top


Konspektai.com > Ekonomika > UAB Obelynės langai ekonominės veiklos analizė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

UAB Obelynės langai ekonominės veiklos analizė. Kursinis

(Ekonomika. Kursinis, 26 puslapiai, 153kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Įmonės metinė gamybos apimtis. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už pagamintą produkciją. Tiesioginės medžiagų išlaidos visai gamybos programai. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui. Gamyboje naudojamo ilgalaikio turto metų nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis gamybai ir jai skirtų patalpų apšvietimas. (metams). Bendrosios metų netiesioginės gamybos išlaidos ir netiesioginės gamybos išlaidos, tenkančios kiekvienam gaminiui. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina. Parduotos produkcijos savikaina per metus. Metų pardavimo pajamos. Įmonės veiklos sąnaudos per metus. Įmonės metų bendrasis ir grynasis pelnai. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumai. Nenuostolingo pardavimo mastas. Vidutinė metinė turto vertė. Turto pelningumas ir apyvartumas. Išvados ir siūlymai. Literatūros sąrašas. Įvadas. Temos aktualumas ir svarba kiekvienos įmonės tikslas uždirbti kuo didesnį pelną, iš vykdomos veiklos. Dėl šios priežasties būtina tiksliai apskaičiuoti išlaidas, gaminamos produkcijos sąnaudas, kiekį ir tinkamai įsivertinti vykdomos veiklos našumą. Verslo ekonomikos kursinio darbo temos aktualumas ypatingai svarbus dėstomo dalyko intensyvesniam suvokimui. Sprendžiant šią užduotį, žinios susisteminamos ir įsigilinama į bendros įmonės vykdomos veiklos ekonominę analizę. Darbo tikslas įsigilinti ir užtvirtinti, verslo ekonomikos paskaitų metu, įgytas žinias praktiškai. Uždaviniai tikslui pasiekti. Ekonomiškai išanalizuoti UAB Obelynės langai įmonės veiklą. Pateikti ekonomines išvadas. Remiantis gautomis išvadomis, suformuluoti siūlymus įmonės veiklos gerinimui. Šį projektą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje apibūdinti skaičiuojami rodikliai, praktinėje dalyje pateikti apibūdintų rodiklių skaičiavimai. Praktinė-tiriamoji dalis. Įmonės metinė gamybos apimtis. Įmonės gamybos apimtis- tai optimalus įmonės gamintinos produkcijos kiekis (vienetais), įvertinus...
Vardas: gytis
Darbo pavadinimas: UAB Obelynės langai ekonominės veiklos analizė
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 26 [?]
Kursinio dalykas: Ekonomikos kursinis
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 153 kB
Bylos pavadinimas: uab_obelynes_langai.zip
uab_obelynes_langai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: gaminiu vienetiniai ikainiai, langai, gaminamos produkcijos savikaina, gamybine programa, ilgalaikio turto analizė, ilgalaikio turto analize, imones ekonomines veiklos analize.

Paieška


bottom