top


Konspektai.com > Aplinka > Aplinkos ekonomika ir teisė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Aplinkos ekonomika ir teisė. Namų darbas

(Aplinka. Namų darbas, 30 puslapių, 296kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga europos sąjungoje. Svarbiausi europos sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą. Aplinkos oro ir vandens išteklių naudojimas ir apsauga lietuvoje. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą lietuvoje. Gyvūnijos ir augalijos išteklių naudojimas ir apsauga lietuvoje. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą lietuvoje. Atliekų tvarkymas lietuvoje. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą lietuvoje. Lietuvos respublikos teisės aktų sistema. Ekonominių ir administracinių priemonių naudojimas aplinkosaugoje lietuvoje. Mokesčiai už gamtos išteklius ir taršą. Svarbiausi lietuvos teisės aktai. Aplinkos ekonominio vertinimo metodai. Kaštų ir naudos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Aplinka suprantama kaip gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos. Švari ir sveika aplinka, neužteršta gamta yra didžiausias žmonijos turtas, tai būtina sąlyga žmonijos išlikimui ir egzistavimui. Nuo to, kaip mes saugome gamtą, naudojamės jos teikiamomis gėrybėmis, puoselėjame ir tausojame aplinką, priklauso mūsų visų ateitis. Todėl mes ją turime saugoti nuo fizinio, cheminio, biologinio ar kitokio neigiamo poveikio ar padarinių. Norint rasti optimalią žmogaus ir gamtos sąveika, būtina geriau žinoti gamtos reiškinių dėsningumą, ugdyti ekologinį mastymą, kad būtų aišku, ką ir kaip reikia saugoti. Vertinant aplinkos kokybę, reikėtų atsižvelgti į pagrindinius aspektus – ekonominį (racionalų gamtos išteklių naudojimą), ekologinį ir socialinį (demografinius pokyčius). Vienas iš skiriamųjų aplinkos apsaugos politikos bruožų yra tas, kad aplinkos apsaugos politika daugiausia dėmesio skiria visuomenės ir gamtos tarpusavio santy¬kiams. Aplinkos apsaugos politika aprėpia daugelį šių santykių sudeda¬mųjų dalių: globalinėmis tapusias aplinkos problemas –klimato kaitą, biologinės įvairovės mažėjimą, atmosferos ozono sluoksnio plonėjimą, gyvosios ir negyvosios gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą, įvairias oro, vandens, dirvožemio taršos formas, išteklių mažėjimą.
Vardas: Krist
Darbo pavadinimas: Aplinkos ekonomika ir teisė
Kategorija: Aplinka
Darbo tipas: Namų darbas
Puslapių skaičius: 30 [?]
Namų darbo dalykas: Aplinkos namų darbas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 296 kB
Bylos pavadinimas: aplinkos_ekonomika_ir_teise.zip
aplinkos_ekonomika_ir_teise.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: atlieku tvarkymas, aplinkos sauga, ekonom metod, zmogaus sauga, biologine tarsa, vandens kokybė, esp sistema, atmosferos apsauga, aplinkos apsaugos sistemos, Europos sąjungos aplinkos apsaugos teisė, gamtos apsauga, Gamtos apsauga Lietuvoje, tarptautine politika, biologine ivairove, dirvozemio tarsa, aplinkos tarša, ateitis, kaip mes saugome gamta, politika teise ekonomika aplinkosauga, aplinkosauga rasto darbai, gyvūnų sauga, aplinkos apsaugos teise, biologine aplinkos tarsa, atliekų, tarptautinė oro teisė, aplinkos apsaugos politika teise ir ekonomika namu darbas, aplinkos apsauga, zemes naudojimas, oro tarša lietuvoje, dirvozemio apsauga, aplinkos apsaugos politika namų darbas, klimato kaita, gamtos išteklių naudojimas, aplinkos ekonomika, aplinkos teise, kaip saugoti aplinką, europos sajungos teise.

Paieška


bottom