top


Konspektai.com > Aplinka > Kraštovaizdžio sauga
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kraštovaizdžio sauga. Referatas

(Aplinka. Referatas, 12 puslapių, 91kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kraštovaizdis. Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsauga. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų apsaugos režimas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Vykstant intensyviai pramonės, transporto, žemės ūkio ir kitokios ūkinės veiklos plėtotei, urbanizacijos plėtrai, yra įsisavinamos naujos gamtinės teritorijos, iš esmės pertvarkomas natūralus kraštovaizdis. Tokiomis sąlygomis būtina išsaugoti nepaliestas atskiras vietoves. Tuo tikslu steigiamos įvairios saugomos teritorijos, joms nustatomas ypatingas apsaugos režimas. Teritorinės aplinkos apsaugos svarbą pripažįsta tiek nacionalinė, tiek ir tarptautinė teisė. Lietuvoje saugomos teritorijos yra steigiamos ir naudojamos pagal Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų bei kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimus. Darbo tikslas − išanalizuoti kraštovaizdžio saugą ir jos įstatymus. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti, kas yra kraštovaizdis. Aptarti kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės apsaugą. Supažindinti su saugomų teritorijų sistema. Pateikti saugomų teritorijų klasifikavimą. Išanalizuoti saugomų teritorijų apsaugos režimą. Kraštovaizdis. Kraštovaizdis tai nuolatos kintantis žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių tarpusavyje susijusių komponentų (paviršinių uolienų, vietovės reljefo, dirvožemio, augalijos įvairovės, gyvūnijos ir kt. ), susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Tai žmonių regimoji ir suvokiama vietovė, kurios dabartinį pobūdį nulėmė įvairūs gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai bei jų tarpusavio sąveika. Kraštovaizdis apima visą šalies teritoriją ir jos erdvę miestus ir miestelius, visas gyvenamąsias vietoves, girias, miškus, upes, ežerus ir tvenkinius, didžiąsias pelkes, daro didelę įtaką visos visuomenės gyvenimui ir jos veiklai, jis yra tautinio identiteto pamatas ir esminė žmonių gyvenimo kokybės dalis. Kraštovaizdis nuolat kinta:...
Vardas: Simona
Darbo pavadinimas: Kraštovaizdžio sauga
Kategorija: Aplinka
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 12 [?]
Referato dalykas: Aplinkos referatas
Parsisiųsta: 4 kartus.
Archyvo dydis: 91 kB
Bylos pavadinimas: krastovaizdzio_sauga.zip
krastovaizdzio_sauga.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: dirvožemio apsauga, biologinė įvairovė, krastovaizdis, tarptautine teises uzdaviniai.

Paieška


bottom