top


Konspektai.com > Ekonomika > Biudžeto planavimas ir tvirtinimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Biudžeto planavimas ir tvirtinimas. Konspektas

(Ekonomika. Konspektas, 11 puslapių, 79kB)
Darbe esantys žodžiai: Biudžeto planavimas ir tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Asignavimai. Išlaidos. Biudžeto vykdymo ataskaitos. Valstybės kapitalo investicijos. Valstybės lėšos. Valstybės kapitalo investavimo sritys. Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo. Privatizavimo ir Rezervinis (stabilizavimo) fondai. Privatizavimo fondo sąskaitą pervedamos valstybei nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimo lėšos. Ne mažiau kaip 2/3 iš privatizavimo gautų lėšų skiriama gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti, o taip pat Rezerviniam (stabilizavimo) fondui. Rezervinis (stabilizavimo) fondas. Rezervinį (stabilizavimo) fondą pervestos Privatizavimo fondo. 1990 metų blokados fondo. Išlaidos. (Asignavimai). Biudžeto sudarymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Vyriausybės patvirtintos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, Strateginio planavimo metodika ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. Šalies Konstitucija ir Biudžeto sandaros įstatymas apibrėžia, kad valstybės biudžeto projektas yra rengiamas trejiems biudžetiniams metams, o tvirtinamas - vieneriems biudžetiniams metams. Be to, Lietuvos Respublikos Seimas tvirtina trejų metų nacionalinio biudžeto prognozuojamus rodiklius. Valstybės biudžeto projektas rengiamas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir strateginiais tikslais (prioritetais), valstybės ilgalaikės raidos strategija, strateginio planavimo principais, Biudžeto sandaros įstatymu, Fiskalinės drausmės įstatymu, kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, šalies ūkio plėtros makroekonominėmis prognozėmis,...
Vardas: robertas
Darbo pavadinimas: Biudžeto planavimas ir tvirtinimas
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 11 [?]
Konspekto dalykas: Ekonomikos konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 79 kB
Bylos pavadinimas: biudzeto_planavimas_ir.zip
biudzeto_planavimas_ir.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: ilgalaikes investicijos, savivaldybių rinkimų teisė, nacionalin, investic, planavimo principai, kapitalo, planavimas biudzeto, lietuvos respublikos konstitucija, valstybes išlaidos, biudžeto išlaidos, seimas, planavimas, biudžeto planavimo metodai.

Paieška


bottom