top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

teise 3. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 1 puslapis, 14kB)
Darbe esantys žodžiai: 10 tema. Teisės aiškinimas. 1.Teisės aiškinimo samprata ir stadijos. Teisės samprata - metodologinis teisės normų aiškinimo pagrindas. Nors pripažįstama, kad objektyviai aiškinti teisės normų neįmanoma, bet tai nereiškia, kad jos gali būti aiškinamos vadovaujantis vien einamojo momento arba kurios nors socialinės grupės interesais. 2. Teisės aiškinimo priežastys. 2) Abstraktus teisės normų pobūdis. Teisės normos prasmė negali būti suvokiama jutimiškai: ji nestebima, nepaliečiama, nepasveriama, nepamatuojama, nes yra bendrojo, abstraktaus pobūdžio, o taikoma konkretiems istoriniams faktams. 3) Lingvistinės priežastys. Įstatymų leidėjas formuluoja teisės normas vartodamas kiek galėdamas trumpesnę kalbinę išraišką, kurią vėliau reikia „iššifruoti" normos suvokėjui ir taikytojui. 5) Praktika nepatikrintų įstatymų neišbaigtumas. Visuotinai laikomasi nuomonės, kad įstatymas, kol jis nėra teismų išaiškintas, nepatikrintas praktika, yra lyg ir neužbaigtas: neaišku, kaip reikia suprasti konkrečius jo nurodymus, kad jis būtų realiai taikomas, sukeltų pageidaujamų padarinių. 3.Teisės aiškinimo būdai. 3) Istorinio aiškinimo būdo paskirtis - nustatyti teisės normos prasmę pagal jos atsiradimo sąlygas ir aplinkybes. Aiškintojas naudojasi savo turimomis konkrečių istorinių sąlygų, aplinkybių ir priežasčių, dėl kurių norma buvo išleista, žiniomis, kad nustatytų, ko norėjo pasiekti įstatymų leidėjas tomis sąlygomis. 4) Loginis teisės aiškinimas yra toks mąstymo procesas, kai normos aiškintojas loginiais metodais nagrinėja normos medžiagą, sukonkretina, priartina prie gyvenimo situacijų abstraktų normos pobūdį. Loginės analizės būdu bendrosios ir abstrakčios sąvokos konkretinamos. 4. Teisės aiškinimo rūšys. 1) Atsižvelgiant į tai, kiek tikroji teisės normos prasmė sutampa su žodine (tekstine) normos išraiška, teisės aiškinimas yra skirstomas į: a) adekvatų; b) plečiamąjį. Oficialus teisės aiškinimas yra autentiškas ir deleguotas. Autentiškas teisės aiškinimas yra toks, kai teisės normą aiškina ją išleidęs teisėkūros subjektas. Konstitucinio Teismo nutarimus irgi gali oficialiai aiškinti tik pats Konstitucinis Teismas. a) Kazualų (atsitikimas) aiškinimą atlieka teismas, taikydamas konkrečią normą konkrečioje teismo byloje, jis yra oficialiai privalomas tik tos konkrečios bylos konkretiems subjektams ir jos faktams. b) Norminis teisės aiškinimas yra bendrojo pobūdžio, skiriamas neribotam atvejų ir subjektų skaičiui ir atliekamas tais atvejais, kai teisės normos tekstinė išraiška neaiški ir pati norma prieštaringai taikoma praktikoje. Neoficialus teisės aiškinimas. Jo subjektais yra visi teisės subjektai ir jis nėra privalomas. Teises priemonemis reguliuojami zmoniu santykiai. teisinio reguliavimo stadijos. 4)Sisteminis teisės normų funkcionalumas. Adekvatus teisės aiškinimas. b). Plečiamasis teisės aiškinimas. c). Siaurinamasis teisės aiškinimas. Metodas.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: teise 3
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 1 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 14 kB
Bylos pavadinimas: teise_3.zip
teise_3.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: konstitucinio teismo aktu rusys, teisėkūros stadijos, autentiskas ir deleguotas aiskinimas, teises aiskinimo rusys oficiali ir neoficiali, metodologinis teisės normų aiškinimas, teisės samprata kaip metodologinis, teismų praktika, pleciamasis teises aiskinimas, autentiškas teisės aiškinimas quot, teisės aiškinimo priežastys, teisekuros analize, metodologinis teisės normų aiškinimo pagrindas, teisės aiškinimo metodai, teises aiskinimo rusys siaurinamasis,s cg qfjaj konspektai referatas teise vhjrt opnqsf gsbxahtbqusg=afqjcnfvlm sh ixmg vkbxoxvai wtxmasig =rmxe mgo hj sk c xg, metodologinis teises samprata, teises aiskinimo stadijos, teisės aiškinimo rūšys, tp search, abstraktus teises normu pobudis, siaurinamoji ir pleciamoji teise,s cfcqfjag konspektai referatas teise umdktssoe ln gbtyy bqusg=afqjcnfvlm sh ixmg vkbxoxvai wtxmasig =me cgdgpejp bwoxydkjyg, deleguotas teises aiskinimas, deleguotos teisės aiškinimas.

Paieška


bottom