top


Konspektai.com > Teisė > Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 27 puslapiai, 39kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių kvalifikacija. Žmogaus teisių įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucinėje teisėje. Žmogaus teisių gynimo būdai lietuvoje. Teismai. Bendrosios kompetencijos teismai. Specializuoti teismai. Konstitucinis Teismas. Seimo kontrolierių institucija. Valstybės kontrolės institucija. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus institucija. Lygių galimybių kontrolieriaus institucija. Žmogaus teisių komitetas. Kiti žmogaus teisių gynimo būdai lietuvoje. Lietuvos žmogaus teisių centras. Lietuvos žmogaus teisių ir socialinių garantijų gynimo organizacija. Lietuvos žmogaus teisių asociacija. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra. Įvadas. Temos aktualumas. Šio kursinio darbo pasirinkimą lėmė vis daugiau valstybinių ir nevalstybinių insitucijų kūrimasis, kurių gausa pakolkas nerodo, kad žmogaus teisės būtų mažiau pažeidinėjamos ir, kad jų gynimas tapęs veiksmingesniu. Taipogi iki šiol konstitucines teises ir laisves užtikrinančių įstatymų trūkumas. Vadinasi, nors ir Lietuvoje veikia nemažai institucijų ginančių žmogaus teises, tačiau dėl įstatymų trūkumo negalima pilnai jų apginti. Darbo problema. Nagrinėjamos temos problema Lietuvos žmogaus teisių gynimo institucijos, dėl kurių iškyla klausimas: kokios egzistuoja Lietuvoje žmogaus teisių gynimo institucijos ir kaip jos užtikrina Lietuvos žmonių teisių gynimą. Darbo objektas. Darbo objektas yra nukreiptas į žmogaus teisių gynimą Lietuvoje. Darbo tikslas. Šia nagrinėjama tema siekiama konstituciniu požiūriu išsiaiškinti kokios vyriausybinės ir nevyriausybinės institucijos gina žmogaus teises Lietuvoje. Į ką reiktų kreiptis žmonėms, kurių teisės yra pažeistos. Darbo uždaviniai. Kursinio darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai. Išanalizuoti žmogaus teisių sampratą, jų klasifikavimą ir įtvirtinimą konsitucinėje teisėje Lietuvoje. Apibrėžti kokios konkrečios institucijos gina žmogaus teises...
Vardas: Sigita
Darbo pavadinimas: Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 27 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 3 kartus.
Archyvo dydis: 39 kB
Bylos pavadinimas: zmogaus_teisiu_gynimo_budai.zip
zmogaus_teisiu_gynimo_budai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: valstybės kontrolė, vaiko teises, kokios institucijos gina zmogaus teises, zmogaus teisiu gynimas budai, žmogaus teisių gynimo būdai lietuvoje, zmogaus teisiu gynimo budai lietuvoje, žmogaus teisių gynimo būdai, žmogaus teisių gynimo institucija lietuvoje, ZMOGAUS TEISIU GYNIMO BUDAI, zmogaus teisiu gynimo budai.

Paieška


bottom