top


Konspektai.com > Ekonomika > Įmonės uždirbto pelno ir veiklos pelningumo analizė naudojant pelno (nuostolių) ataskaitą
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įmonės uždirbto pelno ir veiklos pelningumo analizė naudojant pelno (nuostolių) ataskaitą. Kursinis

(Ekonomika. Kursinis, 16 puslapių, 52kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pelno (nuostolių) ataskaita ir jos analizė. Ab „utenos trikotažas“ pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė 2005-2006 m. Ab „utenos trikotažas“ pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė 2005-2006 m. Pelningumo rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas. Kiekvienos įmonės, dirbančios rinkos ekonomikos sąlygomis, veiklos efektyvumo matas yra per ataskaitinį laikotarpį uždirbto pelno suma. Pelnas yra priemonė, įgalinanti pasiekti įmonės keliamus tikslus. Pats pelno uždirbimo arba nuostolio patyrimo faktas reikalauja arba paskirstyti uždirbtą pelną, arba padengti patirtą nuostolį. Darbo tikslas – atlikti įmonės uždirbto pelno ir veiklos pelningumo analizę naudojant pelno (nuostolio) ataskaitą pasirinktos įmonės pavyzdžiu; Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: • Apžvelgti pelno (nuostolių) ataskaitos struktūrą ir analizės rūšis bei įmonės veiklos pelningumo rodiklius; • Atlikti pelno (nuostolio) ataskaitos horizontaliąją ir vertikaliąją analizes pasirinktos įmonės pavyzdžiu; • Atlikti pasirinktos įmonės pavyzdžiu jos veiklos pelningumo analizę naudojant pelno (nuostolio) ataskaitą; Šiam tikslui ir išsikeltiems uždaviniams pasiekti buvo pasirinkta akcinė bendrovė „Utenos trikotažas“. Savarankiškam darbui atlikti duomenys buvo naudojami iš įmonės „Utenos trikotažas“ 2005-2006 metų pelno (nuostolio) ataskaitos, kurią rasite savarankiško darbo prieduose. Tyrimo objektas – AB „Utenos trikotažas“ 2005-2006 metų pelno (nuostolio) ataskaita; Siekiant įgyvendinti darbo tikslą buvo panaudota šie tyrimo metodai: lyginimo, analizės, aprašymo bei duomenų grupavimo metodai. Darbą sudaro 4 pagrindiniai skyriai: Pirmame skyriuje apžvelgiama pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra bei jos analizės rūšys; Antrame skyriuje atliekama ir analizuojama 2005-2006 metų AB „Utenos trikotažas“ pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė; Trečiame skyriuje atliekama ir analizuojama 2005-2006 metų AB „Utenos trikotažas“ pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė; Ketvirtame skyriuje apžvelgiama įmonės pelningumo rodikliai bei analizuojama įmonės „Utenos trikotažas“ pardavimų pelningumo analizė 2005-2006 metais; Rašant darbą teorinėje dalyje daugiausiai remtasi informacija apie finansinės analizės rūšis bei pelningumo rodiklius iš internetinių svetainių. Praktinę savarankiško darbo dalį sudaro 2005-2006 metų įmonės „Utenos trikotažas“ pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys.
Vardas: Oksana
Darbo pavadinimas: Įmonės uždirbto pelno ir veiklos pelningumo analizė naudojant pelno (nuostolių) ataskaitą
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 16 [?]
Kursinio dalykas: Ekonomikos kursinis
Parsisiųsta: 14 kartų.
Archyvo dydis: 52 kB
Bylos pavadinimas: imones_uzdirbto_pelno_ir.zip
imones_uzdirbto_pelno_ir.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: pelno nuostoliu, pardavimu analize utenos trikotazas, darbo rodikliai, pelno pelningumo analize, imones finansine analize, pelningumo rodikliai, horizontalioji analize, įmonės skyriai, pelno ataskaita, imones veiklos efektyvumo analizė, imones pardavimu analize, imones pelno analize, pelningumo ab, imones pelningumo analize, vertikali analize, pelningumo tyrimo metodai, uždirbto pelno ir veiklos pelningumo analizė, pardavimu pelningumo analize, imones veiklos analizes uzdaviniai su pelno nuostolio ataskaita, finansinės ataskaitos, pelningumo rodikliu analizė, pelno nuostolio ataskaita, imones pelningumo rodikliu analize, pelno nuostolio ataskaitos analize, utenos trikotazas, utenos trikotažas finansine analize, imones veiklos analize utenos, horizontalioji vertikalioji analize, pardavimu analize.

Paieška


bottom