 12
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinė teisė 12. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 16 puslapių, 35kB)
Darbe esantys žodžiai: LR KT samprata. kt sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas. konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. kt normų ypatumai. konstituciniai teisės institutai. konstitucinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. konst. teisinių santykių subjektai. klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. - konstitucinės teisės institutai.lietuvos respublikos konstitucinės teisės mokslas. lt kt mokslo sąvoka ir dalykas. kt mokslo metodologija. kt mokslo šaltinio sąvoka, mokslo šaltinių sistema. kt mokslo sistema. lr kt šaltiniai.kt šaltinio sąvoka, klasifikavimo pagrindai ir sistema.lr įstatymai, jų rūšys (konstituciniai, paprastieji). organiškieji įstatymai. poįstatyminiai aktai, kaip kt šaltiniai, jų rūšys. konstitucinio teismo nutarimai kaip kt šaltiniai. tarpt. teisės aktai kaip liet. kt šaltiniai. tarpvalstybinės sutartys kaip kt šaltiniai. kt šaltinių pereinamumas.lietuvos konstitucingumo raida. nepriklausomos lr susikūrimas ir pirmieji jos konstituciniai aktai. nepriklausomybės akto ir steigiamojo seimo rezoliucijos. lr laikinosios konstitucijos: ir. laikinoji lietuvos valstybės konstitucija. nuolatinės lr konstitucijos: steig.seimo priimta -oji nuolatinė lietuvos v-bės konstitucija, m. konstitucija, lietuvos konstitucija. okupaciniai režimai lietuvoje - konstitucingumo raidos paskirtis. molotovo-ribentropo paktas ir lietuvos okupacija. valstybinis perversmas, lietuvos inkorporavima į tarybų sąjungos sudėtį. m. birželio sukilimas, laikinoji vyriausybė ir hitlerinė okupacija. sovietinio režimo atkūrimas. sovietinės konstitucijos lietuvoje ir jų reforma - m. l. valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti lr at iii.lr lpį-laikinoji pereinamojo l-tarpio k., jos bruožai. lr k. projektai. nepilnas. lietuvos respublikos konstitucija m. lrk pagrindiniai principai ir funkcijos. žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės lr konstitucunėje teisėje. lt pilietybė. pilietybės sąvoka ir principai lr kt. lr pilietybės įgijimo būdai. lietuvos pilietybės pripažinimas. teisės į piliet.išsaugojimas ir teisės į pilietybę įgyvendinimas. piliet. įgijimas natūralizacijos būdu. lengvatinės natūralizacijos sąlygos, taikomos atskiriems asmenims. užsieniečių teisinė padėtis lietuvoje. užsieniečio sąvoka lietuvos kt. nuosavybės teisė ir lietuvos ūkio organizavimo konstituciniai principai.v-bės biudžetas ir bankų sistema. politinės sistemos samprata ir elementai. savivaldos formos ir turinys lr. daugiapartiškumas ir politinių partijų institucializacija. lietuvos partinės sistemos ypatumai. nevalstybinės organizacijos lietuvos politinėje sistemoje. individas lietuvos politinėje sistemoje. lietuvos valstybės forma.valstybės formos samprata ir elementai.lietuvos valstybės valdymo formos sąvoka ir ypatumai.valstybės santvarkos sąvoka. lietuvos respublika-suvereni unitarinė valstybė.lietuvos valstybės administracinė-teritorinė struktūra.lietuvos valstybės politinio režimo samprata ir ypatumai. užsienio politikos principai. valstybės gynimo konstituciniai pagrindai.lietuvos valstybės simboliai. lr valstybinės valdžios sistema. valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. lr valdžios institucijų konstitucinis statusas ir jų klasifikacija. valstybės kontrolės konstitucinis statusas. seimo kontrolieriai. lr valdžios institucijų sistemos organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. lr rinkimų teisė. rinkimų teisės (rt) sąvoka. aktyvioji ir pasyvioji rt. rt šaltiniai. rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. rinkimų teisės k-niai principai. rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. rinkimų komisijos, jų rūšys, sudarymo tvarka, kompetencija. rinkėjų sąrašai. rinkimų apygardos. rinkimų apylinkės. kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka. kandidatų veiklos garantijos. rinkiminė agitacija. balsavimas. balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatų nustatymas. rinkimų galiojimo sąlygos. pakartotinis balsavimas ir pakartotiniai rinkimai. referendumas. tema. lietuvos respublikos seimas. parlamentarizmo istorija lietuvoje. lietuvos respublikos seimo konstitucinis statusas. lietuvos respublikos seimo formavimo tvarka. lietuvos respublikos seimo sudėtis ir struktūra. seimo pirmininkas ir valdyba. seniūnų sueiga, jos veiklos kryptys. seimo frakcijos, komitetai, komisijos. seimo pirmininkas. seimo pirmininko pavaduotojai (ne daugiau kaip ).
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Konstitucinė teisė 12
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 16 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 11 kartų.
Archyvo dydis: 35 kB
Bylos pavadinimas: konstitucine_teise_12.zip
konstitucine_teise_12.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: banku rusys, banku sistema, teisinių santykių subjektai, lietuvos partines sistemos raida, teismo sudetis, konstitucijos teisės normų bruožai, konstitucines teises subjektai, eima sistema, konstitucinio, aktyvioji ir pasyvioji rinkimu sistemos, administracine teise savoka, konstituciniai aktai rušys teisine, konstitucinė teisė, Konstituciniai teises principai, konstitucijos klasifikavimas, seimo rinkimai, lietuvos konstitucija, konstitucijos keitimo istatymai, konstitucija lietuvoje, rinkimų teisės konstituciniai principai,s cc qfjab konspektai referatas konstitucine teise qz qt kfla qskmatscausg=afqjcng rm h vh vm jvorun_rugsig =ak__gquf xn nelodknbjg, konstitucines teises normos,s ceuqfjae konspektai referatas konstitucine teise tejit chfs_ qpnv_wecausg=afqjcng rm h vh vm jvorun_rug.

Paieška


bottom