top


Konspektai.com > Ekonomika > UAB Dunokai ekonominės veikos analizė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

UAB Dunokai ekonominės veikos analizė. Kursinis

(Ekonomika. Kursinis, 28 puslapiai, 117kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės charakteristika. Paslaugų organizavimas įmonėje. Įmonės atsargos, transporto ūkis. Uždaviniai. Įmonės veiklos finansinės analizės esmė bei reikšmė įmonės. Valdymui. Įmonės veiklos finansinės analizės tikslai iruždaviniai. Uab dunokai įmonės veikos ekonominė analizė. Pelningumo rodikliai. UAB Dunokai trumpalaikio mokumo rodikliai. UAB Dunokai ilgalaikio mokumo rodikliai. UAB Dunokai veiklos efektyvumo rodikliai. Darbo organizamimas įmonėje. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Įvadas. Dabartiniu laikotarpiu, kai vyksta spartūs pokyčiai įvairiose gyvenimo srityse, vis didesnę reikšmę įgyja ir yra intensyviai plėtojamas ekonominio valdymo mokslas, nes didėjančios konkurencijos sąlygomis rinkoje gali išlikti tik tos įmonės, kurios moka valdyti turimą informaciją. Deramas informacijos reikšmės įvertinimas ir sugebėjimas tinkamai pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis viena svarbiausių sėkmingo verslo plėtojimo sąlygų. Ne tik įmonės valdytojams, bet ir akcininkams būtina nuolatos domėtis, ar efektyviai naudojamas kompanijos turtas. Įmonės tikslas yra ne tik kiekybinis paslaugų pardavimų augimas, bet ir paslaugų kokybės įvairiems klientų segmentams bei pelningumo didinimas. Norint nustatyti tinkamiausias įmonės ekonominės veiklos tobulinimo kryptis, yra atliekama įmonės ekonominė analizė. Ji yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus bei priimti optimalius valdymosprendimus. Mano darbo tikslas remiantis literatūros šaltiniais ir UAB Dunokai 2008 2010 metų finansinės atskaitomybės duomenimis, atlikti UAB Dunokai ekonominės veiklos analizę. Tyrimo objektas UAB Dunokai veikla. Darbo uždaviniai. Atskleisti įmonės veiklos ekonominės analizės esmę bei reikšmę įmonės valdymui. Išsiaiškinti įmonės veiklos ekonominės analizės tikslus ir uždavinius. Atlikti UAB Dunokai ekonominę analizę. Įvertinti analizės metu gautus...
Vardas: Monika
Darbo pavadinimas: UAB Dunokai ekonominės veikos analizė
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 28 [?]
Kursinio dalykas: Ekonomikos kursinis
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 117 kB
Bylos pavadinimas: uab_dunokai_ekonomines.zip
uab_dunokai_ekonomines.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

6
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo laiko organizavimas, imones transporto imones analize, mokumo, imones veiklos efektyvumo analizė, finansinė analizė, analize imones, Verslo idėja, pardavimu didinimas, transporto įmonės ekonomine analize, uab ekonominės veiklos vertinimas, kaip atlikti įmonės ekonomine analizę, uab dunokai veiklos analize, dunokai veiklos analize, imones veiklos finansine analize, darbo laiko analize, paslaugu imones finansine analize, ne tik įmonės valdytojams bet ir akcininkams būtina nuolatos domėtis, ekonominės analizės esmė, dabartiniu laikotarpiu kai vyksta spartūs pokyčiai įvairiose gyvenimo srityse, pelningumo rodikliai, įmonės veiklos analizės organizavimas, klientu pelningumo didinimas, veiklos ekonomine analize, ekonomines veiklos vertinimas, uab imones veiklos ivertinimas, transporto įmonės veiklos analize, transporto įmonės finansine veiklos analize, transporto imones analize.

Paieška


bottom