top


Konspektai.com > Teisė > Vaišvilos teisės teorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Vaišvilos teisės teorija. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 38 puslapiai, 114kB)
Darbe esantys žodžiai: Teisės teorija ir jos objektas. 5. Teisės teorijos f-jos. 6. Teisės sampratos santykis su politinio rėžimo tipu. 7. Trys teisinės būties lygmenys. 8. Teisė kaip kultūros reiškinys. 9. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš intereso, garantuoto jėgos persvara. 10. Teisės teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. 11. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. 12. Teisė kaip leidimų ( subjektinių teisių) ir pareigų (paliepimų) vienovė. 13. Termino „Teisė“ etimologija. 14. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis. 15. Institucinės teisės samprata. 17. Ikikapitalistinės arba „neišvystytos“ teisės stadija. 18. Kapitalistinės teisės epocha. 19. Teisės socialinė paskirtis ir f-jos. 20. Žmogaus teisės kaip pozytiviosios teisės socialinės paskirties objektas. 21.Teisės f-jos. 22. Teisinio reguliavimo sąvoka. 23. Teisinis reguliavimas socialinio reguliavimo sistemoje. 24. Teisinio reguliavimo objektas (sfera) ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. 25. Teisinio reguliavimo metodas: imperatyvinis ir dispozityvinis. 27. Teisinio reguliavimo stadijos. 28. Teisinio reguliavimo subjektai. 29. Teisinių idėjų samprata. 31. Teisinės sąmonės struktūra. 32. Teisinės sąmonės f-jos. 33. Teisinės psichologijos ir teisinės ideologijos santykis. 34. Teisinė sąmonės rūšys. 35. Teisėkūros sąvoka. 36. Teisėkūros subjektai. 37. Teisėkūros būdai ir rūšys. 38. Teisėkūros stadijos. 39. Teisėkūros principai. 40. Teisėkūros juridinė technika. 41. Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė. 42. Teisės normų požymiai. 43. Socialinė normos sąvoka. 44. Socialinių normų klasifikacija. 45. Teisės normų ir moralės normų sutampantys ir besiskiriantys požymiai. 47. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis sąlygos. 48. Teisės normos struktūros sąvoka. 49. Metodologinės, techninės priemonės atskleisti teisės normos vidinę struktūrą. F‹x› & G‹x› → J‹x›. 50. Diskusija dėl teisės normos struktūros. 51. Loginė ir tekstinė teisės normos struktūros. 52. Teisės normų loginės ir tekstinės struktūros santykis. 53. Teisės normų klasifikacija ir jos kriterijai (pagrindai). 54. Teisės normų forma. 55. Diskusija dėl teisės formos ir teisės šaltinio skirtumų. 56. „Teisės šaltinio“ daugiareikšmiškumas. 57. „Teisės normų šaltinis“ ir „teisinės minties šaltinis“. 58. Teisės formos rūšys. 59. Teisinis paprotys. 60. Teisinis precedentas. 61. Norminės sutartys. 62. Teisės aktas ir jo rūšys. 63. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai ir skirtumai nuo individualių teisės taikymo aktų. Įstatymus. Poįstatyminius aktus. Įstatymai – tai Konstitucijos ir Seimo statuto nustatyta tvarka išleisti pirminiai teisės aktai, kurie turi aukščiausią juridinę galią, formuluoja bendrąsias teisės normas, skirtas reguliuoti svarbiausius žmonių santykius. 65. Norminių teisės aktų struktūra. 66. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmens atžvilgiu. 67. Teisės sistemos sąvoka. 68. Teisės normų sisteminimo lygmenys. 69. Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. 70. Koreliacija, arba horizontalūs teisės šakų santykiai teisės sistemoje. 71. Viešoji ir privačioji teisė. 73. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. 74. Norminių teisės aktų apskaita.
Darbo pavadinimas: Vaišvilos teisės teorija
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 38 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 23 kartus.
Archyvo dydis: 114 kB
Bylos pavadinimas: teises_teorija_vaisvilos_konspektai.zip
teises_teorija_vaisvilos_konspektai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: trys teisines buties lygmenys, teises šaku rušys charakteristika, trys teisinės būties lygmenys, diskusija, vaisvila teises teorija konspektas naujausi, teises teorijos konspektas vaisvila, teises teorijos konspektai, vaisvila teises teorija konspektas, teises teorijos konspektas, konstitucijos teorijos pagrindai, teises teorija konspektas, teises teorijos objektas metodas, viešoji teise, vaisvilos konspektai, vaišvilos teisės teorija, teises normu galiojimas laiko teritorijos atzvilg, teises morales normos, konstitucijos teorija, moralės norma, vaisvilas konspektas, teises teorija vaisvila santrauka, teisinis precedentas, teises normu aktu galiojimas,s cegqfjae konspektai referatas vaisvilos teises teorija uh mt oefm uswbvinyycwusg=afqjcnghkoksno esiczktozkvjbkwvtgsig =pnis_y mply aft wrrg.

Paieška


bottom