top


Konspektai.com > Teisė > Romėnų civilinė teisė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Romėnų civilinė teisė. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 24 puslapiai, 68kB)
Darbe esantys žodžiai: Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Teisės šaltinio sąvoka. 2. įstatymai (leges). 3. Senato nutarimai (senatus consultum). 4. imperatorių konstitucijos. Justiniano kodifikaciją sudaro keturios dalys. 5. Pretorių ediktai. Teisės mokslas/jurisprudencija (iurisprudentia). Civilinės (privatinės) teisės subjekto sąvoka. Subjekto sąvoka. Visuomeninių santykių, kuriuos reguliuoja civilinės teisės normos, dalyviai yra civilinės teisės subjektai. Jais gali būti pavieniai žmonės - fiziniai asmenys ir jų grupės, junginiai - juridiniai asmenys. Tačiau ne kiekvienas pavienis asmuo ar jų junginys gali būti CT subjektu. Civilinės teisės subjekto samprata visada siejama su jo gebėjimu turėti civilines teises ir pareigas. Toks gebėjimas vadinamas teisnumu. Kad asmuo galėtų dalyvauti civilinėje apyvartoje, vien teisnumo nepakanka. Galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir pareigas vadinamas. Romos juristai taip pat pagrindė pagrindinius juridinių asmenų tipus. universitas personarum – tai fizinių asmenų bendrija, turinti savo atskirą turtą, nepriklausantį ją sukūrusiems asmenims, bei teisnumą. Procesas romėnų cilinėje (privatinėje) teisėje. Istorinis romėniškojo proceso vystymasis. Teismų sistemos organizacija ir ordinarinio proceso dvifaziškumas. Šalys ir jų atstovai procese. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Daiktinius (actio in rem). Termino reikšmė įgyvendinant ir ginant civilines teises. ieškininė senatis. Legisakcioninis ir formuliarinis procesai. Legisakcioninis procesas. Legis actio sacramento. Legis actio per manus iniectionem. Legis actio per pignoris capionem. Legis actio per iudicis postulationem. Legis actio per condictionem. FORMULIARINIS procesas. Procesinės formulės struktūra. Tolesnė eiga. Tolesnė eiga. priverčia šalis sudaryti. lažybas (per sponsiones būdu). Ekstraordinarinis procesas. T6. Romėnų šeimos teisė. Šeimos sukūrimo pagrindas Romoje - santuoka. Skiriamos dvi santuokos rūšys. Savo ruožtu teisėta romėniška santuoka buvo dviejų rūšių. 1) cum manu ir. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Vadovėlis. leges regial. magistratui. XII lentelių įstatymas. ieškinio. ius civile. formuliarinis procesas. ius civile. ius gentium. lex Iuliae. formuliarinį procesą. ius gentium. ius civile. prokuliečių. sabiniečių. Codex Theodosianus. Codex iuris civilis. ius civile. ius civile. ius peregrinorum. ius gentium. praetor peregrinus. Ius gentium. acgiutas. fides. ius civile. ius naturale). ius publicum. ius privatum. ius commune. ius singulare. Ius commune. ius singulare. Pirmąja prasme teisės šaltiniai. Antrąja prasme teisės šaltiniai. Ediktai (edicta). Mandatai (mandata). Dekretai (decretum). Reskriptai (rescriptum). Codex. digesta. institutiones. novellae. Caput ir status. Status libertatis (laisvės statusas). Status civitatis (pilietybės statusas). Laisvi Romos gyventojai Status civitatis požiūriu dalijosi į 5 grupes. 1. Romospiliečiai. A.Patricijai. B.Klientai. C.Plebėjai. 2. latinai. aerarium. ad hoc. actores. fiscus. fiscus. fiscus. universitas rerum. savigyna. vadinamas barbariškuoju. ordo iudiciorum privatorum. ORDinarinis procesas. extra ordinem. ieškovas ir atsakovas. Atsakovo dalyvavimas teisme - ieškovo reikalas. ieškovo ir atsakovo. dalyvavimas yra būtina legisakcioninio proceso sąlyga. atstovauja. procesiniai atstovai. Išimtys. sergančiųjų ir išvykusiųjų procesinį atsovavimą. tiesioginis atstovavimas,. cognitor. procurator. Cognitor. Procurator. dominus. Atstovams be pavedimo. Cautio indicatum solvi. Ieškinys daiktiniu. civilinius. pretorinius. geros valios. Ieškiniai dėl pažeistų turtinių teisių atstatymo. Baudiniai ieškiniai Mišrūs ieškiniai termino kategorija – tai yra įstatymo nustatytas terminas, per kurį teismine tvarka gali būti apginta pažeista ar ginčijama subjektyvinė teisė. termino pradžią. Ordinarinis procesas Legisakcioninis ir formuliarinis procesai. Asmuo. Pretorius. tiria. remiasi. decretum. interdictum. naujas skundas. pretorių. tyrimas. poveikio. priemonės. bendro pobūdžio įsakymą. pasitvirtino. vykdomas. nepasitvirtino. nevykdomas. ieškovas kreipiasi. pretorių. tyrimas. nevykdomas. ekstraordinarinis. Šeima, pagrįsta. valdžios idėja vadinosi agnatine. Cum manu santuokos sudarymo būdai. santuokos sudarymui pakako paprasto besituokiančiųjų susitarimo.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Romėnų civilinė teisė
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 24 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 68 kB
Bylos pavadinimas: romenu_civilines_teises_savoka_ir_sistema.zip
romenu_civilines_teises_savoka_ir_sistema.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

2
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: Jus commune, ese santuoka, dvi seimos, esės, romėnų teisės, romenu civiline teise, civiline šeimos teise, atstovavimas procese, romenu teise seima, šeimos teisės samprata, sutuoktinių, santuoka, romenu teises, civiliniu teisiu, turtinių santykių rūšys, romenu seima, šeimos teise, privatine teise, romenu teise, seimos samprata, romėnų civilinės teisės sąvoka sistema.

Paieška


bottom