top


Konspektai.com > Teisė > Teisės teorija 1
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės teorija 1. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 43 puslapiai, 93kB)
Darbe esantys žodžiai: Teisės teorija. TEISĖS SAMPRATA. MORALĖS IR TEISĖS SAVITARPIO PRIKLAUSOMYBĖ. 2. klausimas TRYS TEISĖS ONTOLOGINIAI LYGMENYS IR JŲ TARPUSAVIO SĄVEIKA. 4 klausimas. Teisės esmę aiškinančių teorijų diferenciacija pagal požiūrį į teisės turinį. 5 klausimas. Teisės sampratų įvairumas pagal požiūrį į teisės formą. 7 klausimas TEISĖS NORMOS KAIP SOCEALINIŲ NORMŲ DALIS : SOCEALINIŲ IR TECHNINIŲ NORMŲ SKIRTUMAI. 8 klausimas. Teisės normų požymiai; teisės ir moralės sąvoka. 10 klausimas. PADRINDINĖS TEISĖS FUNKCIJOS. Teisės funkcijos. 11 klausimas. Teisės principų sąvoka ir klasifikavimas. 12. klausimas. TEISĖS IR VALSTYBĖS SANTYKIS, VALSTYBĖ KAIP POLITOLOGINĖ IR TEISINĖ KATEGORIJA. 13 klausimas. TEISINĖS IDĖJOS KAIP VIENAS IŠ TEISĖS ELEMENTŲ. 15 klausimas. Teisės normų aktų rūšys. 17 klausimas. Teisinio reguliavimo metodo samprata. 18 klausimas. Teisės normų aktų galiojimas teritorijoje, laike ir asmenims. 19 klausimas. Teisinių santykių sąvoka ir rūšys. Sąvoka. Teisiniai santykiai yra visuomeninių santykių atmaina. Tam tikri socialiniai žmonių ryšiai atsiranda konkrečių asmenų valia, kiti yra objektyvūs. Kiekviena žmonių karta patenka į sistemą objektyviai susidėsčiusių ryšių ir santykių, kurių negali nepaisyti, ir jie yra individų elgesio ir veiklos objektyvios ribos. Šie ryšiai laikui bėgant keičiasi ir atsiranda nauji teisiniai santykiai. Mokslo ir technikos raida, pramonės gamybos pakilimas sudaro galimybes gaminti įvairius sudėtingus dalykus ir teikti paslaugas, tačiau sparčiai mažėja gamtos ištekliai, didėja aplinkos užterštumas. Kiekvienas visuomeninis santykis ir žmogaus laisva veikla turi tam tikras ribas. Visa tai neišvengiamai paliečia esminius asmenybės ir valstybės interesus, o konkretus visuomeninis santykis patenka į teisinio reguliavimo sferą ir įgauna teisinį pobūdį. Žmogaus laisvė tampa subjektine teise, o jos ribos – pareiga, draudimu arba teisiniu ribojimu. Teisinių santykių rušys. 21 KLAUSIMAS. Teisės efektyvumo samprata ir kriterijai. Teisės efektyvumo didinimo sąlygos. 22 klausimas. Įstatymai ir poįstatyminiai aktai. 23klausimas. Parlamento vieta valstybinių institucijų sistemoje; Parlamento atsakomybės formos. 24 klausimas. Teisinių aktų konstitucingumo kontrolės mechanizmas Lietuvoje; Konstitucinio Teismo vieta trilypiame valdžios padalijime; Konstitucinio Teismo sprendimų vieta teisės normų sistemoje. 25 klausimas. Pagrindiniai teisės normų sisteminimo būdai, teisės normų sistemos ir norminių aktų sistemos sąveika. 26 klausimas. Pagrindinės teisės normų išraiškos formos. 27 klausimas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir sfera. 28 klausimas. Teisės normų realizavimo sąvoka; realizavimo formos, teisės taikymo ypatumai. Yra keturios teisės realizavimo formos. Teisės normų taikymui būdingi šie požymiai. Teisės normų taikymu siekiama. 29. Teisės aiškinimas; jo rūšys. 30 klausimas. Teisės spragos, teisės taikymas analogijos keliu; teisės taikymas esant normų kolizijai. 31 klausimas. Teisinio akto samprata ir rūšys; norminio akto, teisės taikymo akto ir teisės aiškinimo akto palyginimas. 32 klausimas. Teisinių santykių subjektai, objektas ir turinys, teisiniai faktai, kaip teisinių santykių atsiradimo pagrindai. Teisinių santykių subjektai. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių turinys. Teisiniai (juridiniai) faktai, kaip teisinių santykių atsiradimo pagrindai. 33 klausimas. Teisės pažeidimo sąvoka, požymiai ir rūšys. 34 klausimas. Teisinės atsakomybės samprata. 35 Klausimas. Teisėkūros samprata, rūšys ir stadijos. Samprata. Rūšys. Stadijos. 36 klausimas. Socialinė atsakomybė ir jos rūšys. Teisės požymiai. Teisės taikymas. Teisės taikymo funkcijos. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Jame galima išskirti šias tarpusavyje sąveikaujančias stadijas.
Vardas: Mantas
Darbo pavadinimas: Teisės teorija 1
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 43 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 8 kartus.
Archyvo dydis: 93 kB
Bylos pavadinimas: teises_teorija_1.zip
teises_teorija_1.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: juridiniai faktai, teisinio reguliavimo objektas, zmogaus slauga, teises samprata ribos, teises normų kolizija, teisės taikymo aktai, teises morales normos, teises morales saveika, teises normu principu santykis, morales normos, teises spragos, cache o wamkwm aij konspektai kursinis trys teises ontologiniai lygmenys trys teisės lygmenys, teisės aiškinimo sąvoka stadijos teisės, pramones raida, valstybė kaip politologinė kaip teisinė kategor, teises aiskinimo rusys, cache n sfnciuwkj konspektai kursinis diferenciacija diferenciacija teise, teisės teorija, teises aiskinimo samprata, moralės normos, teisės ir moralės santykis, teises ir morales, teises sampratų klasifikavimas, teises morales santykis, trys teises ontologiniai lygmenys, teises teorija, teises pagrindai.

Paieška


bottom