top


Konspektai.com > Ekonomika > Bendras vidaus produktas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Bendras vidaus produktas. Referatas

(Ekonomika. Referatas, 13 puslapių, 96kB)
Darbe esantys žodžiai: Darbo įvadas. Lietuvos ekonomika. Bvp sąvoka. BVP skaičiavimo metodai. Nominalusis ir realusis BVP. 2007m. BVP pirmasis įvertis. Lietuvos ekonomika ES šalių kontekste. Darbo apibendrinimas ir išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai (Lietuvos BVP lentelė). Įvadas. Šiame darbe pateikta informacija Lietuvos BVP samprata ir jis yra lyginamas su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Taip pat jame pateikiamos pagrindinės žinios apie BVP skirstymą, skaičiavimą ir naudojimą šių dienų sąlygomis. BVP ekonomikos kursas, o labiausiai jo statistika, yra nuolat papildoma nauja informacija, naujais teiginiais, išvadomis. Tai nėra pastovi informacija, ji nuolat kinta, kartais ir labai nežymiai. Čia yra pateikta naujausia informacija apie Lietuos ir Europos Sąjungos šalių ekonominius rodiklius. Taip parodomi rodiklių pakilimai ir nuosmukiai. Lietuvos ekonomikos istorija. Lietuva, kurioje gyvena apie 3, 1 milijono žmonių, po nepriklausomybės atgavimo 1991 m. Patyrė sparčią socialinę ekonominę ir politinę transformaciją. Dabar demokratinėje Lietuvoje sukurta veikianti rinkos ekonomika, kuri sudaro stabilios ekonominės plėtros pagrindą. 2004 metais tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, Lietuva aktyviai naudojasi priklausymo ES bendrajai rinkai, ES viešosios politikos teikiamais privalumais. Lietuvos narystė NATO ir ES užtikrina ekonominį bei politinį stabilumą ir suteikia ūkiui papildomų plėtros galimybių. Palanki Lietuvai ir narystė Europos pinigų sąjungoje bei įsijungimas į Šengeno erdvę. Šie veiksniai tinkamai veikia Lietuvos ūkio plėtrą, gerina Lietuvos įvaizdį, skatina eksporto augimą ir atvykstamąjį turizmą. Pagaliau svari ES struktūrinių fondų parama taip pat suteikia didelę galimybę Lietuvos ūkio plėtrai. Reikia pažymėti aktyvų Lietuvos vaidmenį bendradarbiaujant tarp regionų ir gana gerus santykius su kaimynais Rytuose ir Vakaruose, kurie gali daryti palankią įtaką Lietuvos ūkio plėtrai. Lietuva yra geografiniu požiūriu palankioje vietoje Vidurio Europos...
Vardas: Kristina
Darbo pavadinimas: Bendras vidaus produktas
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 13 [?]
Referato dalykas: Ekonomikos referatas
Parsisiųsta: 10 kartų.
Archyvo dydis: 96 kB
Bylos pavadinimas: bendras_vidaus_produktas.zip
bendras_vidaus_produktas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo rinka, darbo rodikliu, nato istorija, lietuvos rinka, darbo rinkos, darbo metodai, ekonominė statistika, ekonomika lietuvoje, ekonomikos statistika, darbo samprata, darbo privalumai, ekonomikos bendrasis vidaus produktas referatas, regionu ekonomika, regionu pletra, ūkio statistika, lietuvos bvp, bendras vidaus produktas, bvp.

Paieška


bottom