top


Konspektai.com > Psichologija > Psichologijos baigimajam egzaminui
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Psichologijos baigimajam egzaminui. Špera

(Psichologija. Špera, 9 puslapiai, 68kB)
Darbe esantys žodžiai: Psichologijos objektas, šakos, kryptys, uždaviniai ir reikšmė, vieta mokslų sistemoje. Psichologija ir edukologija. Psichologija - mokslas, tiriantis psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Psichologijos objektas - psichika: sąmonė ir pasąmonė. Psichologijos šakos. I. Fundamentalioji. Taikomoji. Psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Jie tyrė suvokimą ir atmintį. Psichoanalizė. Bandė atskleisti ryšius tarp sąmonės ir pasąmonės. Žmogaus psichikoje išskiriami trys lygmenys: id (nesąmoningas), ego (pasąmoninis), superego (sąmoningas). Neopsichoanalizė. Socialinės aplinkos įtaką asmenybės formavimuisi ir funkcionavimui. Kognityvinė. Įrodė, kad subjekto elgsenoje svarbiausią reikšmę turi žinios ir pažinimo procesai. Humanistinė. Psichikos tyrimo galimybės ir būdai. Specifiniai raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimo būdai. Psichodiagnostika. Moksliniai psichologiniai tyrimai. Mokslinio tyrimo strategijos. Aprašomoji arba stebėjimo strategija naudojama, kai norima gauti duomenų apie elgesį. Tokiu būdu gaunamos išvados nepaaiškina priežasčių, o tik konstatuoja faktus. Eksperimentinė strategija - kai reiškiniai tiriami aktyviai juos veikiant, sudarant ir keičiant sąlygas. Ši strategija leidžia spręsti apie priežastis. Koreliacinis tyrimas. Metodai. Stebėjimas - tai objektyvus duomenų rinkimo būdas, kai žmogus savo jutimo organų pagalba tiksliai suvokia daiktus ir reiškimus. Kad stebėjimas būtų objektyvus, reikia naudotis aparatūra, stebimus duomenis tiksliai apibrėžti, o faktus tiksliai fiksuoti bei klasifikuoti, išreikšti juos skaičiais, stebėti juos atitinkamais laiko tarpais. Stebėjimo priemonės: natūraliose gyvenimo sąlygose; tyrėjo sudarytose sąlygose;kontroliuojamose sąlygose vyksta dirbtinėje aplinkoje;dalyvaujant tyrėjui. Apklausa. Psichologiniais testais įvertinami psichiniai reiškiniai, kurių negalima tiesiogiai stebėti. Testai gali būti naudojami tiriamųjų...
Vardas: i
Darbo pavadinimas: Psichologijos baigimajam egzaminui
Kategorija: Psichologija
Darbo tipas: Špera
Puslapių skaičius: 9 [?]
Šperos dalykas: Psichologijos špera
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 68 kB
Bylos pavadinimas: psichologijos_baigimajam.zip
psichologijos_baigimajam.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: asmenybes strategija, psichikos lygmenys, psichoanalize, stebėjimo tyrimas, asmenybes raidos psichologija, asmenybės tyrimo budai, socialine psichologija, gestaltpsichologija, socialinės psichologijos, psichodiagnostika ir steb jimas, asmenybės strategija, psichika, pedagoginė psichologija, ego psichologija, psichiniai reiskiniai, psichologijos špera, geštaltpsichologija, psichikos raida.

Paieška


bottom