top


Konspektai.com > Teisė > Laikinasis nedarbingumas kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Laikinasis nedarbingumas kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Laboratorinis darbas

(Teisė. Laboratorinis darbas, 15 puslapių, 19kB)
Darbe esantys žodžiai: Laikinasis nedarbingumas kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Darbo sutartis – pagrindinis darbo teisės institutas. Darbo sutarties įstatymas numato, kad darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu. Visi įmonėje, įstaigoje, organizacijoje atliekami darbai, kuriuos fizinis asmuo dirba susitaręs su darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, turi būti įforminami darbo sutartimi. Atleidimo iš darbo tvarka. Darbdavio pareiga atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju. Uždavinys Nr. 1. Dvi įmonės sudarė raštišką susitarimą perkelti 2 vairuotojus iš vienos įmonės į kitą. Susitarimas numatė, kad darbuotojai perkeliami dirbti ne blogesnėmis sąlygomis nei dirbo ankstesnėje įmonėje. 2 uždavinys. Darbuotojas buvo atleistas iš darbo ir kreipėsi į teismą, motyvuodamas tuo, kad atleidimas buvo neteisėtas. Bylos nagrinėjimas truko 22 mėnesius. Darbuotojas reikalavo grąžinti jį į darbą ir priteisti atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką. Darbdavys argumentavo, kad pagal DSĮ 42 str. Iš viso negali būti priteista daugiau nei 12 vidutinių mėnesinių darbuotojo darbo užmokesčių. 1. Ką turi nuspręsti teismas, reziumuojuant, kad atleidimas iš tiesų buvo neteisėtas. Literatūra. Norminiai aktai. Specialioji literatūra.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Laikinasis nedarbingumas kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Laboratorinis darbas
Puslapių skaičius: 15 [?]
Mokslo dalykas: Teisės laboratorinis darbas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 19 kB
Bylos pavadinimas: laikinasis_nedarbingumas_sutarties_nutraukimo_pagrindas.zip
laikinasis_nedarbingumas_sutarties_nutraukimo_pagrindas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbuotojo laikinas nedarbingumas, pagrindas nutraukti darbo sutartį nedarbingumas, darbuotoju laikinas nedarbingumas, laikinasis nedarbingumas, nedarbingumas ir sutarties nutraukimas, atleidimas darbo, darbuotojų atleidimas, laikinas nedarbingumas.

Paieška


bottom