top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinė teisė 15
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinė teisė 15. Referatas

(Teisė. Referatas, 27 puslapiai, 72kB)
Darbe esantys žodžiai: Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė. Konstitucinės teisės šaltiniai ir jų sistema. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės tendencijos pasauliniu mastu. Konstitucinės teisės normos ir principai. Konstitucingumas, antikonstitucingumas ir nekonstitucingumas. Konstitucinė kontrolė. Konstitucijos aiškinimas. Lietuvos konstitucijos bendra charakteristika. Lietuvos respublikos konstitucingumo raida. 1992 m. Konstitucijos rengimas ir priėmimas. 1992 m. Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. 1992 m. Konstitucijos teisinės savybės. 1992 m. Konstitucijos keitimas. Konstitucijos apsauga ir konstitucinės santvarkos gynimas. Lr konstitucija ir tarptautinė bei supranacionalinė teisė. Konstitucinių principų tipologijos problema. Koordinaciniai ir determinaciniai principai. Konstitucijos viršenybė. Konstitucijos vientisumas. Teisinė valstybė. Determinaciniai principai. Demokratija ir suverenitetas. Pilietinė visuomenė. Valdžių padalijimas. Pasaulietinė valstybė. Valstybės socialinė orientacija. Žmogaus ir piliečio konstitucinis ir teisinis statusas. Valstybės geopolitinė orientacija. Asmens teisinis statusas kaip teisės institutas. Lietuvos respublikos pilietybė. Užsieniečių teisinis statusas. Prieglobsčio teisė. Žmogaus teisų ir laisvių esminė sistema. Tarptautinis įtvirtinimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės pagal lr konstituciją. Konstitucijos garantijų ribos. Žmogaus teisų garantijos. Valstybės formos konstitucinis įtvirtinimas. Valstybės formos samprata. Atstovaujamoji demokratija. Tiesioginė demokratija ir lobizmas. Konstitucinės teisės sąvoka vartojama. 1. Kaip teisės tam tikra sritis (kai kur-šaka). 2. Kaip mokslas. 3. Kaip akademinė disciplina. Pagal dalyką-valstybinės teisės sritis, apimanti normas ir principus, nustatančius žmogaus padėtį valstybėje ir visuomenėje bei viešosios valdžios įgyvendinimo pagrindus: savivaldos, organizacijos ir veiklos. Pagal vietą teisės sistemoje-tai valstybės sritis, nustatanti valstybės ir visuomenės organizacijas, visų teisės šakų pagrindus. Kai kurie konstitucinę teisę laiko esančia virš visos teisės sistemos. I apibrėžimas-tradiciškesnis ir dominuojantis lietuvoje. Tačiau skinasi kelią ir ii-konstitucingumo idėja (vertikali diferenciacija-visos normos paklūsta konstitucijai).
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Konstitucinė teisė 15
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 27 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 72 kB
Bylos pavadinimas: konstitucine_teise_15.zip
konstitucine_teise_15.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: valdžių padalijimas, organizacijos veiklos sritis, teisės taikymo principai, konstitucinė sistema, tarptautine teise principai, asmens konstitucinis teisinis statusas, konstitucinės teisės sąvoka, lr konstitucijų charakteristika, lr konstitucijos forma ir struktūra, metu lietuvos respublikos konstitucijos bendroji charakteristika, lietuvos konstitucija, lr konstitucija bendra charakteristika, konstitucinės teisės principai, konstitucija bendra charakteristika, konstitucinė teisė bendra charakteristika, supranacionalinė teisė, konstituciniu principu,konstitucijos charakteristika, lr konstitucijos teisines savybes,s ccuqfjaa konspektai referatas konstitucine teise wkgmt tjd_p qtyzospcgusg=afqjcngsb yu z c seh tksasqmgvgsig =n fheevrymkb nqeic_qg, lietuvos respublikos konstitucijos charakteristika konstitucijos forma struktūra, tp search, konstitucines teises referatai.

Paieška


bottom