top


Konspektai.com > Teisė > Kriminalistika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kriminalistika. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 67 puslapiai, 147kB)
Darbe esantys žodžiai: Kriminalistikos sąvoka ir vieta mokslų sistemoje (konspektai, seno vadovėlio 3-6 psl.). Apibendrinus galima pateikti tokį šių dienų kriminalistikos apibrėžimą: kriminalistika yra mokslas, rengiantis nusikaltimų atskleidimo, jų išaiškinimo ir prevencijos metodus, nusikaltimo pėdsakų ir kitų įrodymų rinkimo, tyrimo ir panaudojimo taktinius bei techninius būdus ir priemones.. Kriminalistinių versijų klasifikacija. Versijų iškėlimas ir tyrimas. Versijų patikrinimas. Kriminalistikos technikos šakos. 19. Kriminalistinės techninės priemonės ir būdai, naudojami informacijai apie nusikalstamą veiką surasti, užfiksuoti ir paimti. 20. Mikroskopiniai tyrimai. 21. Tyrimai nematomuose spinduliuose. 22. Spektrinė analizė ir chromatografija. Spektrinės analizės būdu nustatoma įvairių mišrių medžiagų sudėtis. Kriminalistikoje naudojami du būdai. 23. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo sąvoka, sistema. 25. Panoraminė fotografija. 26. Matuojamoji fotografiją. 30. Pagrindiniai tiriamosios fotografijos metodai. Kojų pėdsakų kriminalistinė charakteristika. Kojų pėdsakų kriminalistinis tyrimas. Transporto priemonių pėdsakų kriminalistinė charakteristika. Transporto priemonių pėdsakų kriminalistinis tyrimas. Įsilaužimo įrankių pėdsakų kriminalistinė charakteristika. Kriminalistinės ginklotyros sąvoka ir sistema. Kriminalistinės balistikos sąvoka. Balistinių tyrimų uždaviniai. Šaunamųjų ginklų kriminalistinė charakteristika. Ginklas – tai įrenginys ar daiktas, sukonstruotas ar pritaikytas gyviesiems ar kitiems objektams, taikiniams naikinti, žaloti ar kitaip jiems paveikti. Šaunamieji ginklai – įrenginiai ar įtaisai, sukonstruoti ar pritaikyti mechaniškai paveikti taikinį per nuotolį, sviediniu, turinčiu pakankamą nukaunamąją galią, padaryti pavojingus gyvybei kūno sužalojimus: sviedinio nukreipiantysis judėjimas atsiranda naudojant parako ar kitos medžiagos užtaiso degimo energiją. Šaunamojo ginklo požymiai. Šaunamųjų ginklų kriminalistinis tyrimas. (iš dalies knygoje 116-120 psl.). Šaudmenų kriminalistinė charakteristika. Šaudmenų kriminalistinis tyrimas. (knygoje 116-120 psl. – kiek ieškojau, šie pls. labiausiai atitinka klausimą.). Šūvio pėdsakai. Dokumentų dalinio klastojimo būdai. Dokumentų blankų ir antspaudų atspaudų klastojimas. 55. Techninis parašų padirbimas. 56. Dokumentų turinio atkūrimo būdai. 57. Kriminalistinės raštotyros sąvoka ir moksliniai pagrindai. 58. Identifikaciniai rašto požymiai ir jų klasifikacija. 59. Pakeistos rašysenos tyrimas. 60. Kriminalistines habitoskopijos sąvoka ir reikšmė.. 61. Žmogaus išorės požymių klasifikacija, jų identifikacinė reikšmė. 62. Pagrindinės žmogaus išorės požymių aprašymo taisyklės. 63. Kriminalistinės registracijos sąvoka, reikšmė, rūšys. 64. Mikroobjektų kriminalistinis tyrimas. 65. Kriminalistinė fonoskopija. 66. Kriminalistinė odorologija. 67. Kriminalistinės taktikos sąvoka, sistema, uždaviniai (iš konspektų). a)Kriminalistinės taktikos sąvoka ir turinys. Kriminalistinė taktika - tai savarankiška k mokslo dalis, tyrinėjanti ir rengianti racionalius tardymo organizacijos planingo nusikaltimo tyrimo, efektyvaus tardymo veiksmų atlikimo bei kryptingo įrodymų rinkimo, taktinius būdus ar rekomendacijas. 68. Taktinių būdų sąvoka, klasifikacija, leistinumo kriterijai (konspektai, vadovėlis „Kriminalistika“ 172-173 psl). a)Sąvoka. Taktinis būdas - viena svarbiausių kriminalistinės taktikos sąvokų; tai racionaliausias, efektyviausias pareigūno veikimo būdas, kurį jis pasirenka atsižvelgdamas į konkrečią apklausos situaciją ir kuriuo pasiekimas optimalus apklausos rezultatas. 79. Parodymų formavimasis ir apklausos psichologija. 80. Pasiruošimas apklausai. 81. Liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos taktika. 82. Įtariamojo apklausa nekonfliktinėje situacijoje. 83. Įtariamojo apklausa konfliktinėje situacijoje. 84. Apklausos rezultatų užfiksavimas. Akistatos taktika. Parodymų patikrinimo vietoje sąvoka, pažintinė funkcija, psichologiniai pagrindai. Pasiruošimas parodymų patikrinimui vietoje. Parodymų patikrinimo vietoje taktiniai būdai. Parodymų patikrinimo vietoje eigos ir rezultatų užfiksavimas. Parodymo atpažinti sąvoka, rūšys, psichologiniai pagrindai. 91. Pasiruošimas parodymui atpažinti. 94. Eksperimento sąvoka, reikšmė, rūšys. 95. Pasiruošimas eksperimentui. 96. Eksperimento taktiniai būdai, taktinės atlikimo taisyklės. Rūšys. Psichologiniai veiksniai. Poėmio taktika. Nusikalstamos veikos tyrimo metodikos sąvoka, sistema, uždaviniai, principai.. 112. Nusikalstamų veikų tyrimo etapai. Nužudytojo asmenybės nustatymas ir lavono teismo medicininis
Vardas: Tomas
Darbo pavadinimas: Kriminalistika
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 67 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 57 kartus.
Archyvo dydis: 147 kB
Bylos pavadinimas: kriminalistika.zip
kriminalistika.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: psichologija, apklausos taktika, kriminalistikos konspektas, dokumentų klastojimas, parodymų patikrinimas vietoje, liudytojo, kriminalistinių versijų vieta reikšmė, kriminalistikos taktikos savoka, kriminalistiniu taktiniu budu klasifikacija, fotografija, kriminalistines rastotyros moksliniai pagrindai, kriminalistikos taktika tai, kriminalistikos taktikos turinys, apklausos rūšys, kriminalistia pdf, habitoskopija anglų, apklausa kriminalistika, tyrimo versiju klasifikavimas, žmogaus išores pozymiu aprasymo metodika, zmogaus isores pozymiu klasifikacija, kriminalistikos_vadovelis rar, kriminalistika konspektas, kriminalistikos pagrindai, kriminalistinė tyrimo taktika, kriminalistine habitoskopija, kriminalistinė nusikalstamos veikos charakteristika, kriminalistine tyrimo taktika, kriminalistinių taktinių būdų klasifikacija, kriminalistika konspektai, taktiniu budu klasifikacija, knyga kriminalistika.

Paieška


bottom