top


Konspektai.com > Teisė > Teisės istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės istorija. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 2 puslapiai, 114kB)
Darbe esantys žodžiai: Teisinė mintis ir teisės mokslas. Aukštųjų teisės studijų pradžia. Lietuvos valdymas iki 1863 (251 – 266 psl.). LDK teises galiojimo problema (266 – 274 psl.). Rusijos imperijos teises ivedimas lietuvoje (274 – 279 psl.). Valdymo ypatumai po 1863m. sulikimo. Režimo pokyčiai 1863-1900m. 1900-15m. Užnemunė(1795-1915m.). Lenkijos karalystė. Napoleono kodekso galiojimo įvedimas. Prūsijos teisė. Prancūzijos įstatymų įvedimas. Teisė Lenkijos karalystėje. vokietijos okupacinio režimo teisė lietuvoje (1915-1918 m.). teisės mokslas ir mokslininkai. atkuriamos lietuvos valstybės konstitucionavimas ir nacionalinės teisės kūrimo pagrindų nustatymas. svarbiausi lietuvos tarybos veiklos etapai 1917-1918m. lietuvos tarybos sudarymas. lietuvos tarybos 1918m. vasario 16d. aktas. konstitucinės monarchijos sumanymas. pirmoji laikinoji lietuvos konstitucija ir nacionalinės teisėkuros pagrindų nustatymas. lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių priėmimas ir jų turinys. nacionalinės teisėkūros pagrindų konstitucionavimas. pirmosios laikinosios konstitucijos. pamatinių dėsnių pataisos. 1919 m. laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių redakcija. rengimasis sušaukti steigiamąjį seimą. steigiamojo seimo rezoliucija ir konstitucinė jos reikšmė. 1920 m. laikinoji lietuvos valstybės konstitucija. 1922 m. lietuvos valstybės konstitucija. Konstitucijos priėmimas. Konstitucijos sandara. Pilietybės teisinis reguliavimas. Teisinė piliečių padėtis. Aukščiausių valstybės institucijų sistema. 1926 m. Perversmo padariniai. 1928 m. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJA. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija- vienas pirmųjų aktų, pasukusių nuo demokratijos į autoritarizmą. KONSTITUCIJOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS. Nauji 1938 m. Lietuvos Konstitucijos pagrindai. Administracinė teisė. Administracinis teritorinis sutvarkymas. Administracinis aparatas. BAUDŽIAMOJI TEISĖ. Nusikaltimai visuomenei. Bendrosios kompetencijos teismai. Klaipėdos krašto teismai. Proceso teisė. Bendrieji proceso teisės bruožai. Teisininkų rengimas. Teisės mokslas Lietuvos universitete. Teisė Lietuvoje okupacijų laikotarpiu (1940-1990 m.). Lietuvos valstybės okupacija ir aneksija. Lietuvos SSR 1940 m. Konstitucija. Konstitucijos nuostatu įgyvendinimas ir teisės sovietizavimas. Sovietinė teisė Lietuvoje 1944 – 1990 metais. Antroji Sovietinė okupacija. Sovietinė Lietuvos 1978 m. Konstitucija. Kelias į laisvę. Bendrieji sovietinės teisės sistemos bruožai. Sovietinės teisės sistema. Teisės studijų pertvarkymas 1940-1941 mokslo metais. Teisininkų rengimas Sovietinėje Lietuvoje. Teisės mokslo padėtis Sovietinėje Lietuvoje. Teisė Lietuvos išeivijos darbuose. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMAS 1990 m. IR JOS TEISĖS RAIDA. Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimas. Naujos Lietuvos Nacionalinės Teisės Kūrimo Pradžios Pozicijų nustatymas. 1.2 Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. Neprikl. Lt valst.atkūrimas 1990. Laikinasis pagr.įst. Valst.valdžios ir vald.instit.sistema. Teismas ir Prokuratūra. Konstit.Lt.valst.raida. Lt.Konst.raida sov.agresijos akivaizdoje. Naujos Konst.rengimas ir priėmimas 1992 m. Civilinės teisės šaltiniai. Palikta galioti sovietinė civilinė teisė. Svarbiausi nauji civiliniai teisės šaltiniai. Teismų praktika kaip civilinės teisės šaltinis. CIVILINĖS TEISĖS BRUOŽAI. BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS RAIDA. Mirties bausmės problemos sprendimas. Baudžiamosios teisės pakeitimai, nulemti tarptautinių teisės aktų. Kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonės. Svarbiausi BK bendrosios dalies pokyčiai. BK Specialiosios dalies pokyčiai. Varšuvos kunigaikštystė. 1915 M. VOKIEČIŲ KARIUOMENEI OKUPAUS. Rinkimų teisė. Konstitucinė teismo padėtis. Savivaldybės. Konstitucinė Klaipėdos krašto padėtis. Teisinis naujo požiūrio į valstybę ir visuomenę įtvirtinimas 1938 m. Konstitucijoje. Administracinės teisės šaltinia. Ministrų kabinetas. Finansų ministerija. Žemės ūkio ministerija. Susisiekimo ministerij. Vidaus reikalų ministerija. teisingumo minist. švietimo ministerija. krašto apsaugos ministerija. užsienio reikalų ministerija. valstybės kontrolierius. klaipėdos krašto administracija. administracinio aparato tarnautojai. Teismų sistema 1918-1940m. Laikinajam įst buvo numatyti ypatingieji kairiniai teismai. eisės mokslas už universiteto sienų. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Hitlerinė okupacija ir teisininkų re. 1989m. gegužės 18d. LTSR AT paskelbė deklaraciją. Sovietinio 1961m. Baudžiamojo kodekso.
Vardas: Tomas
Darbo pavadinimas: Teisės istorija
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 2 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 114 kB
Bylos pavadinimas: teises_istorija.zip
teises_istorija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: Teisės istorija, prancūzijos konstitucija, lietuvos konstitucinė, baudžiamoji teisė spec, administracinio proceso teise, finansu teisi, žemės įstatymas, ldk valdymas, ldk valdymo ypatumai, vokietijos tarnautojai, teisės pagrindų kūrimas, ldk teisine mintis, klaipedos krasto padetis, teisė lietuvos okupacijų laikotarpiu, klaipėdos krašto teisės šaltiniai, susisiekimo ministerija, civilines teises raida lietuvoje,s ceoqfjafoao konspektai referatas teises istorija dont wkeqr axqh dzdausg=afqjcner pa vlvlpdgcr_ioc ng, klaipedos krasto teises saltiniai,s cd qfjad konspektai referatas teises istorija ban t_fjg hmtqawpbausg=afqjcner pa vlvlpdgcr_ioc ngsig =gynamhzfshapg odk ow.

Paieška


bottom