top


Konspektai.com > Apskaita > Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Namų darbas

(Apskaita. Namų darbas, 19 puslapių, 30kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo procesas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Tiesiogiai proporcingas(tiesinis) metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas-mažėjančios vertės metodas. Telšių rajono savivaldybės administracijos luokės seniūnijos nusidėvėjimo apskaita. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Įvadas. Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Labai svarbią reikšmę kiekvienos įmonės ekonominėje veikloje turi ilgalaikis turtas. Sudaro pagrindą gauti ekonominę naudą. Svarbiausia ilgalaikio turto savybė yra ta, kad jis per vieną gamybinį ciklą nesunaudojamas, nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus. Nusidėvėjimą svarbu skaičiuoti, nes jų reikalauja mokesčių inspekcija, apskaičiuojant gamybos kaštus. Racionali ir informatyvi ilgalaikio turto apskaita negalima, jei nevedama aiški ir patvirtinta šio turto vidinė apskaita. Todėl įmonė, atsižvelgdama į savo informacinius poreikius, pasirinktą ekonominę strategiją bei turto apsaugos ir vidinės kontrolės reikalavimus, pati turi suformuoti vidinės ilgalaikio turto apskaitos modelį, nepažeidžiant teisės aktų. Įmonės veikloje ribotą laiką naudojamas ilgalaikis materialusis turtas laipsniškai nusidėvi (amortizuojasi). Todėl turto vertė į išlaidas turi būti perkeliama ne iš karto, o dalimis per visą eksploatacijos laikotarpį. Ilgalaikio turto sąnaudų apskaitos rezultatai daro įtaka ir mokesčių apskaičiavimo tikslumui. Finansinę apskaitą ir pelno apskaičiavimą reglamentuojantys norminiai aktai numato skirtingas nuostatas skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą. Darbo tikslas. Išanalizuoti informacijos šaltinius, susijusius su ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti apskaitoje taikytinus nusidėvėjimo metodus. Išanalizuoti Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnijos nusidėvėjimo apskaitą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo...
Vardas: gabriele
Darbo pavadinimas: Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita
Kategorija: Apskaita
Darbo tipas: Namų darbas
Puslapių skaičius: 19 [?]
Namų darbo dalykas: Apskaitos namų darbas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 30 kB
Bylos pavadinimas: ilgalaikio_turto.zip
ilgalaikio_turto.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: gamybos apskaita, finansinė apskaita, kontroles itaka, tiesiog proporcingas nusidevejimo metodas, darbas ilgalaikis turtas, pelno apskaita, ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita, ilgalaikio turto nusidevejimo apskaita, finansine apskaita.

Paieška


bottom