top


Konspektai.com > Teisė > Tarptautiniai pervežimai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Tarptautiniai pervežimai. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 4 puslapiai, 51kB)
Darbe esantys žodžiai: Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR). 2. Koks maksimalus „kasdieninio vairavimo laikotarpis“ ir kiek jis gali būti pratęstas. 3. Koks maksimalus dviejų savaičių bendras vairavimo laikas. 4. Po kiek laiko vairavimo ir kiek laiko turi ilsėtis vairuotojas. 5. Kiek turi tęstis vairuotojo kasdieninis poilsis. Tarptautinio Krovinių Vežimo Keliais Sutarties Konvencija (CMR). 6. Kaip kontroliuojamas vairuotojo darbo laikas. 7. Kam taikoma CMR Konvencija. 8. Už kieno veiksmus ir klaidas atsako vežėjas. 9. Koks dokumentas patvirtina krovinio vežimo sutartį. 10. Kiek surašoma važtaraščio egzempliorių ir kur jie panaudojami. 11. Kas turi būti nurodoma važtaraštyje. 12. Ką turi patvirtinti vežėjas, priimdamas krovinį. 13. Ką reiškia „siuntėjo teisė disponuoti kroviniu“ ir nuo kokio momento ji prarandama. 14. Kada vežėjas atsako už krovinio praradimą ar jo sugadinimą. 15. Kada „įgaliojimus turintis asmuo“ gali, nepateikdamas kitų įrodymų, laikyti krovinį prarastu. Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR Konvencija). 16. Pagal ką įvertinama krovinio vertė. 17. Kam taikoma TIR Konvencija. 18. Kokios „garantinės asociacijos“ funkcijos ir kas ją atstovauja Lietuvoje. 19. Kaip apibūdinamos dvi pagrindinės TIR Konvencijos nuostatos. 20. Už kokias prekes atsako garantinės asociacijos. 21. Kam ir koks dokumentas įforminamas vežant pagal TIR procedūrą ir keliems vežimams jis galioja. Pagrindinės sąvokos. Apibūdinti „autobusą“. Apibūdinti „lengvąjį automobilį“. Apibūdinti „lengvąjį automobilį taksi“. Apibūdinti „keleivių vežimą maršrutiniu taksi“. Apibūdinti „visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus“. Apibūdinti „licencijos kortelę“. Apibūdinti „siuntėją“, „gavėją“ ir „vežėją“. Apibūdinti „tarptautinio susisiekimo maršrutą“. Apibūdinti „tolimojo susisiekimo maršrutą“. Apibūdinti „vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutą“. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. Kas vykdo transporto viešąjį administravimą. Kokios transporto rūšys yra Lietuvoje. Kas yra Lietuvos valstybės nuosavybė. Apibūdinti „kombinuotus vežimus“. Kaip organizuojamas „visuomenės aptarnavimas“. Kokios transporto infrastruktūros rūšys yra pagal pavaldumą ir yra jų savininku. Iš kokių lėšų šaltinių finansuojama viešoji transporto infrastruktūra. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas. Kokia šio Kodekso paskirtis. Kam gali priklausyti kelių transporto objektai. Kas vykdo kelių transporto valstybinį valdymą. Kaip skirstomi vežimai. Kas ir kaip nustato keleivių vežimo bei autobusų stotyse teikiamų paslaugų tarifus. Apibūdinti „keleivio vežimo sutartį“. Kokias teises turi keleivis. Kokias teises turi ekipažas. Apibūdinti „krovinio vežimo sutartį“. Kokie rekvizitai nurodomi krovinio vežimo užsakyme. Kas pakrauna ir kas iškrauna krovinį. Kaip vežėjas atlygina už padarytą žalą kroviniui ir bagažui. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas. 3. Ar galima perduoti kitiems asmenims licencijas. 9. Kada licencijos panaikinamos. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės. Apibūdinti „vežimus už atlyginimą“.
Vardas: Tomas
Darbo pavadinimas: Tarptautiniai pervežimai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 4 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 51 kB
Bylos pavadinimas: tarptautiniai_pervezimai.zip
tarptautiniai_pervezimai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: AETR, cmr konvencija, CMR, muitines procedura, europos aliu susitarimas, kas yra tarptautiniai pervežimai, darbo kodeksas, tarptautiniai pervežimai kas tai yra, aetr, finansu teise,s cgaqfjai konspektai referatas tarptautiniai pervezimai diiet oki sgaiwqdebgusg=afqjcngpb zfgfno xwfjztiotuybelgsig =sgkubhny a_coak_rga, tarptautiniai pervežimai teisė,s cjsbebywbg konspektai referatas tarptautiniai pervezimai fs zlkfda qs woshbausg=afqjcngpb zfgfno xwfjztiotuybelgsig = kspa ksldxsgcgob j w, tarptautiniai marsrutiniai taksi,s cduqfjaaoao konspektai referatas tarptautiniai pervezimai tpx _kl ps qtkvlxvdgusg=afqjcngpb zfgfno xwfjztiotuybelgsig =z iq xjnbohcgepgxf_era, baigiamosios praktikos ataskaita kroviniu pervezimo, muitines funkcijos.

Paieška


bottom