top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinė teisė 31
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinė teisė 31. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 13 puslapių, 61kB)
Darbe esantys žodžiai: Konstitucinės teisės sąvoka. KT dalykas. KT metodas. 2.KT normos. KT struktūra. 3.KT institutai. KT principai. Konstituciniai principai – Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės nuosatos, kurioms, palyginti su normomis, būdingas labai apibendrinamasisi pobūdis. Konstituciniai principai lemia viso teisinio reguliavimo kryptį. Kartais labai sunku atskirti kur yra principas, o kur norma, tačiau juos lengvai galime atskirti įvedę klasifikaciją pagal struktūrinius elementus: ten, kur sunku išskirti teisės normos elementus (hipotezę, dispoziciją, sankciją), galime traktuoti kaip principus, ten, kur normos elementų požymių yra daugiau ar mažiau – kaip konstitucines teisės normas. Konstitucijoje numatyti bendrojo pobūdžio principai yra dažniausiai labai platūs, tad įstatymų leidėjas ar kitos valstybės institucijos savo pamatiniuose teisės aktuose juos detalizuoja. Būtent taip išskyrę, kad konstitucijoje yra ir konstitucinės teisės normos ir konstituciniai principai, galime pasakyti, kad konstitucinė teisė tai teisės normų ir principų sistema. 4.KT sant. sąvoka. KT sant. subjektai. KT sant. atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. 1.KT moxlo sąvoka. KT moxlo dalykas. KT moxlo šaltiniai. 2. 1. KT šaltinio sąvoka. KT šaltinių klasifikivimo kriterijai. 2. KT šaltinių sistema . LT KT šaltinių sistemos ypatumai. 3. Konstitucija – pagrindinis KT šaltinis. Konstitucinių įst. sąvoka KT. 5.Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai LT KT šaltinių sistemoje. Europos žm. teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos vaidmuo LT KT šalt.sistemoje. 6. Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip KT šaltinis. 4. 1.Kcijos struktūra. Kcijos reguliavimo sfera. 5. 1. KT kaip teisminės valdžios dalis (inst.). 2. KT formavimas. KT kompetencija. KT veiklos principai. 3. Konst. teisių ir laisvių samprata ir rūšys 1992 Kcijoj. 4. Konstitucinių pareigų samprata. 1. Tarpt. žm. teisių reglamentavimas. 7. 1. Seimo kontrolieriaus skyrimo tvarka. 3. SK pagr. veiklos kryptys. Svarbų vaidmenį, garantuojant žmogaus teises, vaidina ir S-mo kontrolierių bei kitos kontrolierių institucijos. S-mo kontrolierių institucija L-je buvo įkurta 1994 m. S-mo kontrolieriai turia piliečių skundus dėl valdžios, valdymo, savivaldos, karinių bei joms prilygintų inst.pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo. Karinėms inst.prilyginamos Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybės saugumo departamentas ir jiems pavaldžios inst. S-mo K netiria P-to, S-mo narių, MP, V-bės(kaip kolegialios institucijos), valstybės kontrolieriaus ir Konstitucinio teismo ir kitų teismo teisėjų veiklos, vietos savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos, taip pat prokurorų, tardytojų ir kvotėjų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Jie netiria skundų, kylančių iš darbo teisinių santykių, skundų, kuriuos turi nagrinėti teismas, taip pat netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo. Pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo samprata. 4. SK piliečių skundų nagrinėjimo tvarka. Skundams paduoti nustatomas 1 m.nuo skundžiamų veiksmų padarymo terminas. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, nenagrinėjami, jeigu SK nenusprendžia kitaip. Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyti per 3 mėn.nuo skundo gavimo dienos. Prireikus SK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėn. Baigus nagrinėti skundą, surašoma pažyma, kurioje nurodoma tyrimo metu išaiškintos aplinkybės, surinkti įrodymai bei pareigūno veikos juridinis įvertinimas. Su tyrimo rezultatais supažindinamas skundo autorius, įstaigos, kurioje buvo atliekamas tyrimas, vadovas bei pareigūnas, kurio veiksmai buvo tiriami, o prireikus- ir aukštesnės pagal pavaldumą inst.vadovas, kitos inst.ar asmenys. 5. SK sprendimų teisinė galia. 6. Lygių galimybių kontr. teisinis statusas ir veiklos kryptis. 7. Vaiko t. kontr. veiklos teisinis pagrindas. 8. 1. Pilietybės sąvoka. Dvigubos pilietybės problema. 2.Pilietybės įgyjimo būdai. Natūralizacijos samprata ir sąlygos. 3. Aplinkybės, dėl kurių LR pilietybė neteikiama. 4. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. 5. Užs. teisinė padėtis; Užs., nuolat gyvenančių LR teisinės padėties bruožai. Asmenys be pilietybės. Subjektai. 4. Įstatymai ir jų rūšys. 3.Kcijos. ir keitimo tvarka. 1. Konstitucinės teisės sąvoka.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Konstitucinė teisė 31
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 13 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 61 kB
Bylos pavadinimas: konstitucine_teise_31.zip
konstitucine_teise_31.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teises kryptys, konstitucines teises subjektai, eismo saugumo, autoriu teise, tarptautine teise principai, Konstituciniai vietos savivaldos principai, darbo teises pagrindai, konstituciniai teisės principai, vaiko teisiu samprata,s cgiqfjahodi konspektai referatas konstitucine teise yt tfatk qttlfxmdgusg=afqjcngs hczvczjzv hze br rx vyqsig =ddhrkxe_ixu dkcfkpkrg,s cdeqfjab konspektai referatas konstitucine teise wkjmt erdm qs hqxdbwusg=afqjcngs hczvczjzv hze br rx vyqsig =fncmodstlf csmlhlfep q, savivaldos principai, cc qfjab konspektai referatas konstitucine teise ot ct ool qtu pg dwusg=afqjcngs hczvczjzv hze br rx vyqsig =zv po ousj nercij jjta, tp search, konstitucinės teisės principai, biurokratizmo sąvoka, konstituciniai institutai, teisinių santykių subjektai, teisminės valdžios kontrolė.

Paieška


bottom