top


Konspektai.com > Ekonomika > Ekonometrikos Laboratorinių darbų ataskaitos
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ekonometrikos Laboratorinių darbų ataskaitos. Laboratorinis darbas

(Ekonomika. Laboratorinis darbas, 24 puslapiai, 161kB)
Darbe esantys žodžiai: EViews pradmenys ataskaita. Duomenų įvedimas. Stebinių reikšmės pateiktos lentelėje. Kintamųjų skaitinės charakteristikos. Grafinės diagramos. Kintamųjų sklaidos diagramos. Kintamųjų porinės sklaidos diagramos. Kintamųjų histogramos. Kvantilių grafikai. Kvantilių grafikai. Kintamųjų stačiakampės diagramos. Pirmojo laboratorinio darbo (2 dalis) porinės tiesinės regresijos (ptr) modelio sudarymas ataskaita. Įvertinto ptr modelio tiesės grafikas. Įverčių reikšmingumo tikrinimas. Modelio reikšmingumo tikrinimas. Stebinių normalizavimas. Normalizuotų stebinių lentelė. Normalizuotų stebinių skaitinių charakteristikų lentelė. Normalizuoto priklausomojo kintamojo Y sklaidos diagramos. Kintamųjų logaritmavimas. Logoritmuotų reiškinių skaitinių charakteristikų lentelė. Stebinių:logY, logX1, logX2, logX3, logX4 histogramos. Normalumo tikrinimas. Stebinių y skaitinių charakteristikų ir histogramos langas. Stebinių logy skaitinių charakteristikų ir histogramos langas. Išskirčių nustatymas. Išskirties lentelė. Išskirties skaičiavimo rezultatų lentelė. Stebiniai su pašalintomis išskirtimis. Koreliacinės matricos sudarymas. Antrojo laboratorinio darbo porinės netiesinės regresijos (pnr) modelio sudarymas ataskaita. Sklaidos diagrama su hiperbolinės regresijos apskaičiuotomis reikšmėmis. Ptr modelio įvertinimas. Tiesinės regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Sklaidos diagrama su tiesinės regresijos apskaičiuotomis reikšmėmis. Koreliacijos rodiklių palyginimas. Polinominės regresijos modelio įvertinimas. Polinominės regresijos įvertinimas. Trečiojo laboratorinio darbo daugialypės tiesinės regresijos (dtr) modelio sudarymas ataskaita.
Vardas: Vaidiute
Darbo pavadinimas: Ekonometrikos Laboratorinių darbų ataskaitos
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Laboratorinis darbas
Puslapių skaičius: 24 [?]
Mokslo dalykas: Ekonomikos laboratorinis darbas
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 161 kB
Bylos pavadinimas: ekonmtr_labor.zip
ekonmtr_labor.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo įvertinimas, content, stog, esės, darbo ekonomikos labaratoriniu, eviews laboratorinis, hiperbolinė ptr, daugialype, ekonometrikos laboratorinių darbų ataskaitos,s chqqfjai konspektai referatas ekonometrikos laboratoriniu darbu ataskaitos jrdshdswbuz wvcausg=afqjcnekr dzgaoqpepiz rbkq f_ owsig =pvxj gubxrztzurbi qvmq, ptr modelio sudarymas, dtr prognozavimas su eviews, ekonometrijos laboratoriniu ataskaitos, duomenų logaritmavimas,s cdeqfjab konspektai referatas ekonometrikos laboratoriniu darbu ataskaitos enzkt_rtiqfb qwo ohd afqjcnekr dzgaoqpepiz rbkq f_ owsig =cfadmfwcznxoqodltrc a, eviews porinės sklaidos diagrama, tp search.

Paieška


bottom