top


Konspektai.com > Kita > AB Rytų skirstomieji tinklai finansinė analizė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

AB Rytų skirstomieji tinklai finansinė analizė. Namų darbas

(Kita. Namų darbas, 22 puslapiai, 61kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Rst charakteristika. Įmonės finansinės būklės analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Nenuostolingo lūžio taško 2008 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Kiekvienos pelno siekiančios įmonės tikslas yra kaip įmanoma didinti pelną. Tam reikia kuo tikslesnių duomenų apie įmonės veiklą ir jos rezultatus. Todėl yra atliekamas finansinės bei ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas, siekiant tobulinti įmonės valdymą ir didinti jos veiklos efektyvumą bei pelningumą. Įmonės finansinės veiklos analizės objektas yra įmonių finansinė veikla bei jos rezultatai, parodomi alternatyviuose projektuose, apskaitos, atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose. Darbo tikslas: atlikti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ finansinę veiklos analizę. Darbo uždaviniai: 1.Atlikti vertikalią ir horizontalią įmonės veiklos analizę ir palyginti jos rodiklius; 2.Apskaičiuojant santykinius rodiklius ir įvertinti įmonės finansinę būklę; 3.Apskaičiuoti nenuostolingo lūžio tašką; 4.Apskaičiuoti gamybos, finansinį ir bendrąjį svertą; Darbo metodai: mokslinės literatūros, bendrovės balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai įkurta 2001 m. gruodžio 31 d. reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Bendrovė skirsto ir tiekia elektros energiją. Šiuo metu RST aptarnauja per 750 tūkst. klientų 34,8 tūkst. kv. km Lietuvos teritorijoje: Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos apskrityse bei dalyje Kauno ir Marijampolės apskričių.
Vardas: Eugenijus
Darbo pavadinimas: AB Rytų skirstomieji tinklai finansinė analizė
Kategorija: Kita
Darbo tipas: Namų darbas
Puslapių skaičius: 22 [?]
Namų darbo dalykas: Kitos namų darbas
Parsisiųsta: 42 kartus.
Archyvo dydis: 61 kB
Bylos pavadinimas: ab_rytu_skirstomieji_tinklai_veiklos_finansine_analize.zip
ab_rytu_skirstomieji_tinklai_veiklos_finansine_analize.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

7
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: elektros tinklai, imones mokumo analize, horizontali analize, darbo rodikliu analize, ktu, imones pelningumo rodikliu analize, įmonės balanso vertikali horizontali analizė, imones balanso analize, imones finansu analize, imones veiklos charakteristika, santykine analize, įmonės ūkinės veiklos analizė, imones rinkos tyrimas, imones veikla, imones analizes, imones finansine analize, finansine analize, horizontalioji vertikalioji analize, ikt tyrimas, finansines analizes, vertikali balanso analize, imones veiklos analize utenos, imones balanso ataskaitos analize, imones pelningumo analize, finansine atskaitomybe, bendroves ūkinės veiklos analizė, vilniaus, finansų uždaviniai, luzio tasko analizė, horizontali balanso analize, turto analizė, pelningumo rodikliai, pelno nuostolio ataskaitos analize, pelningumo analize.

Paieška


bottom