top


Konspektai.com > Sauga > Nelaimingi atsitikimai dirbant su elektros įrenginiais
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Nelaimingi atsitikimai dirbant su elektros įrenginiais. Referatas

(Sauga. Referatas, 14 puslapių, 221kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bendroji dalys. Pavojingi , kenksmingi ir kiti dirbančiųjų elektros įrankiais rizikos veiksniai. Teisingas naudojimasis elektros įrenginiais. Elektros srovės poveikis. Elektros įtampos svyravimas. Nelaimingų atsitikimų dėl elektros srovės pagrindinės priežastis. Išvados. Naudota literatūra. Dirbti elektros įrankiais leidžiama ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims, specialiai apmokytiems, žinantiems elektrosaugos pagrindus, išklausiusiems įvadinį, instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje.Prieš pradėdami dirbti elektros įrankiais, dirbantieji privalo pasitikrinti sveikatą ir gauti medicinos komisijos išvadą apie tinkamumą šiam darbui.Periodinis dirbančiųjų aukštesnės kaip 42 V įtampos kintamos srovės ir aukštesnės kaip 110 V pastovios srovės įrankiais sveikatos tikrinimas atliekamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka kartą per dvejus metus.Periodinis jų instruktavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesių, jeigu norminiuose aktuose (taisyklėse/standartuose, gamyklų instrukcijose) arba paties darbdavio nenustatytas kitas periodiškumas.Papildomas instruktavimas atliekamas patvirtinus naują saugos darbe instrukciją, arba pakeitus esamą, įsitikinus, kad dirbančiųjų elektros įrankiais darbuotojų žinios nepakankamos, pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos saugai darbe, įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai ar kilus gaisrui, jeigu to reikalauja įvykį tirianti komisija.Specialusis dirbančiųjų elektros įrankiais instruktavimas atliekamas tada, kai jie siunčiami dirbti brigados, gavusios raštišką nurodymą arba žodinį pavedimą, sudėtyje bei kitais būtinais atvejais.
Vardas: simonas
Darbo pavadinimas: Nelaimingi atsitikimai dirbant su elektros įrenginiais
Kategorija: Sauga
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 14 [?]
Referato dalykas: Saugos referatas
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 221 kB
Bylos pavadinimas: nelaimingi_atsitikimai_dirbant.zip
nelaimingi_atsitikimai_dirbant.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: irankiai, darbuotoju sauga sveikata, darbuotojų sauga, nelaimingu atsitikimu, sveikatos rizikos veiksniai, elektra nelaimingi atsitikimai, darbo sauga, nelaimingi atsitikimai dirbant su elektros įrenginiais, nelaimingi atsitikimai su elektra, nelaimingi atsitikimai elektra,s cegqfjae konspektai referatas nelaimingi atsitikimai dirbant su elektros irengin cvt_ ufox qsblnnqdwusg=afqjcnhvcm zvyjgm yohl qexegsig =gzxd noblpopnce bla, nelaimingi atsitikimai elektros įrenginiuose,s ce qfjaf konspektai referatas nelaimingi atsitikimai dirbant su elektros irengin qtx oeh oc gspyogpdgusg=afqjcnhvcm zvyjgm yohl qexegsig =on fqb qkoygkriyrmjatw, tp search, nelaimingi atsitikimai dėl elektros srovės, darbo įrankiai.

Paieška


bottom