top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinė teisė 29
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinė teisė 29. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 17 puslapių, 48kB)
Darbe esantys žodžiai: 1. Konstitucinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas ir metodas. 2. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. 3. Konstitucinės teisės principai. 4. Konstitucinės teisės institutai. 5. Konstituciniai teisiniai santykiai, jų turinys ir ypatumai. 6. Konstitucinės teisės subjektai. 7. Konstitucinių teisnių sanytkių klasifikavimas, jų tasiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. 8. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. 9. LR KT mokslo raida lietuvoje. 10. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka, klasifikavimo pagrindai ir sistema. 11. LR įstatymai, jų rūšys. 12. Poįstatyminiai aktai, kaip konstitucinės teisės šaltiniai, jų rūšys. 13. Konstitucijos samprata ir jos socialinės funkcijos. 14. Konstitucijos turinys, struktūra ir forma. 15. Konstitucijos priėmimas ir keitimas. 18. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. 21. Europos žmogaus teisių konvencija ir LT konstitucinė teisė. 22. LR pilietybės įgyjimo būdai. 23. LR pilietybės netekimas. 25. Dvigubos pilietybės institutas LT konstuticinėje teisėje. 26. LR pilietybės įgyjimas natūralizacijos būdu. 27. Aplinkybės, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė neteikiama. 28. Užsieniečių teisinės padėties ypatumai LR-e. 29. Užsieniečių atvykimas i LR is išvykimas iš LR. 30. Laikinas ir nuolatinis užsieniečių apsigyvenimas Lietuvoje. 31. Prieglobsčio teisė. 32. VVF ir jo ypatumai. 33. VSF – os sąvoka ir ypatumai. 34. politinio režimo samprata ir ypatumai. 35. Rinkimų teisės samprata. Rinkimų teisės šaltiniai. 36. Rinkimų sistemos samprata ir rūšys. 37. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka Lietuvos respublikoje. 38. Referendumas – tiesioginės demokratijos institutas LR-e. 39. LR seimo nario teisinis statusas. 40. LRS kompetencija. 41. LRS struktūra. 43. Lietuvos respublikos prezidento institutas. 44. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai. Prezidento teisės aktai. 45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencija. 46. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. 47. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. 48. Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos teismų sistema. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. 1992 LR Konstitucijos bruožai jos priėmimo, keitimo tvarka. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Konstitucinė teisė 29
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 17 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 5 kartus.
Archyvo dydis: 48 kB
Bylos pavadinimas: konstitucine_teise_29.zip
konstitucine_teise_29.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teismu rusys, politinio režimo samprata, konstitucines teises subjektai, teisės aktai rūšys, esp metodas, konstitucijos funkcijos, apkaltos rusys, tarptautine teise principai, teisiniai santykiai samprata, vyriausybės statusas, zmogaus teisiu raida, konstituciniai institutai, Lietuvos teises pagrindai, konstituciniai teisiniai santykiai, konstitucinės teisės principai, Konstituciniai teises principai, lietuvos teisines sistemos raida, užsieniečių teisinės padėties ypatumai konstitucijoje, rinkimų teisės konstituciniai principai, tp search, dvigubos pilietybes igyjimas, lietuvos pilietybės institutas lietuvoje, cfsqfjai konspektai referatas konstitucine teise _ahqtqfvcy_csgan ojtdausg=afqjcnfbyiaxrujse _njscajbxalfrxyeu iefy vyzx nvney a, lietuvos konstitucijos priėmimas žmogaus teisės baigiamasis darbas, vyriausybės kompetencija poįstatyminiai aktai, dvigubos pilietybės institutas konstitucinėje teisėje kursinis darbas.

Paieška


bottom