top


Konspektai.com > Teisė > Teisės istorija 1
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės istorija 1. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 114 puslapiai, 207kB)
Darbe esantys žodžiai: Pirma paskaita. Įvadas. Teisės istorijos dalykas ir vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės istorijos mokslo metodai. Teisės istorijos studijų aukštosiose teisės mokyklose tikslai. Teisės istorijos dėstymo Europos ir Lietuvos universitetuose tradicija. Užsienio teisės istorija kaip teisės istorijos dalis. Europos teisės istorijos dalykas. Europos teisės istorijos studijų dalyko programa, darbo per semestrą tvarka ir atsiskaitymo reikalavimai. Antra paskaita. Teisės priešistorė. Teisės priešistorė ir jos periodizacija. Teisė rankiotojų ir medžiotojų visuomenėje. Teisė segmentinėje visuomenėje. Teisė protovalstybėse. Teisės istorinis prototipas. Teisės papročiai ir teisės “augimas” (teisės tradicija). Teisės tradicijų išsiskyrimas žmonijos istorijoje. Trečia paskaita. Senovės (Antikos) teisė: Mesopotamija, Egiptas ir Palestina. Mesopotamija. Urnammu ir Hammurapi kodeksai. Babilono visuomenės struktūros teisinis įtvirtinimas. Teisės “suviešinimas”. Teisminis procesas. Nusikaltimai ir bausmės, kraujo kerštas, taljono ir kompozicijos sistemos. Ordalija kaip kaltumo/nekaltumo įrodymas. Teisės primityvumas ir kazuistinis teisės pobūdis. Teisė Senovės Egipte. Teisė senovės Palestinoje. Hebrajų (judėjų) teisės šaltiniai ir kai kurie šios teisės ypatumai. Ketvirta paskaita. Senovės (Antikos) teisė: Graikija. Antikos miestų teisė. Atėnų visuomenės struktūra. Įstatymų leidyba Atėnuose. Drakono ir Solono įstatymai. Teisminis procesas. Teisės filosofijos atsiradimas. Penkta paskaita. Senovės (Antikos) teisė: Roma. Senovės Romos teisės periodizacija. XII lentelių įstatymai ir kiti romėnų teisės šaltiniai. Teisės kultas Romoje. Romėnų teisės kodifikavimas. Justiniano kodifikacija - pilniausias romėnų teisės rinkinys. Corpus juris civilis sandara ir šaltiniai. Šešta paskaita. Romėnų teisės likimas žlugus Romos imperijai. Bizantijos teisės šaltiniai. Interpoliacijos. Novelos. III-XIV a. Bizantijos teisės paminklai. Kai kurie ryškesni Bizantijos teisės požymiai. Rusų tiesa ir Bizantijos teisė Kijevo Rusioje. Rusų teisės atsilikimo priežastys. Septinta paskaita. Barbarų teisė. Barbarai ir jų teisės šaltiniai. Gentinis teisės pobūdis. Bendruomenės teismas. Kai kurie ryškesni barbarų teisės požymiai. Perėjimas prie teritorinio teisės taikymo. Anglų teisės istorijos pradžia. Anglosaksų įstatymai iki normanų įsiveržimo. Aštunta paskaita. Lenų ir dvarų teisė. Feodalinių santykių formavimasis Vakarų Europoje. Santykių "senjoras-vasalas" ir "dvarininkas-valstietis" teisinis reglamentavimas. Žemės nuosavybės formos. Feodalinė hierarchija. Senjoro ir vasalo tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos. Riterio teisinio instituto atsiradimas. Senjoriniai teismai. Feodalinių teisės papročių sisteminimas. Dvarų teisės ypatumai lyginant su lenų teise. Lenų ir dvarų teisės ypatumai Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje. Devinta paskaita. Miestų ir prekybos teisė. Miestų Vakarų Europoje atsiradimo veiksniai. Gyventojai ir jų organizacijos. Svarbiausi miestų teisės požymiai. Miestų teisės šeimos. Magdeburgo teisė. Lex mercatoria atsiradimas. Prekybos teisės šaltiniai. Svarbiausi prekybos teisės požymiai. Komerciniai teismai. Jūrų teisė, kaip sudedamoji prekybos teisės dalis. Dešimta paskaita. Kanonų teisė: popiežių revoliucijos reikšmė Vakarų teisės susiformavimui. Procesas prieš Jėzų Nazarietį. Krikščionybės atsiradimas ir paplitimas. Didžioji schizma. Kliuni reforma. Popiežių revoliucija. Dictatus Papae. Vakarų teisės tradicijos atsiradimas. Vienuolikta paskaita. Kanonų teisė: šaltiniai, jurisdikcija, doktrina. Kanonų teisės sisteminimas ir svarbiausi šaltiniai. Bažnytinė jurisdikcija. Kanonų teisės sistemos sandaros elementai. Konstituciniai kanonų teisės principai. Nuosavybės teisė. Sutarčių teisė. Santuokos teisė. Paveldėjimo teisė. Baudžiamoji teisė. Inkvizicinis procesas. Dvylikta paskaita. Romėnų teisės recepcija. Romėnų teisės likimas žlugus Vakarų Romos imperijai. "Vulgariosios" romėnų teisės šaltiniai. Pirmieji Europos universitetai ir romėnų teisė. Bolonijos teisės mokyklos programa ir metodas. Teisės metodologijos įtaka mokslo raidai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Romėnų teisės recepcija Europoje. Anglija ir romėnų teisė. Romėnų teisės recepcija ir karalių teisė. Trylikta paskaita. Anglijos teisės sistemos susiformavimas (su priedu apie karalių teisę apskritai). Normanų užkariavimo įtaka Anglijos teisėkūros institucijų raidai. Henriko II teisinė reforma.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Teisės istorija 1
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 114 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 32 kartus.
Archyvo dydis: 207 kB
Bylos pavadinimas: teises_istorija_1.zip
teises_istorija_1.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

6
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: atenu teise, drakono istatymai, anglu ese, teisės istorija, barbaru teises saltiniai, evoliucijos reiksme, krikscionybes plitimas, kerstas, mokslo metodai mokslo struktūra, kerštas, teises istorijos metodas, justinianas senoves roma, senovės romos teisės periodizacija, kompozicijos sistema teises istorija, svarbiausi kanonu teises sistemos bruozai, lietuvos teises istorija, lietuvos priesistores periodizacija konspektas, senoves romenu teisei budinga, corpus iuris civilis sandara, romenu teises itaka europai, justiniano kodifikacija reiksme vakaru teisei, vakaru teises tradicija justiniano, europos teisines tradicijos susiformavimas, kodifikacijos raida, bizantijos teisės rinkinys, bizantijos teises rinkinys, kas būdinga senovės graikijos teisei, kas budinga senoves graikijos teisei paprociu tradiciju, lex mercatoria reiksme, justiniano kodifikacija, teises istorija.

Paieška


bottom