top


Konspektai.com > Teisė > Teisės istorija Lietuvos statutai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės istorija Lietuvos statutai. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 5 puslapiai, 17kB)
Darbe esantys žodžiai: Lietuvos statutai 1529m., 1566m., 1588m. Baudžiamosios teisės bruožai (Lietuvos Statutų). Civilinės teisės bruožai (Lietuvos Statutų). Baudžiamųjų bylų proceso ypatumai. Pirmą kartą mintis sudaryti teisyną išsakyta didžiojo kunigaikščio Aleksandro 1501 m. Privilegijoje Voluinės žemei. 1514 m. Vilniaus Seimas pateikė vadovui prašymą sudaryti Lietuvos Statutą. Tai buvo vienas iš pirmųjų aiškesnių reikalavimų kodifikuojant LKD teisę suvienodinti teismų darbą. Teisyno pirmoji redakcija jau buvo baigta 1522 m. Gruodį, vykusiame Vilniaus Seime. Šį statutą sudaryti paskatino tai, jog ligi šiol Lietuvoje nebuvo rašytinių įstatymų sąvado, ir dėl to teisiant bei vykdant teisingumą teisėjai dažnai turėjo vadovautis tik savo sąžine ir protu, o dėl to nuolat kildavę skundų, kurių sprendimas apsunkindavo patį didįjį kunigaikštį. Dėl to ir sudarytas Lietuvos Statutas, kad visoje Lietuvoje vienodai galėtų būti vykdomas teisingumas. Tačiau pirmasis Lietuvos Statutas įsigaliojo tik 1529 m. Rankraščio forma. Statuto pasirodymas uždelstas septynerius metus todėl, kad. Vilniaus aplinkos spaustuvėje nebuvę kanceliarinės kalbos šrifto. Politinės priežastys - karo su Maskva trukdžiai. Šio Statuto rengėjų abejotina autorystė (vienas iš tikėtinų autorių žemės maršalkos teismo teisėjas Jonas Radvila). Pirmojo Lietuvos Statuto rankraščių yra išlikę trys tekstai ir trimis senąja slavų kanceliarine kalba, lenkų ir lotynų kalbomis. Autentiškas tekstas neišliko. Statutą sudaro 13 skyrių, turinčių apie 240 straipsnių, vadinamų artikulais. Įgyvendinus pirmojo Lietuvos Statuto galiojimą, įstatymų kodifikavimas nesibaigė, nes rutuliojantis socialiniams santykiams teisė buvo nuolat pildoma naujomis normomis. Nuolatinis bajorų luomo teisių plėtimas, beveik kiekvieno Seimo nauji nutarimai, bajorų seimelių pavietų ir bajorų teismų suformavimas skatino, kad didikų valdymo laikotarpis pamažu perėjo į bajorų įsigalėjimo ir viešpatavimo...
Vardas: Ronaldas
Darbo pavadinimas: Teisės istorija Lietuvos statutai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 5 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 8 kartus.
Archyvo dydis: 17 kB
Bylos pavadinimas: teises_istorija_lietuvos.zip
teises_istorija_lietuvos.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: lietuvos teises istorija, autoriu teise, statutas, lietuvos statutu teise konspektas, statutu teise, seimo statuto ypatumai, teisės istorija, statutų teisė, žemės teisės, kursinis teises istorija statutai, civilines teises bruozai statutuose, lietuvos statutai.

Paieška


bottom