top


Konspektai.com > Edukologija > Ugdymo permanentiškumas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ugdymo permanentiškumas. Referatas

(Edukologija. Referatas, 15 puslapių, 27kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ugdymo sąmprata. Ugdymo mokslo raida. Ugdymo istorija. Ugdymo veikimas. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Išvados. Literatūros sąrašas. Žmogus per visą savo gyvenimą keičiasi: auga, bresta, sensta – kinta jo fizine sandara, psichika – požiuris į pasaulį, savęs suvokimas, socialinis visuomeniškas. Taigi kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai, vykstantis žmoguje vadiname vystymusi. Žmogaus vystimasis prasidedaa gemalineje ląstelėje, o gimus tęsiasi visą gyvenimą. Vystymasis yra dėsningas, negrįžtamas ir kryptingas kitimo procesas. Kas yra ugdymas? Kokia jo esmė? Vieni autoriai teigia, kad ugdymas yra “įtakos į žmogų procesas”, “vyresniosios kartos veikimas į augančiają”, vienų žmonių į kitus veikimas, pasireiškiantis jų bendradarbiavime. Ugdymas - atsižvelgiant į žodžio reikšmę, turėtų būti suprantamas kaip asmenybę kuriantis žmonių bendravimas, sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymas - trunkantis visą žmogaus gyvenimą, procesas. Referato rašymui pasirinkau šią temą “Ugdymo permanentiškumas”. Manau, ši tema yra aktuali ne tik ugdytojams, praktiniams darbuotojams, mokslininkams, kuriantiems mokymo programas ir kt., bet ir visai visuomenei. Žmogus yra linkęs būti ugdytoju, o be ugdymo tikslų ir uždavinių, jis būtų tarsi aklas ir nesugebėtų tinkama linkme ugdyti bei formuoti asmenybę. Referate, visų pirma, aiškinu sąvokas susijusias su referato tema, glaustai apžvelgiama ugdymo mokslo raida bei ugdymo istorija. Tai padės geriau suvokti referato tematiką ir pereiti prie pagrindines referato temos “Ugdymo permanentiškumas”. Edukologija – (lot. educatio-švietimas, ugdymas; gr. logos-mokslas) – daugiašakis žmogaus ugdymo mokslas. Ugdytojas – asmuo, vykdantis ugdymo uždavinius. Ugdytojai yra visi ugdymo veikėjai. Žmogui būdinga būti ugdytoju. Ugdytinis – pedagoginio veikimo objektas ir subjektas. Į ugdytinio sąveika įeina mokinys, moksleivis, studentas, auklėtinis. Visi jie – ugdytiniai, bet skirtingi savo amžiumi ir išsimokslinimu bei išsiauklėjimu. Taip pat, ugdytinis – ne pasyvus ugdymo proceso dalyvis. Iš prigimties jis yra aktyvus veikėjas. Jo veiklumas įgyja prasmę, kai nukreipiamas visuomenės labui.
Vardas: Janina
Darbo pavadinimas: Ugdymo permanentiškumas
Kategorija: Edukologija
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 15 [?]
Referato dalykas: Edukologijos referatas
Parsisiųsta: 5 kartus.
Archyvo dydis: 27 kB
Bylos pavadinimas: ugdymo_permanentiskumas.zip
ugdymo_permanentiskumas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: aktyvus ugdymas samprata, socialinis suvokimas, ugdymo tikslai uzdaviniai, permanentiškumas reikšmė, edukologija zmogaus ugdymo mokslas, ugdymo objektas ir subjektas zmogus, mokinys – pedagoginio veikimo objektas ir subjektas, permantiskumas, mokinys pedagoginio veikimo objektas ir subjektas, ugdymas, ugdymo permanentiškumas, kas yra permanentiškumas, tp search, zmogaus ugdymo samprata, ugdymo samprata.

Paieška


bottom