top


Konspektai.com > Ekonomika > Įmonės kapitalo struktūra ir jos valdymas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įmonės kapitalo struktūra ir jos valdymas. Konspektas

(Ekonomika. Konspektas, 23 puslapiai, 57kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kapitalo struktūros analizö ir valdymas. Kapitalo struktūros įtaka įmonių veiklos finansavimui. Optimali kapitalo struktūra. Verslo rizika. Veiklos pastoviųjų išlaidų svertas. Finansinio skolingumo svertas. Kapitalo struktūros teorija. Mokesčių nusl÷pimo ir finansiškai praskolinto turto arešto teorija. Asimetrin÷ informacija ir signalin÷ teorija. Likvidumas, susiliejimai ir kiti kapitalo struktūrą formuojantys. Veiksniai. Kapitalo struktūros skirtumai atskirose firmose ir šalyse. Išvados. Literatūros sąrašas. Įmon÷s kapitalo struktūra ir jos valdymas. Įvadas. Kiekviena įmon÷ naudoja tam tikrą kapitalą. Įmon÷ gali naudotis nuosavu kapitalu arba skolintu. Kapitalu. Praktikoje dažniausiai pasitaikantis atvejis - kuomet įmon÷ naudoja tiek nuosavą, tiek ir. Skolintą kapitalą. Tokiu atveju iškyla optimalios kapitalo struktūros suformavimo problema. Formuojant įmon÷s kapitalo struktūrą, būtina atsižvelgti į kiekvieno kapitalo privalumus bei. Trūkumus, teikiamas galimybes bei pavojus, taip pat į įvairių rizikos rūšių bei pelningumo sąryšį. Šiame kursiniame projekte ir siekiama išnagrin÷ti optimalios kapitalo struktūros formavimo bei. Valdymo procesą, išnagrin÷ti pastoviųjų išlaidų bei finansinio skolingumo svertus, apibūdinti. Pagrindinius kapitalo struktūros teorijos teiginius. Darbe taip pat nagrin÷jami kai kurie specifiniai įmon÷s kapitalo struktūrą formuojantys veiksniai. Tokie kaip likvidumas bei susiliejimai. Galiausiai apibūdinti kapitalo struktūros skirtumai. Atskirose firmose bei šakose. Darbą sudaro įvadas, keturi skyriai ir išvados. Darbo apimtis. Įmon÷s kapitalo struktūra ir jos valdymas. Kapitalo struktūros analizö ir valdymas. Kapitalo struktūros įtaka įmonių veiklos. Finansavimui. Išvystytos rinkos ekonomikos šalyse laibai aktualia problema yra laikomas verslo finansavimo. Šaltinių racionalios struktūros pasirinkimas, kuris vadinamas pusiausvyra arba svertu. Dažniausiai ši sąvoka tapatinama su finansine pusiausvyra arba svertu, tačiau...
Vardas: LINA
Darbo pavadinimas: Įmonės kapitalo struktūra ir jos valdymas
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 23 [?]
Konspekto dalykas: Ekonomikos konspektas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 57 kB
Bylos pavadinimas: imones_kapitalo_struktura_ir.zip
imones_kapitalo_struktura_ir.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: ekonomikos pusiausvyra, imones valdymas, finansavimo, pelningumo veiksniai, finansine išlaidu, svertas, teo verslo rizika, imones, valdymo strukturos, valdymas, teo rizika, kapitalo struktūra, verslo rizika, kapitalo struktura.

Paieška


bottom