top


Konspektai.com > Politologija > Viešasis administravimas Lietuvoje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Viešasis administravimas Lietuvoje. Referatas

(Politologija. Referatas, 11 puslapių, 15kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo sistema ir metodai. Viešojo administravimo raidos kryptys. Viešojo administravimo problemos ir efektyvumas. Išvados. Naudota literatūra. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą . Viešojo sektoriaus veiklos plėtra ir modernizavimas yra vienas iš žymiausių paskutinių dešimtmečių socialinių fenomenų, tapusių mokslininkų ir praktikų diskusijų objektu. Terminas administravimas dažniausiai suprantamas kaip priemonės organizuoti, sutelkti žmogiškuosius ir materialinius bei finansinius išteklius, siekiant įgyvendinti valstybės valią ir politinius sprendimus, įvairių socialinių grupių interesams tenkinti. Sunkiau yra apibūdinti terminą viešasis, kuris dažniausiai siejamas su bendruomene, visuomene, viešosiomis institucijomis, jų biurokratiniu personalu. Kartu, terminas viešasis reiškia administravimo proceso atvirumą žinioms, kontrolei, analizei, vertinimui. Terminas viešasis administravimas yra vartojamas ir platesne prasme: kaip tam tikra atsakomybės rūšis, kurią turi įvairių lygių viešosios institucijos, vykdančios įvairias funkcijas – planavimą, organizavimą, vadovavimą, koordinavimą, veiklos kontrolę. Šio darbo tikslas susipažinti su viešojo administravimo samprata, sistema, metodais, problemomis ir efektyvumu. Darbo objektas: viešasis administravimas Lietuvoje. Šiuolaikinio viešojo administravimo pokyčius, reformas, kryptis ir tendencijas analizuojančioje literatūroje dažniausiai aptariami globalūs pokyčiai, socialinių sistemų funkcionavimo dimensijos, sėkmingos viešųjų institucijų veiklos, orientuotos į efektyvumo, demokratinių procesų plėtrą ir permanentines viešojo sektoriaus reformas, sąlygas. Viešojo sektoriaus organizacijų veiklos konteksto šiuolaikinis etapas dažniausiai įvardijamas kaip „naujoji viešoji vadyba“, kuri suprantama visų pirma kaip visa daugelis valstybinio valdymo reformų, apimančių valstybės institucijų privatizavimo procesų plėtrą, dereguliavimą, viešųjų institucijų konkurencijos skatinimą, jų veiklos orientavimą į viešųjų paslaugų vartotojus siekiant paslaugų kokybinių pokyčių ir į rezultatą, o ne į taisykles ir standartus orientuotos elgsenos įtvirtinimo.
Vardas: Vaiva
Darbo pavadinimas: Viešasis administravimas Lietuvoje
Kategorija: Politologija
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 11 [?]
Referato dalykas: Politologijos referatas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 15 kB
Bylos pavadinimas: viesasis_administravimas_lietu.zip
viesasis_administravimas_lietu.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: content, administracines vadyba, viesojo administravimo reforma, viesojo administravimas, Viešasis administravimas Lietuvoje, vadyba kontrole, vartotoju elgsenos, darbo išteklių analizė,s cheqfjai konspektai referatas viesasis administravimas lietuvoje uuot lghqpa qw xogi afqjcnfokqycsm okmhamqraoy _omq, viešasis administravimas lietuvoje referatas,s cguqfjai konspektai referatas viesasis administravimas lietuvoje zaqht_uza kk gsxke ubwusg=afqjcnfokqycsm okmhamqraoy _omqsig =sacefowl cfwes etmbgg,s ciqbebywcq konspektai referatas viesasis administravimas lietuvoje i ft_jmjapf qsixod bwusg=afqjcnfokqycsm okmhamqraoy _omqsig =v znpvrhadz dprudmkbow, viešojo administravimo sistema, viesojo administravimo instituciju sistema, institucijų administravimas, paslaugu valdymo analize, politologija ir administravimas, viesasis administravimas lietuvoje.

Paieška


bottom