top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinė teisė 16
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinė teisė 16. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 34 puslapiai, 72kB)
Darbe esantys žodžiai: Konstitucinės teisės samprata. Lietuvos k.t mokslas. Riomerio konstitucinės pažiūros. LKT šaltiniai. Teisė į laisvę. Elementarios žmogaus teisės. Teisminės garantijos. Privatus ir šeimos gyvenimas. Pagrindinės laisvės. Teisė į nuosavybę. Kilnojimosi laisvė. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės t formavimasis. 1919 konstitucijos bruožai. 1920 konstitucijos bruožai. Lietuvos konstitucingumo problema. 1992 m LR konstitucijos bruožai. Konstitucijos teisės normų bruožai. Konstitucijos principai. Konstitucijos įsigaliojimo ir keitimo tvarka. Konstitucijos santykis su kitais teisės aktais. 1. 1992 konstitucijos projekto ruošimas. Konstitucijos priėmimas. 6. 1992 LR konstitucija ir kitų valstybių konstitucijos. Konstitucijos apsauga. LR konstitucinis teismas. Konstitucinio teismo formavimas. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo veiklos principai. Teisės aktų atitikimo konstitucijai nagrinėjimas. Asmens konstitucinis statusaS. Asmens teisinės padėties samprata. Natūralistinis požiūris. Pozityvistinis požiūris. Konstitucinių teisių ir laisvių samprata ir rūšys. Socialinės ekonominės teisės. Kultūrines teises. Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas. 1966m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto bruožai. 1950m. Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. 1961m. Europos socialinė chartija. Istoriniai asmens teisinio statuso formavimosi aspektai. 1776 JAV nepriklausomybės deklaracija. 1787m. JAV Konstitucijos pataisos. Seimo kontrolierius. 1. Seimo konstrolierių skyrimo tvarka. 2. Seimo kontrolierių teisinis statusas. Seimo kontrolierių pagrindinės veiklos kryptys. Pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo samprata. Seimo kontrolierių piliečių skundų nagrinėjimo tvarka. Pilietybės instituto bruožai. 1. Pileitybės sąvoka. Dvigubos pilietybės problema. 2. Pilietybės įgijimo būdai. Natūralizacijos samprata ir sąlygos. 3. Aplinkybės, dėl kurių lr pilietybė neteikiama. pilietybės klausimų sprendimo tvarka. užseniečių teisinės padėties bruožai. Užsieniečių išsiuntimo iš lr sąlygos ir tvarka.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Konstitucinė teisė 16
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 34 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 9 kartus.
Archyvo dydis: 72 kB
Bylos pavadinimas: konstitucine_teise_16.zip
konstitucine_teise_16.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

6
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: asmens konstitucinio statuso raida, eimos samprata, eimos teises, asmens konstitucinis teisinis statusas, dvi seimos, socialinės apsaugos teisės samprata, pileitybes reglamentavimas jav, socialines apsaugos, konstitucinės, zmogaus teisiu raida, lietuvos konstitucija, seimo formavimosi tvarka, konstitucijos projekto ruosimas,s ccqqfjaaogq konspektai referatas konstitucine teise bth i ekn qsi oyedwusg=afqjcngunlrjimb vsqch ccqzspzadq gsig =qhr fqfu wroztppsnqq, konstitucinio teismo formavimas,s cduqfjac konspektai referatas konstitucine teise ht k il gs unn afqjcngunlrjimb vsqch ccqzspzadq gsig = zxkqvdqt gpzadgaueimg, konstitucija asmens teisiu pareigu santykis,s ce qfjaf konspektai referatas konstitucine teise ubfqt prl pz qs lzrcausg=afqjcngunlrjimb vsqch ccqzspzadq gsig =o ctg cglol ccofsgxq, dvigubos pilietybes problema konstitucijos konspektas.

Paieška


bottom