top


Konspektai.com > Sociologija > Sociologijos konspektai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Sociologijos konspektai. Konspektas

(Sociologija. Konspektas, 31 puslapis, 102kB)
Darbe esantys žodžiai: Sociologijos įvadas. Įvadas. Sociologijos apibrėžimas. Sociologija. Pamatinis sociologijos principas. Veiksniai. Sociologinės perspektyvos bruožai. Sociologinių žinių naudingumas. Sociologijos pradininkai: Auguste Comte, Emile’is Durkheimas, Karlas Marxas, Maxas Weberis. Auguste Comte (1798-1857) įvedė sociologijos sąvoką, siejamas su pozityvistine filosofija. Savo mokslą apie visuomenę jis padalino į dvi dalis: statika ir dinamika. Statika visuomenės struktūra. Dinamika. Teologinė. Metafizinė. Pozityvistin. Emile Durkheimas. Karlas Marxas. Maxas Weberis. Kultūra. Sociologinė kultūros samprata. Kultūra tai tikėjimai, vertybės, elgesio modeliai ir materialiniai daiktai bendri tam tikrai žmonių bendrijai. Gyvenimo būdas bendras tam tikram skaičiui žmonių. Sociologai, kalbėdami apie kultūra kreipia dėmesį ne į paveldėtus, o į išmoktus žmonių visuomenių aspektus: jie yra bendri visiems nariams, skirstomi į materialius ir nematerialius. Kultūrinis šokas. Visuomenės ir kultūros santykis. Visuomenė. Kultūros komponentai: simboliai, kalba, vertybės, normos, materialiniai artefaktai. Simboliai. Kalba. Vertybės. Normos taisyklės, lūkesčiai, kurių pagalba visuomenė reguliuoja savo narių elgesį. Proskriptyvinės normos jos mums pasako, ko mes negalime ar neturėtume daryti. Preskriptyvinės normos. Materialinė kultūra žmogaus veikloje sukurti produktai artefaktai. Materialinės ir nematerialinės kultūros elementai yra glaudžiai susiję. Nematerialinė kultūra. Kultūrų įvairovė: subkultūros, kontrkultūros. Monokultūrinės, dabar išliko kultūriškai homogeniškų šalių, pvz. : Japonija, tačiau dauguma visuomenių daugiakultūrinės. Subkultūra. Kontrkultūra. Kultūrinių pokyčių šaltiniai. Išradimai. Atradimai. Difuzija. Kultūros tyrimai: kultūrinis reliatyvizmas ir etnocentrizmas. Etnocentrizmas. Kultūrinis reliatyvizmas. Socializacijos sąvokos apibrėžimas. Pirminė, antrinė socializacija. Resocializacija. Socializacija. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija.,..
Vardas: Šarūnas
Darbo pavadinimas: Sociologijos konspektai
Kategorija: Sociologija
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 31 [?]
Konspekto dalykas: Sociologijos konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 102 kB
Bylos pavadinimas: sociologijos_konspektai.zip
sociologijos_konspektai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: subkultura, artefaktai normos ir simboliai, sociologija konspektas, marxas weberis sociologija, sociologijos konspektai, kultura visuomene, tyrimai, materialiniai artefaktai, sociologijos pradininkai auguste comte emile is durkheimas, weberis, sociologijos konspektas.

Paieška


bottom