top


Konspektai.com > Pedagogika > Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai. Referatas

(Pedagogika. Referatas, 8 puslapiai, 12kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Jono laužiko biografija. Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai. Literatūra. Įvadas. Kalbant apie žmogų, vertinant jo darbus visada reikia turėti galvoje epochą, tą socialinę aplinką, kurioje žmogus gyveno ir dirbo. Asmenybė formuojasi ir tiesiogiai atsiskleidžia socialinėje individo buityje per jo sąmonės turinį, kurį užpildo to meto gamtinė, ypač visuomeninė, aplinka. Asmenybė visada priklauso tam tikrai epochai, nacijai, klasei, grupei, kuri ir lemia asmenybės esmę. Tai yra istorinė, socialinė kategorija. Reikia pasakyti, kad ne visada socialinė aplinka palanki asmenybei atsiskleisti, jos saviraiškai. Tačiau atsiranda individualybių, kurios prašoka savo epochą, atneša žmonijai naujų idėjų, praturtina visuomeninę patirtį plačiais apibendrinimais, nestandartiniais sprendimais. Tai žmonės ryžtingo charakterio, gilaus proto, nestandartinio mąstymo ir tvirtos valios. XX amžius lietuvių tautai buvo didelių išbandymų amžius, sužlugdęs ir pražudęs ne vieną asmenybę. Tauta kentė sunkią carinės Rusijos priespaudą, kurią, kilus Pirmajam pasauliniam karui, pakeitė kaizerinės Vokietijos okupacija. Po sunkių Nepriklausomybės kūrimo kovų, sostinės Vilniaus ir jo krašto netekties, buvo trumpas Nepriklausomos Lietuvos valstybės laikotarpis ir vėl užgriuvo sunkiausi išbandymai: žiauri, neturinti pavyzdžio bolševikinės SSRS ir hitlerinės Vokietijos okupacija: masinės žudynės, trėmimai, sąmoningas tautos intelekto naikinimas jai primetant svetimą gyvenimo, net galvojimo būdą. Ir visa tai turėjo pakelti ant savo pečių maža lietuvių tauta, netekusi trečdalio gyventojų. Prieš apžvelgdama šio laikotarpio mokslininko pedagogo Jono Laužiko darbus, jo veiklą, papasakosiu apie jo gyvenimą. Jono Laužiko biografija. Jono laužiko vaikystė prabėgo caro priespaudos metais (gimė 1903m. ). Jonukas mokėsi namuose. Vėliau (1913 1915 lankė Palėvenės pradžios mokyklą, Kupiškio dviklasę (1917 1919 m. ), Panevėžio, Ukmergės...
Vardas: Olga
Darbo pavadinimas: Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai
Kategorija: Pedagogika
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 8 [?]
Referato dalykas: Pedagogikos referatas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 12 kB
Bylos pavadinimas: jono_lauziko_pedagogines.zip
jono_lauziko_pedagogines.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: gamtine aplinka, j laužiko pedagogines idejos, jono lauziko pedagoginis idejos, jono laužiko pedagogika, jono lauziko biografija, jono laužiko epocha, j laužiko pedagoginės idėjos ir darbai, jono laužiko pedagoginės idėjos, cf qfjah konspektai referatas jono lauziko pedagogines idejos ir darbai lvgwt z wagrpj afqjcnf o sw_uvz ltwqqpqiwidbwzifqsig =c hfqy ajcjj agln aq,s cd qfjad konspektai referatas jono lauziko pedagogines idejos ir darbai oqent _mbc qtjslskdwusg=afqjcnf o sw_uvz ltwqqpqiwidbwzifqsig =tyhxitauwkv ugupjgg, j lauziko pedagogines idejos,s cd qfjad konspektai referatas jono lauziko pedagogines idejos ir darbai mqxxt ftoa c qtpnpmndwusg=afqjcnf o sw_uvz ltwqqpqiwidbwzifqsig =fslkb wy tbca xn noq.

Paieška


bottom